Världsbanken har förutspått att effekterna av klimatförändringarna kan tvinga över 140 miljoner människor på flykt från sina hem (inom sina länder) innan år 2050. Klimatförändringarnas konsekvenser är ödesdigra och människor i fattiga länder påverkas mest.

RESCUE genomför för närvarande klimatarbete i ungefär 20 länder, men över hela världen ser våra team med egna ögon vilka konsekvenser som klimatkrisen skapar.

Vi pratade med fyra kollegor för att höra hur klimatförändringar och extremväder påverkar de samhällen som de arbetar i och hur de arbetar för att ta hand om både människorna och planeten.

Översvämningar i Pakistan

Huzan Waqar, Senior partnerskaps- och kommunikationssamordnare i Pakistan

Under det senaste året har Huzan känt av effekterna av extremväder – från snöstormar till väldiga gräshoppssvärmar.

”Vi hjälpte människor drabbade av översvämningar och dessa inträffade i områden som redan var drabbade av torka. Så vi ser [klimatförändringarna] hända över hela landet och vi ser att det sker på olika sätt. Det påverkar verkligen de människor som vi hjälper."

Hon fortsätter att berätta: ”Jag tror att det är viktigt för människor att veta är att det kommer att påverka oss alla. Ingen av oss kommer att skonas från klimatförändringarnas effekter. Vare sig det handlar om värmeböljor, översvämningar, torka, så kommer det att påverka våra vattenkällor och det kommer att påverka jordbruket. Vi är alla i det här tillsammans.”

Inrättar återvinningssystem på arbetet och i hemmet

Cristy Alvarenga, informationsansvariga för skydd i El Salvador

Cristys team arbetar ofta med människor som har påverkats av klimatförändringarna.

”Varje gång en klimatkatastrof inträffar i vårt land – som till exempel stormar – ökar efterfrågan av vår hjälp. Vi får förfrågningar från familjer som säger att de måste lämna sina hem på grund av regnet. Eller så kontaktar människor oss för att de behöver stöd för att reparera sina hem efter skador orsakade av stormarna.” 

Cristy engagarar människor i klimatfrågor, här står hon vid ett bord fyllt med information för människor att ta.
”Det är väldigt viktigt att vi tar hand om miljön på det bästa sätt vi kan.” Cristy Alvarenga, El Salvador

”Jag minns en tjej som berättade för oss att hon gick igenom olika svåra situationer på grund av pandemin samtidigt som en storm drabbade landet, det påverkade hennes mentala hälsa starkt. Efter att ha varit i kontakt med oss sa hon att hon började må bättre och hade verktyg för att hantera situationen.”

Cristy brinner för att förbättra återvinningssystemen vilket är något hon kämpar för både hemma och på jobbet.

”Jag har uppmuntrat min familj att återanvända och återvinna flaskor och glas, eftersom det är något som inte är särskilt vanligt här. För några år sedan startade jag även ett system för återvinning på kontoret,” förklarar hon.

”Det är väldigt viktigt att ta hand om miljön på bästa möjliga vis.”

Använder solpaneler för el

Solomon Ethan, chef för hälsa, miljö, vatten och sanitet i Nigeria

Solomon arbetar med människor på flykt i Nigeria, där 2,9 miljoner människor i nordöstra delen av landet har tvingats lämna sina hem. De saknar tillgång till säker och tillräcklig vattenförsörjning, sanitet och hygien.

”Vi försöker så gott vi kan med att minska miljöskadliga ämnen och koldioxidutsläpp från våra generatorer när vi driver borrade brunnar i flyktingläger och samhällen.”

”En av de metoder som vi använder, för att rädda planeten och tillgodose människors behov, är solceller för att driva våra generatorer och leverera vatten till internflyktingarna. Genom att göra det hjälper vi till att rädda klimatet och utnyttja de naturresurser vi har tillgängliga.”

Solomon fortsätter: ”I nordöstra Nigeria finns det vissa områden där nederbörden har ökat. Det leder till ännu mer översvämningar, vilket driver människor på flykt. Och i förlängningen leder till ett större behov av humanitärt stöd. Medan det i andra områden finns ökade och långvariga perioder av torka.”

Solpaneler i Nigeria

Gör leksaker av återvunna föremål

Alexander, Specialist inom Utbildning i Venezuela

Som en del av Alexanders arbete med familjer lär han föräldrar att återvinna vardagliga föremål och göra om dem till leksaker åt sina barn.

”Vi arbetar med föräldrar för att hjälpa dem att stötta sina barns utveckling. Barn är nyckeln till att göra världen bättre. Bland aktiviteterna ingår återvinningsprojekt för att göra leksaker som stimulerar barns förmåga, med hjälp av material de har i hemmet. Det är viktigt att föräldrar och vårdnadshavare lär sig att de kan undervisa och stimulera sina barn genom att skapa leksaker som är trygga att använda för barn med material de har till hands hemma, utan att behöva betala dyrt för nya leksaker.”

”Om vi uppfostrar lyckliga, friska och intelligenta barn så uppfostrar vi medborgare som kan bidra till världen, människor som kan komma på bra idéer för utvecklingen av en ren värld och skapa bättre möjligheter än de har haft hittills”, berättar han.

Men det är inte bara roligheter och lek! Alexander vittnar om de förödande effekterna av stigande temperaturer. ”Det finns barn med luftvägssjukdomar som de fått från sopförbränningen i samhället. Det kommer inget regn som hjälper till att släcka bränderna eller som får gräset att växa så att människor kan odla och ha friska boskap,” säger han.

Jag tror att det är viktigt för människor att veta det kommer att påverka oss alla. Huzan Waqar, Pakistan