Sedan kriget i Ukraina började är mer än 8 miljoner människor på flykt från landet. De flesta är kvinnor och barn och stannar i grannländerna. I Bulgarien erbjuder ”Mission Ukraine” trygga platser för läkning och lärande för flyktingar från Ukraina.

Programmet drivs av landets största barnrättsorganisation, For Our Children, med stöd av RESCUE och Svenska Postkodstiftelsen. Läs mer om vårt besök nedan. 

Vesela står vid ett av fönstrerna på ett tryggt center för barn i Sofia.
"Vi ser en enorm skillnad hos barnen nu efter mer än ett år. I början byggde de hus av byggklossarna och raserade dem direkt. Med tiden har de blivit lugnare och mindre frustrerade", säger Vesela, samordnare för de trygga och läkande platserna för barn i Sofia.
Foto: Lora Stavreva för RESCUE

I ett rum fullt av flerfärgade byggklossar sitter fem små barn från Ukraina runt ett bord med en av samordnarna från For Our Children. Barnen får en färgglad krita och ombeds skriva sina namn på små papperslappar.     

"Vi ser en enorm skillnad hos barnen nu efter mer än ett år. I början byggde de hus av byggklossarna och raserade dem direkt. Med tiden har de blivit lugnare och mindre frustrerade",

säger Vesela Ananieva, samordnare för de trygga och läkande platserna för barn i Sofia.    

For Our Children skapar trygga platser för flyktingar från Ukraina

For Our Children (FOC) är en av de största barnrättsorganisationerna i Bulgarien med mer än 30 års erfarenhet. De driver två center, ett i Sofia och ett i Plovdiv, där de arbetar direkt med barn med funktionsnedsättningar och stöd till familjer i utsatta situationer.

Centren erbjuder specialiserad behandling och rehabilitering för barn och föräldrar, till exempel talterapi, psykologiskt stöd, fysioterapi och terapi för barn med neuropsykiatriska diagnoser. De anordnar också utbildningar för blivande adoptivföräldrar, fosterfamiljer samt kurser för att förebygga våld och utveckla föräldrars kapacitet.    

Mission Ukraine 

”Mission Ukraine” startades av FOC i mars förra året och stödet från Postkodstiftelsen och RESCUE har inneburit att de kunnat växa från fem till 14 anställda. Idag driver de 14 grupper med barn i olika åldrar som kommer till de barnvänliga platserna i Sofia och Plovdiv. 

I det stora nyrenoverade centret i Sofia passerar vi ett av rummen som är särskilt anpassade för barn med diagnos inom det neuropsykiatriska spektrumet, fullt av olika slags belysning och spelande ljus på väggar och tak, ett upplyst akvarium med konstgjorda fiskar i olika färger och en låda med olika material som päls och sand för att stimulera de olika sinnena.

Ett annat inspirerande rum är leksaksbiblioteket, i ett tredje finns dockor med olika känslouttryck ämnat för svåra samtal med barn som utsatts för exempelvis övergrepp, och i ett fjärde rum, med speglar på väggen, äger talterapin rum. På nedre våningen finns en förskola för barn i Sofia. I ett av rummen träffar vi Oksana från Odessa. 

Oksana från Odessa

Jag kom till Bulgarien den andra mars 2022 med min dotter, som är 20 år, och min son, som är 4 år gammal. Min son är hyperaktiv och har svårigheter med tal och hörsel. På centret går min son på talterapi och motorisk terapi. De försöker integrera honom i gruppaktiviteter och jag hoppas att han snart kan delta i dem också."   

Oksana, en av de flyktingar från Ukraina som går till For Our Childrens trygga platser för kvinnor och barn, sitter på golvet i lekrummet.
Oksana är en av alla de mammor som flytt från Ukraina och får stöd på centret för kvinnor och barn. Hon besöker ofta centret med sin 4-åriga son.
Foto: Lora Stavreva för RESCUE

En annan viktig uppgift för "Mission Ukraine" är att hjälpa ukrainska flyktingar att få tillgång till det bulgariska hälsovårdssystemet och andra sociala tjänster. De hjälper till med remisser, översättning och agerar kulturtolkar. För Oksana och hennes son har stödet varit avgörande för att hennes son skulle få en korrekt diagnos.    

"Om det inte vore för personalen här hade jag inte vetat vart jag skulle vända mig. Utan en diagnos är det svårt att få hjälp."     

Oksana betonar att förutom allt stöd hon får för sin son, fungerar centret också som en trygg plats för henne själv, som ensamstående mamma i ett nytt land.    

Centret betyder mycket för oss. Först och främst mentalt, när vi kom hit hade vi ingenstans att ta vägen och kände ingen. Det är så viktigt att ha en plats där vi kan anförtro våra barn åt någon, samtidigt som vi mammor får en chans att träffa varandra. Här på centret tar personalen emot oss med öppna armar.   

Vi går runt på den färgglada lekplatsen utanför centret i Sofia. Både inne och utomhus har For Our Childrens center utformats för att stimulera barnen. Varje målning på väggarna, all utrustning och leksakerna finns där av en anledning. Irina från Mariupol kommer hit med sin son varje vecka.    

Irina från Mariupol

"Jag kom till Bulgarien förra sommaren med min son som är 6 år gammal. I början var det väldigt svårt att anpassa oss efter allt vi har gått igenom - vi kommer från Mariupol. Här har vi hittat någon form av trygg plats. Under det senaste ett och ett halvt året har min son blivit en annan person, tack vare centret och den tid som gått. Det var tufft i början, men nu vill han flyga hit!"   

