De svåra mentala påfrestningarna bland barn i Gaza är djupt oroande. Därför inleder International Rescue Committee (RESCUE) nu ett samarbete med organisationen Anera för att ge psykosocialt stöd till krigsdrabbade barn i Gaza.

”Jag träffade nyligen en liten flicka som höll i en trasig docka vid ett förstört hus. Hon grät när hon frågade mig: ’Varför var de tvungna att bomba min docka’? Jag önskar att jag hade ett svar”, berättar Arvind Das, ansvarig för RESCUE:s insats i Gaza.

Situationen i Gaza har nått en kritisk tidpunkt. Civila lider av kompromisslöst våld och kontinuerliga bombningar. Det råder allvarlig brist på mat, vatten och grundläggande resurser på grund av den israeliska blockaden.

Barnen i Gaza är de som drabbas värst. Minst 17 000 barn har separerats från sina föräldrar. Ett av sex barn i norra Gaza där Israel helt har stoppat humanitär hjälp är akut undernärda. Ett nytt begrepp har börjat användas i Gaza för att beskriva den brutala verkligheten: WCNSF wounded child, no surviving family. Skadat barn utan överlevande familj.

Suad Lubbad, Aneras psykosociala programchef i Gaza, säger: 

”Redan före kriget kände sig 90 procent av barnen och vårdnadshavarna i Gaza otrygga och oroliga. Effekterna av kriget har gjort det ännu värre. […] Förstörelsen, flykten och förlusterna är ofattbara.”

RESCUE inleder nu ett samarbete med organisationen Anera som har decennier av erfarenhet i Palestina. Genom partnerskapet erbjuder vi psykosocialt stöd till barn mellan 4 och 18 år i områden runt Rafah, Khan Younis och Deir al-Balah. Insatsen syftar till att mildra långsiktiga effekter av trauma och höja nivån av mental hälsa hos barn och familjer i Gaza. 

Teamen i Gaza genomför aktiviteter med terapeutiskt syfte, bl.a. genom lek och konstterapi. Aktiviteterna ger barnen verktyg att hantera sina erfarenheter, genom att uttrycka sig kreativt och utveckla färdigheter som främjar motståndskraft och mental hälsa.

Suad Lubbad, från organisationen Anera, säger: 

”Barnen i Gaza är inte siffror. Varje palestinskt liv är viktigt. Det är vår plikt att inte svika dem.” 

RESCUE och Anera uppmanar till omedelbar vapenvila så att allt bistånd kan trappas upp – inklusive program för psykisk hälsa – för att lindra det svåra lidandet bland barnen i Gaza. 

För mer information eller intervjuer, kontakta Lisa Barkholt Nord, kommunikatör på International Rescue Committee (RESCUE) i Sverige:

Lisa Barkholt Nord

Tel: 073 997 46 12 

Mail: [email protected]