Denna rapport är en sammanfattning av de lärdomar som dragits av RESCUE och Postkodstiftelsens projekt för flyktingar från Ukraina. Projektet har stöttat lokala organisationer som arbetar med barn i Moldavien, Ungern och Bulgarien. Det startade i oktober 2022 och avslutades i december 2023. Läs rapporten för mer information om de viktigaste resultaten och lärdomarna.