Över 4 000 befaras vara döda efter kraftiga översvämningar i Libyen.

  • Minst 4 000 döda och minst 40 000 har fått sina hem förstörda efter stormen Daniel.
  • Två dammar har kollapsat och orsakat förödelse i hela samhällen.
  • Utmaningarna är stora, flera kommunikationslinjer ligger nere och kritisk infrastruktur har förstörts.
  • RESCUE förbereder en katastrofinsats med fokus på bland annat hälsovård och skydd av kvinnor och barn.
  • Vi är väldigt oroade över den akuta hälsokris som följt översvämningarna, tusentals människor står utan rent vatten.
  • RESCUE belyser behovet av internationell hjälp för sårbara länder som drabbas hårt av klimatförändringarna.
Läs vårt pressmeddelande från den 18 september.

Landsfakta

  • Befolkning: 6.9 miljoner
  • Antal i behov av humanitär hjälp: 800 000, förväntas stiga till 1.5 miljoner människor under 2022.

RESCUE:s insats

  • Insats startade: 2016
  • Människor som fått stöd under 2021: 141,738