Pakistan har upplevt stora mängder regn sedan monsunsäsongen började i mitten av juni. Detta har lett till allvarliga översvämningar som drabbat mer än 33 miljoner människor. Människors hem och skördar har förstörts. Över 1 100 människor har redan dött.

RESCUE har varit aktiva i Pakistan sedan 1980 och vi har satt igång en katastrofinsats i landet för att kunna ge akut stöd till de drabbade. Läs mer om situationen och vad som behöver göras för att lindra den växande humanitära krisen.

En familj från Sindh-provinsen i Pakistan, en av de regioner som drabbats hårdast av översvämningar, väntar på hjälp under ett tillfälligt skydd.
En familj från Sindh-provinsen i Pakistan, en av de regioner som drabbats hårdast av översvämningar, väntar på hjälp under ett tillfälligt skydd.
Foto: Saima Javaid för RESCUE

Hur förödande är dessa översvämningar?

Enligt Pakistans klimatminister, Sherry Rehman, har översvämningarna gjort att en tredjedel av landet är under vatten. Kostnaderna för skadorna beräknas överstiga mer än 10 miljarder dollar.

Över 1 100 människor har redan dödats av översvämningarna - nästan 360 av dem är barn. Översvämningarna har dessutom skadat mer än 1 500 människor.

Samtidigt har fyra miljoner hektar av grödor förstörts och 80 000 boskap har dött. Detta kommer att öka matosäkerheten över hela landet samt ha en allvarlig inverkan på ekonomin och människors försörjning.

Förstörelsen av över en miljon hem i Pakistan kommer att tvinga familjer på flykt samt tvinga dem att leva under mycket svåra förhållanden. Människor på flykt löper ofta en högre risk att drabbas av sjukdomar och saknar ofta tillgång till kritisk sjukvård samt ordentliga sanitära inrättningar. I en snabb behovsbedömning utförd av RESCUE och Medical Emergency & Resilience Foundation rapporterade 71 procent av de tillfrågade att de saknade tillgång till rent dricksvatten.

Översvämningarna har även lett till omfattande förödelse i grannlandet Afghanistan, särskilt i landets centrala och östra provinser. Många av de områden som har drabbats av denna månads översvämningar återhämtar sig fortfarande från den förödande jordbävning som skedde i juni och som dödade över 1 000 människor.

RESCUE personal lastar av förnödenheter från en lastbil i Pakistan
RESCUEs katastrofteam arbetar för att snabbt distribuera viktiga livsmedel till områden som har drabbats av översvämningarna.
Foto: Arooj Kamran för RESCUE

Vem är mest drabbad av dessa översvämningar?

Kvinnor och flickor är ofta bland de mest utsatta under humanitära kriser.

I RESCUEs behovsbedömning rapporterade 87 procent av de tillfrågade att kvinnor och flickor saknar tillgång till säkra toaletter medan 84 procent svarade att kvinnor samt flickor saknar tillgång till nödvändiga hygienartiklar. Ytterligare 63 procent av de tillfrågade noterade att gravida och ammande kvinnor lever under extremt sårbara förhållanden.

RESCUE är också oroade över säkerheten för de över en miljon registrerade afghanska flyktingar som har hittat trygghet i Pakistan. Ungefär en tredjedel av de afghanska flyktingarna som nu befinner sig i Pakistan bor i provinserna Balochistan samt Sindh - två provinser som har upplevt en ökning med 784 respektive 500 procent av kraftigt regn.

Pakistan akutvårdsanläggningar för kvinnor
RESCUE har inrättat akutvårdsanläggningar över hela Pakistan där kvinnor och flickor som har drabbats av översvämningarna kan få läkarvård.
Foto: Arooj Kamran för RESCUE

Är översvämningar normala i Pakistan?

Även om Pakistan har haft översvämningar tidigare finns det en stor skillnad i storleken på dagens översvämningar. Denna regnperiod har vida överträffat historiska nivåer av nederbörd och mer kraftigt regn förväntas komma under de närmsta veckorna.

Klimatförändringar gör extremväder mer sannolikt i Pakistan, precis som på andra platser runt om i världen. Landet är ett av många som drabbas av den globala uppvärmningen - trots att landet i sig har bidragit väldigt lite till de globala koldioxidutsläppen.

“Pakistan har ställts inför alltmer förödande torka och översvämningar orsakad av klimatförändringar”, säger RESCUEs landschef i Pakistan Shabnam Baloch. “Trots att landet producerar mindre än en procent av världens koldioxidavtryck lider landet av konsekvenserna av världens passivitet."

Vad gör RESCUE i Pakistan?

RESCUE har startat en katastrofinsats för att kunna bidra med omedelbar akuthjälp till dem som har drabbats av översvämningarna i Pakistan och grannlandet Afghanistan. Vi delar ut mat och inrättar medicinska kliniker för att hjälpa människor som drabbats av översvämningarna.

“Nu behöver mer än 33 miljoner människor, inklusive många afghanska flyktingar, vår akuta hjälp”, förklarar Shabnam Baloch. “RESCUE har nått nästan 27 000 människor med livsviktig mat, förnödenheter och medicinskt stöd. Vi ber givare att snarast intensifiera sina stöd för att hjälpa oss att rädda liv.”

Vad kan du göra för att hjälpa Pakistan?

Ge en gåva idag för att hjälpa till att stödja RESCUEs katastrofinsatser i Pakistan och Afghanistan samt vårt arbete i krisområden över hela världen.

Läs mer om översvämningarna i Pakistan