RESCUE inleder en insats i Mellanöstern till följd av den pågående konflikten och den humanitära krisen som följt. Detta har möjliggjorts av vår behovsbedömning som genomförts på plats och möjligheten att kunna leverera bistånd från Egypten till Gaza.  

Vår insats kommer att komplettera den verksamhet som andra redan levererar på plats, med ett fokus på att nå dem som drabbats svårast. Vårt fokus kommer vara inom RESCUE:s expertisområden, som att ge akut hälsovård, skydda kvinnor och barn, och erbjuda psykologiskt stöd.  

De senaste två veckorna har skakat om Mellanöstern och hela världen. Vår egen personal sörjer förlorade släktingar och vänner. Som en humanitär organisation står vi på de drabbades sida. Hamas attack på Israel den 7 oktober var fruktansvärd. Att angripa och kidnappa civila är oacceptabelt. Våra tankar går till de som sörjer och de som är oroliga över vad som ska hända med de kidnappade.  

Den efterföljande konflikten har lett till en stor förlust av civila och en enorm ökning av humanitära behov bland palestinier. Civilbefolkningen lider och är i stor fara då de befinner sig mitt i en krigszon. Detta kräver att vi agerar.  

Det humanitära imperativet, och principerna om neutralitet, opartiskhet, självständighet och medkänslan som drivkraft, har aldrig behövts mer än idag. Vårt arbete i Mellanöstern och Nordafrika, i Syrien, Libanon, Jordanien, Irak, Jemen och Libyen, som gav stöd till 6,3 miljoner människor förra året, visar vad som är möjligt. Det kommer att vara vår inspiration under de många svåra dagar som ligger framför oss.