Skattereduktion av gåvor

Du kan få skattereduktion på 25% för gåvor till godkända gåvomottagare, varje enskild gåva behöver då vara minst 200 kr. Vidare behöver man skänka minst    2 000 kr under årets gång, gåvorna bör även gå till organisationer som är godkända av Skatteverket.

Vad gäller för avdragsrätt på gåvor?
 • Ge en gåva på minst 200 kronor vid varje tillfälle. 
 • Skänk minst 2 000 kr sammanlagt under året. Det kan vara till en eller flera godkända organisationer.
 • Du får avdrag för 25% av gåvobeloppet.
 • Maxbelopp som utgör underlag för avdrag är 12 000 kr. Skatteavdraget blir då 3 000 kr.
 • Notera att vi behöver ditt personnummer för att koppla inbetalningen till deklarationen.

Höj din månadsgåva utan att det kostar dig något extra

Om du idag ger 150 kr i månaden som månadsgivare kan du öka det till 200 kr i månaden utan att det kostar dig något extra.

Höj din månadsgåva här!

Eftersom 200 kr är det minsta gåvobelopp per tillfälle som ger avdragsrätt kan du öka ditt månadsgivande till 200 kr per månad och få skatteavdrag motsvarande 25% av beloppet. Detta resulterar i att din kostnad fortfarande blir 150 kr i månaden.

 

Vanliga frågor och svar om skattereduktion av gåvor

Vad gäller för att få skatteavdrag?
 • Du måste vara en privatperson över 18 år senast den 31 december det år du ger gåvan.
 • Minst 200 kr per gåvotillfälle och minst 2000 kr sammanlagt under året. 
 • Vi behöver ha ditt personnummer för att kunna koppla inbetalningen till deklarationen. 
 • Du betalar skatt för dina inkomster i Sverige.
Hur mycket får jag tillbaka?
 • Skattereduktionen är på 25 procent av det totala gåvobeloppet.
 • Maxbelopp som utgör underlag för avdrag är 12 000 kr för 2022. Skatteavdraget blir då 3 000 kr.
Vem kan få skatteavdrag?
 • Privatpersoner som har lämnat sitt personnummer till RESCUE Sverige.
 • Privatpersoner som har fyllt 18 år senast den 31 december under gåvoåret.
 • Privatpersoner som betalar skatt i Sverige.
Vilka gåvor är berättigade till skattereduktion?
 • Samtliga gåvor där vi kan knyta dig som givare, via ditt personnummer, berättigar dig till avdrag.
 • För gåvor via exempelvis insamlingar på Facebook kan inte skattereduktion ges eftersom RESCUE Sverige inte kan koppla gåvan till en specifik givare.
 • Skattereduktionen kan kombineras med gåvor till alla organisationer som ansökt till Skatteverket om att bli gåvomottagare.
Måste jag meddela Skatteverket?
 • Nej, du som givare behöver inte informera Skatteverket, RESCUE skickar in kontrolluppgifterna.
Kan jag avstå från att få avdrag?
 • Du kan inte tacka nej till att en kontrolluppgift lämnas till Skatteverket då vi har skyldighet att rapportera in uppgifterna. Du kan dock stryka beloppet ur din egna deklaration.

Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om skattereduktion. 

Kontakta Givarservice

Vi svarar på dina funderingar om hur du kan vara med och stödja de mest utsatta människorna runt om i världen. Hör gärna av dig till oss!  

Givarservice: 08 - 446 892 80
Vi svarar i telefon helgfria vardagar mellan 09.00 - 17.00