Dagens rapport från IPC om en nära förestående svältkatastrof i Gaza är ett djupt misslyckande för mänskligheten, säger Internatonal Rescue Committee (RESCUE), och kräver omedelbar vapenvila.

Sedan IPC-systemet (Integrated Food Security Phase Classification) inrättades 2004 har det aldrig förklarats svält i Mellanöstern. Deklarationer om svält är reserverade för de mest allvarliga situationerna och i hela världen har endast två svältdeklarationer utfärdats de senaste tolv åren.

Nu beskriver IPC:s experter att svält hotar i Gaza, där det hittills har rapporterats om 27 dödsfall på grund av svält och uttorkning, däribland 23 barn.  

"Att så många människor står inför en svältkatastrof i Gaza är chockerande och saknar motstycke. Barn svälter på grund av en kris som helt och hållet är orsakad av människan och som går att förhindra. Det finns ingen ursäkt. Nu behövs en omedelbar vapenvila och Israel måste upphöra med sitt godtyckliga nekande av mat, vatten, bränsle och viktiga mediciner. Alla parter måste tillåta och underlätta snabb och obehindrad passage av humanitär hjälp från alla möjliga landvägar och ingångspunkter och inom Gaza”,

säger Sam Duerden, programansvarig för RESCUE i Palestina.  

I dagens IPC-rapport anges att de tillgängliga bevisen har lett till att man har "signalerat en nära förestående svält" i norra Gaza, som beräknas inträffa när som helst mellan nu och maj i år.

Människor svälter till följd av Israels kraftiga restriktioner för bistånd. Israels ständiga bombningar har skadat och förstört viktig infrastruktur som marknader och bagerier, och landets pågående blockad av bistånd hindrar mat, medicin, vatten och bränsle att komma in till Gaza. I stort sett alla hushåll hoppar över måltider varje dag.

I norr är nu en tredjedel av alla barn under två år akut undernärda. Mer än en miljon människor i Gaza, hälften av hela befolkningen, lider av katastrofala nivåer av osäker livsmedelsförsörjning och löper ökad risk för akut undernäring och dödsfall. 

Trots att Israel nyligen talade om att öka biståndet till Gaza visar de svältnivåer som deklarerats i dag att handling väger tyngre än ord. Enligt internationell humanitär rätt är det förbjudet att svälta civila som en metod för krigföring.

Enligt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen är det en krigsförbrytelse att avsiktligt svälta ut civila genom att "beröva dem föremål som är nödvändiga för deras överlevnad, inklusive att avsiktligt hindra hjälpsändningar"

Om svältnivåerna fortsätter trappas upp kommer nästan hälften av alla barn (46 procent) i Gaza i åldern 6 månader till 5 år - cirka 140 000 små barn - att lida av akut undernäring i augusti, enligt en rapport från London School of Hygiene and Tropical Medicine och Johns Hopkins Center for Humanitarian Health. Detta skulle vara en 15-faldig ökning av förekomsten av akut undernäring före kriget, som låg på 3 % före den 7 oktober.  

"Konsekvenserna av Israels bombningar, blockad och förhindrande av bistånd har varit katastrofala. Insatser att transportera bistånd från den södra delen av Gaza till de norra områdena har hindrats, och de israeliska myndigheterna tillät endast 25 procent av de planerade biståndsuppdragen i februari. Mindre bistånd kom in i Gaza i februari än i januari. Eftersom barn redan dör på grund av svält och uttorkning i norra Gaza måste alla som har kontroll över eller inflytande över situationen agera nu,

säger Sam Duerden, programansvarig för RESCUE i Palestina och fortsätter:  

"Att leverera mat från luften eller sjövägen är inte en lösning. Ingen av dessa vägar kan leverera den volym eller kontinuitet av bistånd som krävs eller tillgodose de särskilda behoven som finns, särskilt hos undernärda barn. De är dyrare, mindre effektiva och farligare än landvägar. Biståndsarbetare behöver säkerhet och rörelsefrihet i Gaza för att kunna nå och ta hand om undernärda barn och  civila i nöd. Endast ett eldupphör och obehindrad tillgång till bistånd kommer att ge någon form av meningsfull tid för återhämtning för de lidande." 

Akut undernäring hos barn är ett livshotande tillstånd som uppstår när barn inte får i sig tillräckligt med mat för att växa, utvecklas eller upprätthålla ett friskt immunförsvar och sjukdom leder till plötslig viktminskning. Ett barn som är allvarligt undernärt löper tolv gånger större risk att dö av vanliga sjukdomar som diarré och kolera. En sådan näringsbrist kan leda till allvarliga hälsoproblem, bland annat kraftig viktminskning, infertilitet, funktionshinder och även dödsfall.

Barn är särskilt utsatta och löper dubbelt så stor risk att dö av undernäring som vuxna. De som överlever riskerar en livslång kamp med hälsoproblem. Dessa barns liv kan räddas med en enkel lösning. Genom att använda en berikad jordnötspasta som behandling kan mer än 90 % av de drabbade barnen tillfriskna inom några veckor. Men utan ett omedelbart eldupphör och obehindrad tillgång till hjälp kommer fler barn att svälta ihjäl.  

RESCUE upprepar sin uppmaning till omedelbar vapenvila, samtidigt som biståndsinsatserna måste skalas upp betydligt för att avvärja ytterligare katastrofer. RESCUE har arbetat med partners för att leverera livsmedel och är redo att skala upp sitt stöd till nutrition, hälsa, vatten och sanitet så snart som en vapenvila är på plats. RESCUE tillhandahåller akut och livräddande medicinsk vård, inklusive direkt medicinsk vård på sjukhus och distribution av medicinska förnödenheter och läkemedel.
 
För mer information eller intervjuer, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, kommunikationschef:  
[email protected]