Pågående våld, attacker och blockad från Israel har lett till ett katastrofalt humanitärt lidande för över två miljoner palestinier i Gaza, varav hälften är barn. Människor saknar rent vatten, livsviktiga mediciner och sjukvård. Varje dag utsätts de drabbade för enorma risker.  

Svält hotar i Gaza om bistånd inte snabbt når människor i nöd. Hela befolkningen lider av matosäkerhet och befinner sig på en kris- eller nödnivå enligt IPC.  

RESCUE kräver en omedelbar vapenvila och att biståndsinsatserna skalas upp betydligt för att förhindra ytterligare katastrofer.

Läs mer om krisen och vad RESCUE gör för att hjälpa de drabbade. 

Varför är det krig i Gaza?  

Israeliska styrkor inledde flygattacker och markinsatser efter att Hamas och andra väpnade palestinska grupper utförde ett dödligt markanfall och sköt missiler mot södra Israel den 7 oktober 2023. 1 200 personer dödades och över 200 togs som gisslan.  

Sedan dess har Israels militära operationer orsakat massiv förödelse, omfattande död och tvångsförflyttning i Gaza, framför allt i norr. Hittills har över 34 000 personer dödats. Diplomatiska förhandlingar ledde till en kort vapenvila i november 2023 och frigivandet av några gisslan, men våldet fortsätter.  

Gaza är nu den dödligaste platsen för civila i världen.  

Hur stort är Gaza? 

Kustremsan är drygt fyra mil långt och tolv kilometer som bredast. Området gränsar till Medelhavet, Israel och Egypten. Till ytan motsvarar det endast ungefär en fjärdedel av Öland – men är ett av världens mest tätbefolkade områden. 

Israelisk kontroll och blockad av Gaza begränsar i hög grad invånarnas liv. Både människor och varor hindras från att komma in och ut. Området har kallats för ett “utomhusfängelse” av organisationer som Human Rights Watch.   

Civilbefolkningen pressas nu in i allt mindre utrymmen på den smala landremsan. Mer än hälften av invånarna, cirka 1,3 miljoner människor, har sökt skydd i Rafah vid gränsen mot Egypten. Rafah är områdets sista tillflyktsort – om det möter samma öde som Gaza City och Khan Younis kommer alla delar av Gaza att förstöras.  

En kvinna i Gaza fyller på några barns vattenflaskor, det finns inte tillräckligt med rent vatten på plats.
Palestinier som lämnat sina hem och flytt till Rafah till följd av israeliska attacker, kämpar med att förse sina grundläggande behov som mat och vatten. De bor i provisoriska tält under svåra omständigheter.
Foto: Abed Rahim Khatib/Anadolu via Getty Images

Svält hotar i Gaza 

En svältkatastrof är nära i norra Gaza och riskerar att spridas över hela området. Den senaste IPC-rapporten (Integrated Food Security Phase Classification) varnar för att en svältkatastrof kan inträffa när som helst mellan nu och maj i år.  

Sedan IPC-systemet inrättades 2004 har det aldrig förklarats svält i Mellanöstern. Deklarationer om svält är reserverade för de mest allvarliga situationerna och i hela världen har endast två svältdeklarationer utfärdats de senaste tolv åren. 

Varför riskerar människor svält i Gaza?  

Människor svälter till följd av Israels kraftiga restriktioner för bistånd. Israels ständiga bombningar har skadat och förstört viktig infrastruktur som marknader och bagerier, och landets pågående blockad av bistånd hindrar mat, medicin, vatten och bränsle från att komma in. I stort sett alla hushåll tvingas hoppa över måltider varje dag. 

I norr är nu en tredjedel av alla barn under två år akut undernärda. Mer än en miljon människor i området, hälften av hela befolkningen, lider av katastrofala nivåer av osäker livsmedelsförsörjning och löper ökad risk för akut undernäring och dödsfall.  

"Att så många människor står inför en svältkatastrof i Gaza är chockerande och saknar motstycke. Barn svälter på grund av en kris som helt och hållet är orsakad av människan och som går att förhindra. Det finns ingen ursäkt. Nu behövs en omedelbar vapenvila och Israel måste upphöra med sitt godtyckliga nekande av mat, vatten, bränsle och viktiga mediciner. Alla parter måste tillåta och underlätta snabb och obehindrad passage av humanitär hjälp från alla möjliga landvägar och ingångspunkter och inom Gaza”, 

säger Sam Duerden, programansvarig för RESCUE i Palestina.   

