Till följd av de ökande behoven i Gaza inleder RESCUE ett samarbete med den palestinska organisationen Juzoor för att erbjuda grundläggande service som sjukvård, kontantstöd och psykosocialt stöd på platser där människor sökt skydd.

När hotet om en israelisk markoffensiv i Rafah ökar är International Rescue Committee (RESCUE) allvarligt oroade över konsekvenserna av ännu en massförflyttning. Mer än 1,3 miljoner palestinier, sex gånger så många som före den 7 oktober, har sökt skydd i området runt Rafah i södra Gaza. Även på andra håll i norra Gaza befinner sig hundratusentals människor i en kritisk situation på grund av allvarliga restriktioner för leveransen av humanitärt bistånd.  

RESCUE samarbetar med den palestinska organisationen Juzoor för att tillhandahålla grundläggande stöd i mer än 20 nödbostäder i Gaza. Det inkluderar sjukvård, psykosocialt stöd och kontantstöd.  

De senaste israeliska luftangreppen mot Rafah tvingar människor att fly ännu en gång. Människor söker skydd i Deir al-Balah och närliggande områden, som inte är utrustade för att hantera ett stort antal personer på flykt. Samtidigt ökar matosäkerhet och hunger i Gaza  och det överhängande hotet om en markoffensiv i Rafah skulle få katastrofala konsekvenser. 

Situationen för palestinier på flykt har nått en brytpunkt. Det råder allvarlig brist på rent vatten, mat, medicin och skydd. De provisoriska platser där människor sökt skydd är överfulla. Kvinnor och flickor står inför en allvarlig brist på hygienartiklar för menstruation, vilket utsätter dem för infektionsrisk och ytterligare mental stress. 

Arvind Das, ansvarig för RESCUE:s insats i Gaza, säger: 

"Trängsel, brist på privatliv och otillräcklig tillgång till grundläggande förnödenheter ökar nivån av oro, rädsla och ångest bland de mer än 1 miljon människor som nu är instängda i Rafah. Vi har sett rapporter på hur upp till 15 personer delar på ett enda tält. Levnadsförhållandena är helt ofattbara. Provisoriska boenden, hopsnickrade av diverse material - gammalt tyg, plast och trä - räcker inte till som skydd mot de rådande väderförhållandena."   

"I vissa områden där människor sökt skydd finns det bara en toalett för 700 personer. Det innebär att kvinnor, barn och äldre måste köa flera timmar i sträck, använda hinkar eller uträtta sina behov inför andra. För de som är sjuka är situationen allvarlig och de allra flesta har ingen tillgång till nödvändig sjukvård." 

Som svar på krisen har RESCUE nyligen inlett ett samarbete med den palestinska icke-statliga organisationen Juzoor for Health and Social Development som arbetar på nationell nivå med att förbättra palestinska familjers hälsa och välbefinnande.

Samarbetet har inletts för att tillhandahålla grundläggande service för barn och familjer som sökt skydd runtom i Gaza. Projektet innebär att RESCUE och Juzoor kommer sätta in mobila hälsoteam för att erbjuda omfattande primärvård och psykosocialt stöd inklusive mödra- och barnomsorg. Man kommer även att bygga upp hälsoteamens kapacitet för att förebygga infektioner under nödsituationer. I projektet ingår även att dela ut kontantstöd och skyddspaket för vintern, för att förbättra familjers levnads- och hälsotillstånd samt ge barnen i familjerna den vård och det stöd de behöver för att bearbeta trauma. 

Läs mer om Gaza och RESCUE:s insatser.