International Rescue Committee (RESCUE) är djupt oroade över att Ryssland inte förnyar spannmålsavtalet med Ukraina, som är avgörande för matpriser över hela världen. Varje avbrott i den globala livsmedelsförsörjningen kan få förödande konsekvenser för de miljontals människor som redan är drabbade av hunger.

"International Rescue Committee (RESCUE) är djupt oroade över Rysslands tillbakadragande från spannmålsavtalet - ett beslut som kommer att bli mycket smärtsamt för de 349 miljoner människor runt om i världen, som idag står inför osäker livsmedelsförsörjning. Från Ukraina till Somalia möter vi människor som är hårt drabbade av de höjda livsmedels- och energipriserna efter 500 dagars krig. Att avtalet löper ut riskerar att sätta den globala livsmedelsförsörjningen på spel”,

säger David Miliband, global ordförande och vd för International Rescue Committee.

Cirka 80 procent av Östafrikas spannmål importeras från Ryssland och Ukraina. Över 50 miljoner människor i Östafrika är drabbade av hunger på krisnivåer (IPC 3+) och livsmedelspriserna har stigit med nästan 40 % i år. Varje avbrott i den globala livsmedelsförsörjningen i en tid av ökade behov kan få förödande konsekvenser.

"Världens mest utsatta kommer att drabbas hårdast av konsekvenserna av dagens tillbakadragande. Utan spannmålsavtalet på plats är det ännu mer angeläget att FN:s humanitära insatsplaner för länder som riskerar svält finansieras fullt ut och att globala insatser för att förhindra hunger samordnas genom att återuppliva FN:s högnivå-arbetsgrupp för att förhindra svält",

säger David Miliband.