Trots att Israel nyligen talade om att öka biståndet till Gaza visar svältnivåerna att handling väger tyngre än ord. Enligt internationell humanitär rätt är det förbjudet att svälta civila som en metod för krigföring. 

En kvinna håller i ett litet barn vid provisoriska tält under kriget i Gaza.
Strider och ett komplext, långsamt system av godkännande vid Rafah gränsen har minskat leveranserna av bistånd både till och runt Gaza.
Foto: Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images

Barnen drabbas värst av kriget i Gaza 

Barnen är de som drabbas värst av kriget. Tusentals har dödats, många svälter till döds och lider av skador som kommer få konsekvenser för resten av livet. Hittills har det rapporterats om att mer än 20 barn har dött på grund av svält. 

Om svältnivåerna fortsätter öka kommer nästan hälften av alla barn (46 procent) i Gaza i åldern 6 månader till 5 år - cirka 140 000 små barn - att lida av akut undernäring i augusti, enligt en rapport från London School of Hygiene and Tropical Medicine och Johns Hopkins Center for Humanitarian Health. Detta skulle vara en 15-faldig ökning av akut undernäring jämfört med före krigsutbrottet den 7 oktober.    

Vilken hjälp behöver palestiner?  

De humanitära behoven är enorma och ökar i takt med att konflikten fortsätter. Gazas sjukvårdssystem är överbelastat och utsätts för attacker. Det finns ett akut behov av livsmedel och sjukvård för att begränsa lidandet i området.  

En av RESCUE:s medarbetare på plats på ett sjukhus i Gaza.
Arvind Das, ansvarig för RESCUE:s insats i Gaza, går genom en korridor fylld av människor på flykt i det europeiska sjukhuset i Rafah, Gaza. RESCUE:s och Medical Aid for Palestine:s (MAP) akutläkarteam erbjuder livräddande stöd till sjukhus.
Foto: Belal Khaled för RESCUE

Vad gör RESCUE i Gaza?  

RESCUE:s insatser i Palestina bygger på vår globala erfarenhet och expertis inom katastrofinsatser, liksom vår långvariga närvaro i regionen. Genom lokala partnerorganisationer i Gaza har vi skickat ut mobila hälsoteam och levererat läkemedel och medicinsk utrustning. Vi har även stöttat partners som levererar mat och kontantstöd. RESCUE är redo att skala upp våra insatser så snart en vapenvila är på plats. 

Sjukvård  

Tillsammans med Medical Aid for Palestine (MAP) har RESCUE skickat ut fyra mobila hälsoteam för akut och livräddande stöd. Genom samarbetet har vi även levererat läkemedel och medicinsk utrustning.  

I partnerskap med Anera har vi erbjudit psykosocialt stöd till palestinska barn mellan 4 och 18 år. Insatsen syftade till att mildra långsiktiga effekter av trauma och höja nivån av mental hälsa hos barn och familjer i området.   

RESCUE samarbetar även med Juzoor för att tillhandahålla bland annat sjukvård, psykosocialt stöd och kontanstöd i mer än 20 nödbostäder i Gaza.  

Leveranser av mat 

Tillsammans med Welfare Association (Taawon) kämpar vi mot den svåra hunger som drabbat familjer på flykt i Rafah. Projektet syftar till att lindra hungern och förhindra svält, med särskilt fokus på sårbara grupper som barn och äldre.  

En lastbil fylld med förnödenheter påväg mot Gaza.
Medicinsk utrustning som upphandlats av RESCUE kommer fram till Gaza för att distribueras till sjukhus och kliniker.
Foto: RESCUE

Hur kan jag hjälpa människor i Palestina?  

RESCUE samarbetar med partners för att ge livräddande krisstöd till familjer i Gaza och konfliktdrabbade områden världen över. Ge en gåva för att stödja vårt arbete

Vi finns på frontlinjen av världens kriser och ger livräddande stöd till människor i över 50 länder, inklusive de länder på 2024 års Emergency Watchlist

Läs mer om krisen i Palestina