Halva Gazas befolkning har sökt skydd i staden Rafah vid gränsen mot Egypten. När Israel nu rycker fram söderut upprepar RESCUE kravet på en varaktig vapenvila.  

Mer än hälften av Gazas 2,2 miljoner invånare söker skydd i Rafah. Den offensiv som Israel nu avancerar söderut betyder att Rafah riskerar att gå samma öde till mötes som Gaza City och Khan Younis.  

Det innebär att alla geografiska delar av Gaza kommer att förstöras och att det inte längre kommer finnas ett enda “säkert” område för palestinier att ta sig till. 

Bob Kitchen, biträdande global chef för humanitära insatser för RESCUE, säger: 

“Under de senaste 48 timmarna har flygattacker mot bostadsområden i Rafah dödat minst 11 palestinier, varav två barn. Om Israel utvidgar sin militära offensiv skulle det leda till att över en miljon människor tvingas fly igen, utan att ha någonstans att ta vägen.“

En militär offensiv söderut skulle också innebära att det humanitära biståndet till Gaza från Egypten får ännu svårare att nå fram, i en tid när bristen på grundläggande behov som mat, rent vatten och sjukvård lett till en humanitär katastrof.

RESCUE kräver ett omedelbart stopp på striderna. Alla parter med inflytande bör arbeta för att åstadkomma en varaktig vapenvila. En vapenvila är det enda som kan skydda civilbefolkningen och möjliggöra den nivå av humanitära insatser som krävs för att rädda liv.