Världens klimatförändringar är som mest allvarliga för sårbara länder, såsom Pakistan. Sex månader har passerat sedan översvämningarna som i juni drabbade mer än 33 miljoner människor. Matbrist och undernäring har fortsatt att öka i hela landet och idag är över 14,6 miljoner människor i behov av matbistånd. RESCUE uppmanar världens ledare att ta krafttag mot klimatförändringarna och bidra till fonden för förlust och skador.

RESCUE har varit aktiva i Pakistan sedan 1980. Under översvämningarna startades en katastrofinsats i landet för att kunna ge akut stöd till de drabbade, en insats som idag sträcker sig över 20 distrikt. Läs mer om situationen och arbetet för att lindra den fortsatta humanitära krisen.

RESCUE:s tältläger (till vänster) utanför Dadu. I november bodde omkring 6 miljoner människor i tält efter att ha blivit fördrivna av översvämningarna.
RESCUE:s tältläger (till vänster) utanför Dadu. I november bodde omkring 6 miljoner människor i tält efter att ha blivit fördrivna av översvämningarna.
Foto: Jacob Zocherman för RESCUE

Hur förödande var översvämningarna i Pakistan? 

När översvämningarna började i mitten av juni, 2022, uppmärksammade Pakistans klimatminister, Sherry Rehman, att en tredjedel av landet låg under vatten. Kostnaderna för skadorna beräknades överstiga mer än 10 miljarder dollar. Över 1 100 människor dog i översvämningarna - nästan 360 av dom var barn. Översvämningarna skadade dessutom 1 500 människor. 

Samtidigt förstördes fyra miljoner hektar av grödor och 80.000 boskap dog. Något som förväntades öka matosäkerheten över hela landet och ha en allvarlig inverkan på ekonomin och befolkningens försörjning. 

Fyra månader efter översvämningarna stod fortfarande mycket jordbruksmark under vatten i Sindh-provinsen i Pakistan.
Fyra månader efter översvämningarna stod fortfarande mycket jordbruksmark under vatten i Sindh-provinsen.
Foto: Jacob Zocherman för RESCUE

Idag kan RESCUE konstatera att uppskattningsvis 14,6 miljoner människor är i behov av livsmedelsbistånd i landet. Av dem upplever 8,6 miljoner människor en extrem nivå av osäker livsmedelsförsörjning och tvingas fatta omöjliga beslut för att klara sig, som att hoppa över måltider eller sälja sina tillgångar. 

Jordbruksmarker är fortfarande översvämmade och hindrar familjer att odla mat eller skaffa sig en inkomst. Kvinnor och barn riskerar att utsättas för utnyttjande och övergrepp. 

"Översvämningarna i juli har ändrat kursen för Pakistans framtid, och de senaste sex månaderna har visat sig vara oerhört utmanande. Sedan översvämningarna började har familjer över hela landet kämpat för att få pengarna att räcka till, eftersom landets jordbruksmark har skadats av regnen”,

säger Shabnam Baloch, chef för RESCUE i Pakistan

Vad fokuserar katastrofinsatsen på i Pakistan?

RESCUEs katastrofinsats har idag utökats till 20 distrikt. Insatsen bidrar med livräddande hjälp till nästan en miljon människor, bland annat genom att ge skydd, hälsovård, kontantbistånd, kit för vinteranpassning samt säkert dricksvatten.

Kvinnor och flickor ofta är bland de mest utsatta under humanitära kriser. Det visade också RESCUEs behovsbedömning vid början av översvämningarna, där 84 procent av de tillfrågade svarade att kvinnor och flickor saknade tillgång till nödvändiga hygienartiklar. Mer än hälften av de tillfrågade noterade också att gravida och ammande kvinnor levde under extremt sårbara förhållanden.

En kvinna föreläser om hygien för en grupp andra kvinnor utanför Sanghur, Pakistan.
En workshop om hygien på en av RESCUE:s särskilda trygga platser för kvinnor utanför Sanghar, Pakistan. Sida stödjer katastrofstödet.
Foto: Jacob Zocherman för RESCUE

Idag inkluderar insatsen över 230 000 kvinnor och flickor, som har fått stöd med medicinsk vård och så kallade särskilda trygga platser för kvinnor. På dessa platser kan kvinnor vistas under dagtid och dela erfarenheter. De får även stöd med material för att göra broderier som de kan sälja för att få en inkomst till deras hushåll. 

Sida stödjer RESCUEs katastrofstöd

RESCUE har fått sammanlagt 7,7 miljoner från Sida för att kunna skala upp våra livräddande insatser till drabbade människor, främst kvinnor och barn, i Sindh-provinsen och Balochistan. Insatsen fokuserar särskilt på:

Sårbara länder drabbas hårdast av klimatförändringar

Klimatförändringar gör extremväder mer sannolikt i Pakistan, precis som på andra platser runt om i världen. Landet är ett av många som drabbas av den globala uppvärmningen - trots att landet i sig har bidragit med mindre än en procent till de globala koldioxidutsläppen.

Pakistan är också mycket sårbart för klimatchocker men har liten egen kapacitet att investera i förebyggande infrastruktur. RESCUE uppmanar därmed världens ledare att ta krafttag mot effekterna av klimatförändringar i sårbara länder.

"Världen kan inte fortsätta att titta bort från dessa katastrofala händelser som drabbar de mest utsatta länderna, varav många har ett litet ansvar för klimatkrisen men tvingas uppleva alla dess konsekvenser, som hunger, undernäring, brist på säkert dricksvatten och förlust av försörjningsmöjligheter”,

säger Shabnam Baloch.   

Pribu Kandokhan står framför resterna av sitt hem utanför Dadu, Pakistan.
Pribu Kandokhan står framför resterna av sitt hem utanför Dadu. ”Om vi kunde flytta så skulle vi göra det, men det är svårt att sälja den här marken eftersom den har drabbats så svårt av översvämningarna och kommer att vara sårbar för ytterligare översvämningar”, berättar Pribu.
Foto: Jacob Zocherman för RESCUE

Den särskilda fonden för förluster och skador, som inrättades vid COP27, är ett starkt första steg för att uppnå den klimaträttvisa som länder som Pakistan behöver. RESCUE ställer sig bakom att alla utlovade medel måste betalas ut utan ytterligare dröjsmål. Dessutom måste mer göras för att humanitära organisationer och organisationer i det civila samhället kan navigera i de komplexa processer som finns för att få tillgång till klimatfinansiering. 

"Från översvämningarna i Pakistan till torkan i Östafrika blir extrema väderhändelser en global norm, vilket gör att människor och samhällen får allt mindre tid, resurser och förmåga att anpassa sig, återhämta sig eller bygga upp motståndskraft. Om vi får en liknande cykel av ökade temperaturer och regn i år, kommer det att drabba länder som redan kämpar för att få upp huvudet över vattenytan, och fördjupa de humanitära behoven”, 

säger Shabnam Baloch.

Vad kan du göra för att hjälpa Pakistan?

Ge en gåva idag för att hjälpa till att stödja RESCUEs katastrofinsatser i landet och vårt arbete i krisområden över hela världen.