Om du tror dig ha sett en överträdelse av RESCUEs uppförandekod kan du anmäla det här.

Gör din anmälan online (eng)

Gör din anmälan via telefon (eng)

RESCUE tar alla anmälningar på allvar och det spelar ingen roll på vilket sätt du anmäler. I de fall det är möjligt så uppdaterar vi dig om utfallet av utredningen.

Anonymitet och konfidentialitet

Du kan lämna in en anmälan anonymt. Om du istället väljer att identifiera dig när du gör anmälan så kommer vi sträva efter att hålla din information konfidentiell. Vi kommer då endast att dela din information om det behövs och med dem som direkt hanterar eller övervakar de områden som relaterar till din anmälan.

Läs RESCUEs uppförandekod, den går att ladda hem på 19 språk.