International Rescue Committee (RESCUE) och Medical Aid for Palestinians (MAP) kräver omedelbar vapenvila och utökat bistånd. Undernäringen i Gaza har nått akuta nivåer och barn svälter i en takt som världen sällan skådat.  

Läs vår senaste artikel om svält i Gaza

"Barn har börjat gå ut på gatorna med tallrikar och tomma kastruller som de bankar på och skriker att de vill äta. Om situationen fortsätter såhär är jag rädd att det värsta kommer att hända och att fler människor kommer att dö av svält. MAP är en av få internationella organisationer som arbetar på plats i norr, men behoven är just nu mer kritiska än någonsin", säger Mahmoud Shalabi, ansvarig för Medical Aid for Palestinians (MAP:s) program i norra Gaza. 

Bristen på mat, vatten och mediciner innebär att hela befolkningen i Gaza – över 2,2 miljoner människor – lever med osäker tillgång till mat som nu nått en katastrofal nivå. Befolkningens näringsstatus försämras i en takt som saknar motstycke ur ett globalt perspektiv, och barn i Gaza svälter i den snabbaste takt som världen skådat, rapporterar FN.  

Redan den 4 januari 2024 varnade Medical Aid for Palestinians (MAP) och RESCUE för att läkarna i våra medicinska akutteam i Gaza såg tecken på allvarlig undernäring hos både barn och vuxna. I nuläget beräknas hela 576 000 människor i Gaza uppleva katastrofala nivåer av hunger (IPC 5) som kännetecknas av svält och kritiska nivåer av akut undernäring.  

Den senaste leveransen av livsmedel till norra Gaza skedde den 23 januari 2024, enligt FN. Människor överlever dag för dag med nästan ingenting att äta. 

Ytterligare 58 000 dödsfall beräknas inträffa i Gaza under de kommande sex månaderna om en vapenvila uteblir, där spridningen av infektionssjukdomar är den främsta dödsorsaken. Nio av tio barn under fem år i Gaza lider av en infektionssjukdom. 

Bob Kitchen, biträdande global chef för humanitära insatser för RESCUE, säger:  

"Israels totala belägring och urskillningslösa bombningar har pågått i över 140 dagar. Bristen på mat och rent vatten har lett till att hundratusentals människor står på randen till svält. […] De barn som överlever katastrofala nivåer av hunger  kommer att drabbas av ohälsa under resten av sina liv."  

"De allra flesta hjälpkonvojer som har försökt ta sig in i norra Gaza har nekats eller slagits ut av den israeliska militären. Hela befolkningen är i riskzonen för en dödlig kombination av bombningar, sjukdomar och hunger. Vi upprepar det desperata behovet av en omedelbar vapenvila i hela Gaza och omedelbart humanitärt tillträde via alla möjliga vägar för att möta de enorma  behoven. 

Till följd av den humanitära krisen i Gaza uppmanar International Rescue Committee (RESCUE) och Medical Aid for Palestinians (MAP) det internationella samfundet att:  

Vad gör RESCUE i Gaza?

International Rescue Committee (RESCUE) och Medical Aid for Palestinians (MAP) har skickat ut medicinska akutteam för att ge livräddande sjukvård. Teamet består av traumaläkare, kirurger, barnläkare och experter på vatten och sanitet. De erbjuder stöd till sjukhus samt ger akutsjukvård till skadade palestinier.

Vi har även inlett ett samarbete med den palestinska organisationen Juzoor för att erbjuda bland annat sjukvård och psykosocialt stöd på platser där människor sökt skydd.

För mer information eller intervjuer, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, kommunikationschef för International Rescue Committee (RESCUE) i Sverige: [email protected]