Irina, en av de flyktingar från Ukraina som får hjälp i Bulgarien, sitter på golvet i lekrummet på en av For Our Childrens trygga platser för kvinnor och barn.
"Aktiviteterna här är mycket insiktsfulla och dynamiska, vilket påverkar barnens utveckling och känslor. Det hjälper dem att leva och njuta av livet. Min son kommer alltid ut härifrån på gott humör," säger Inira om For Our Childrens center.
Foto: Lora Stavreva för RESCUE

Irina påpekar att en av de mest intressanta aktiviteterna för hennes son är musikterapin:   

"Först gick han inte ens med på att delta, men sedan ville han vara med. Han började sjunga sånger och till och med dansa. Aktiviteterna här är mycket insiktsfulla och dynamiska, vilket påverkar barnens utveckling och känslor. Det hjälper dem att leva och njuta av livet. Min son kommer alltid ut härifrån på gott humör."   

Flera anställda är själva flyktingar från Ukraina 

De flesta av de anställda på "Mission Ukraine" är själva ukrainska flyktingar. En av dem är Marina, som är ensamstående mamma med två barn och nu arbetar som samordnare för den trygga och läkande platsen för barn i Plovdiv:  

"Jag kände ingen när jag kom till Bulgarien. Jag fick höra talas om det här projektet; det var ett halmstrå av hopp - och jag grep tag i det halmstrået. Jobbet är otroligt givande och jag älskar det. För mig personligen innebär det att jag har något att göra, det ger min vardag en struktur och skjuter bort de negativa tankarna. Jag lär mig nya saker och förbättrar min kompetens yrkesmässigt, och jag blir oberoende som ensamstående förälder."   

Marina är en av flyktingarna från Ukraina som kommit till centret i Plovdiv, där hon nu arbetar som samordnare.
Marina är själv en av de flyktingar från Ukraina som kommit till Bulgarien. Idag arbetar hon som samordnare för den trygga och läkande platsen för barn i Plovdiv.
Foto: Sofia Nordenskiöld för RESCUE

 Förutom att arbeta direkt med barnen, gör Marina och personalen på "Mission Ukraine" en bedömning av familjens behov och gör sedan upp en plan.    

"Behöver de kontakt med förskolor, skolor eller hälsovårdssystemet? Vi följer med dem och hjälper dem med kontakter. Vi hjälper dem ofta att hitta boende och försöker se till att de inte blir lurade. Så snart föräldrarna har boende och barnomsorg, kan de hitta arbete", säger Marina.   

Lärdomar efter ett år av stöd  

Ett år efter att kriget i Ukraina började reflekterar Srebrina Efremova, chef för internationella partnerskap på For Our Children, över vilka lärdomar de har dragit. 

"I början var fokus på överlevnad, nu handlar det om att bygga en framtid för de ukrainska flyktingarna. Men här i Bulgarien är det svårt för alla. Nu vill fler de ukrainska flyktingarna ha hjälp med utbildning, så att deras barn kan gå i bulgariska skolor. Tidigare hade de mer av en sluten gemenskap, men nu börjar de förstå att de måste vara en del av samhället."   

Srebrina Efremova säger att samarbetet med RESCUE har varit värdefullt och att projektet berikar hela organisationen. 

Bild på Srebrina, chef för internationella partnerskap på For Our Children, står på lekplatsen på en av organisationens trygga platser för kvinnor och barn.
Srebrina, chef för internationella partnerskap på For Our Children, berättar för RESCUE om de lärdomar de lärt sig under årets gång.
Foto: Lora Stavreva för RESCUE

"Vi är en barnrättsorganisation med mycket goda kunskaper om hur man behandlar utsatta barn - nu har vi tack vare samarbetet med RESCUE lärt oss hur man arbetar med flyktingar. Vi har lärt oss nya metoder för att arbeta med barn med trauma och vi lär oss fortfarande av varandra som partners."    

Planer på utökade tjänster 

Damjan Zdravev, programchef på International Rescue Committee Balkan, betonar vikten av att ständigt utveckla programmet och lyssna på behoven hos klienterna och de olika partnerna i projektet.  

"Förutom de trygga platserna och service för barn och kvinnor måste vi nu ett år senare tänka på andra tjänster vi kan erbjuda. Vi ser ett växande behov av utbildning och arbetsmarknadsintegration, så i det avseendet måste vi fortsätta vår dialog med flyktingarna. För RESCUE och våra partners är det viktigt att utforma våra program tillsammans med våra klienter för att se till att vi tillgodoser deras behov".  

"En annan viktig lärdom är att vi efter ett års tid fortfarande lever med oförutsägbarhet. När kriget började var vi inte säkra på hur länge det skulle pågå eller vilken omfattning det skulle ha. Och ett år senare står vi fortfarande inför en hel del oförutsägbarhet. Att kunna planera och försöka utforma program lite mer långsiktigt skulle vara till stor nytta för både våra klienter, partners och vår organisation. Hur kan vi göra livet säkrare och bättre för flyktingar från Ukraina?"                    

MER OM RESCUE:S PROGRAM FÖR UKRAINSKA FLYKTINGAR MED STÖD AV POSTKODSSTIFTELSEN  

Moldavien, Ungern och Bulgarien tar emot nästan 200 000 flyktingar från Ukraina, varav många är barn. I detta projekt ger RESCUE tillsammans med lokala partners skydd och utbildning till kvinnor och barn som har flytt från kriget i Ukraina.

Målet med projektet är att upprätta totalt 12 flyktingcenter i de tre länderna för att skapa säkra platser för kvinnor, flickor och barn som ger skydd mot alla former av våld och förbättrar det mentala och psykosociala välbefinnandet samt ger barn och ungdomar tillgång till inkluderande lärande. Projektet stöds med 7 650 000 kronor. Projektet startade i oktober 2022 och avslutades i december 2023. För mer information om de viktigaste resultaten och lärdomarna från detta projekt, se Lessons Learned Report