Intensiva attacker utsätter civila och humanitära hjälparbetare för enorma risker

 • RESCUE utökar våra humanitära insatser då fler städer i Ukraina är under attack.
 • Vårt stöd inklududerar bland annat sjukvård och distribution av förnödenheter. Vi erbjuder även ekonomiskt, juridiskt och psykologiskt stöd.
 • Den kalla vintern i Ukraina gör situationen särskilt svår för drabbade. Kalla temperaturer och attacker gör det svårt att nå civilbefolkningen.
 • Nästan 70 civila har dödats och minst 360 har skadats till följd av luftangrepp över hela landet sedan den 29 december 2023 (siffror från slutet på februari).
 • En stor mängd människor saknar tillgång till vatten och el. Skador på landets infrastruktur har lämnat över 440 städer och byar utan el.
Läs vårt pressmeddelande från den 22 februari

Vad händer i Ukraina?

Miljontals människor har tvingats lämna sina hem i Ukraina och är i behov av humanitärt bistånd. Kriget har orsakat den största och snabbaste flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget. Nästan 6 miljoner människor har flytt till andra länder i Europa, medan miljontals fler är på flykt inom Ukraina och i akut behov av humanitärt bistånd. Många kan inte lämna Ukraina på grund av det ökade våldet, förstörda broar och vägar samt brist på information kring var de kan få stöd och skydd.  

Krisen i Ukraina har lett till att landet för första gången sedan 2017 är med på RESCUE:s Emergency Watchlist – som listar de länder med störst risk för förvärrade humanitära kriser under 2024.  

Vad orsakade kriget i Ukraina?

Sedan Ukraina blev självständigt från Ryssland 1991 har spänningar ökat i takt med att landet närmat sig EU & Nato. 2014 invaderade Ryssland Krimhalvön och började stödja pro-ryska separatister i östra Ukraina. Striderna under de följande åtta åren resulterade i att över 3 000 människor dödades och mer än 850 000 människor tvingades fly. 

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en fullskalig invasion av Ukraina. Bombningar och beskjutningar fortsätter och skadar bostäder, sjukhus, skolor och annan civil infrastruktur. 

Över 10 miljoner människor, lika många som bor i Sverige, har tvingats fly. Över 4 miljoner miljoner människor är på flykt i Ukraina, medan nästan 6 miljoner har flytt till grannländerna för att söka skydd. 

Läs mer om kriget i Ukraina

Vilka är de största utmaningarna för att hjälpa människor i Ukraina?

Kriget i Ukraina har orsakat ett enormt mänskligt lidande. Nästan 18 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd. Världen bevittnar dödandet av civila, förstörelse av viktig infrastruktur och en enorm flyktingvåg både inom och utanför Ukraina.  

Människor som är kvar i landet utsätts för fortsatta attacker, risker som kommer till följd av att vara i belägring och svåra kalla vintrar med otillräcklig infrastruktur. Familjer försökte hålla värmen i förstörda byggnader, utan tillgång till uppvärmning, samtidigt som temperaturen regelbundet sjunker under fryspunkten. Fortsatt granatbeskjutning hindrar även tillgången till grundläggande hjälp och vård.  

"När vi besökte avlägsna områden i regionen som åter igen är under den ukrainska regeringens kontroll såg vi en enorm förstörelse. Vi pratade med människor som levt utan värme och el i över ett år. De hade fått söka skydd i källare när attacker kommit nära deras hem,

sa Bob Kitchen, under en resa i Ukraina i april 2023. Han fortsätte: 

"En familj som vi träffade i en av byarna igår stod inför ett hjärtskärande val - att flytta deras sängliggande mamma under jord där hon kunde ha dött av kyla, eller att hoppas att hon skulle överleva beskjutningen i sin egen säng." 

Miljontals människor i Ukraina har tvingats fly från sina hem, bland dem har nästan 6 miljoner flytt till Europa. Majoriteten av dem som är på flykt är kvinnor och barn, som alltid löper störst risk att utsättas för exploatering och övergrepp under kriser. 

Över 1 000 attacker mot sjukvårdsinrättningar och 2 500 attacker mot skolor och annan infrastruktur har registrerats som brott mot internationell humanitär rätt. Miljontals människor kämpar med krigsrelaterade trauman tillgång till stöd för mental hälsa. 

När hälso- och sanitetsanläggningar angrips sprids sjukdomar som tuberkulos och vattenburna sjukdomar och orsakar dödsfall som annars kan förebyggas. 

Krigets konsekvenser för omvärlden

Kriget innebär även långsiktiga humanitära konsekvenser i Europa och resten av världen. Länder som redan lider av hunger och svält påverkas då kriget i Ukraina minskar den globala försörjningen av spannmål. Bland länderna som påverkas allvarligt finns Afghanistan, Jemen, Syrien och Somalia.  

Läs RESCUE:s pressmeddelande om Black Sea Grain Deal

Hur ser situationen ut för flyktingar från Ukraina?

Rysslands invasion av Ukraina har lett till en av världens största flyktingkriser. Kriget fortsätter att tvinga människor på flykt till Polen, Moldavien och andra europeiska länder. Kvinnor och flickor är särskilt utsatta och riskerar att utsättas för exploatering och övergrepp, såsom sexuellt våld, könsbaserat våld och människohandel. 

Nästan 6 miljoner flyktingar har tvingats fly från Ukraina, varav nära 1 miljon människor har sökt skydd i Polen. Många väljer att stanna i Polen, Rumänien, Ungern, Slovakien och Moldavien då det är osäkert att återvända till Ukraina. De grundläggande humanitära behoven, som mat och skydd, har generellt sett tillgodosetts i värdländerna. Däremot behövs ett utökat stöd för integration, arbetsmöjligheter, långtidsboende och språkkurser.  

Vad gör RESCUE i Ukraina och närliggande länder?

I Ukraina fokuserar vi vårt bistånd på de områden som drabbats hårdast av kriget. Tillsammans med våra lokala partners arbetar vi med:  

 • Kontantstöd till utsatta familjer för att tillgodose deras grundläggande behov. 
 • Hygienkit, även kit anpassade för kvinnor och flickor, samt psykosociala stödkit för barn. 
 • Skydd, såsom trygga platser för barn och kvinnor, insatser för att motverka könsbaserat samt legal rådgivning för personer vars hem har skadats av luftangrepp. 
 • Sjukvård i form av stöd till sjukvårdsinrättningar med förnödenheter och mobila hälsoteam. 
 • Utrustning, där vi förser familjer med gasspisar, varma filtar och powerbanks under den kalla vintern.  

Andra insatser

 1. RESCUE:s initiativ Signpost, stödjer även människor på flykt genom att tillgängliggöra kritisk information om t.ex. resvägar och gränsövergångar. 
 2. RESCUE hade tillsammans med Svenska Postkodstiftelsen ett projekt som arbetade med skydd och utbildning till kvinnor och barn som har flytt kriget i Ukraina till Moldavien, Ungern och Bulgarien. Projektet startade i oktober 2022 och avslutades i december 2023. För mer information om de viktigaste resultaten och lärdomarna från detta projekt, se Lessons Learned Report
 3. Vi stödjer även ukrainska flyktingar i stora delar av Europa och i USA, där vi hjälper dem att återhämta sig och integreras. Bland annat distribueras barnböcker, översatta till ukrainska, till barn på flykt och deras familjer i hela Europa. 

Omvärlden reagerade till en början starkt på kriget i Ukraina vilket bidrog till att minska de humanitära konsekvenserna av konflikten. Finansieringen av Ukrainas humanitära insatser har dock minskat, från att möta 87 procent av de humanitära behoven 2022 till 61,8 procent 2023. Det är avgörande att omvärlden fortsätter stödja människor som drabbats av kriget i Ukraina.