Internationell Rescue Committee (RESCUE) - Integritetspolicy

International Rescue Committee Sverige Insamlingsstiftelse (org. nr: 802481-2953) (”RESCUE”), har åtagit sig att skydda din integritet. Vi strävar alltid efter att respektera all personlig information som du delar med oss, eller som vi får från andra organisationer, och skydda den. Denna integritetspolicyn ("policyn") beskriver våra metoder för databehandling, dina rättigheter och alternativ angående sätten din personliga information samlas in (inklusive via vår webbplats https://rescue.org/se) och används.

Denna integritetspolicyn innehåller viktig information om dina personliga rättigheter till integritet. Läs det noggrant för att förstå hur vi använder din personliga information.

Tillhandahållandet av din personliga information till oss är frivillig. Men om du inte ger oss din personliga information kan din användning av våra tjänster eller din interaktion med oss ​​dock försämras. Till exempel kan du inte göra en donation.

1. Vi samlar in personlig information om dig:
 1. När du ger informationen till oss direkt:
  Till exempel personlig information som du ger oss via vår webbplats genom att ge en donation, registrera dig för vårt nyhetsbrev via e-post eller fylla i ett formulär för att registrera ditt intresse för våra aktiviteter, eller personlig information som du ger oss när du kommunicerar med oss ​​via e-post, telefon eller brev.
 2. När vi får tag på informationen indirekt:
  Till exempel kan din personliga information delas med oss ​​av tredje part inklusive våra affärspartners; underleverantörer inom tekniska tjänster, betalnings- och leveransservice; annonsnätverk; analysleverantörer och leverantörer av sökinformation. I den mån vi inte redan har gjort det kommer vi att meddela dig när vi får personlig information om dig från dem och berätta hur och varför vi tänker använda den personliga informationen.
 3. När informationen finns tillgänglig offentligt:
  Din personliga information kan vara tillgänglig för oss från externa offentligt tillgängliga källor. Beroende på dina integritetsinställningar för sociala medie-tjänster kan vi till exempel komma åt information från dessa konton eller tjänster (till exempel när du väljer att interagera med oss ​​via plattformar som Facebook, Instagram eller Twitter).
 4. När du besöker vår hemsida:
  När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in följande typer av personlig information:
 • Teknisk information, inklusive IP-adress som används för att ansluta din enhet till internet, webbläsartyp och -version, inställning av tidszon, plug-in-typer och versioner av webbläsare och operativsystem och plattformar
 • Information om ditt besök på webbplatserna, inklusive URL-klickströmmen till, under och från webbplatsen (inklusive datum och tid), tjänster du tittat på eller sökte efter, svarstid på sidan, nedladdningsfel, längd på besök på vissa sidor, hänvisningskällor, information om sidinteraktion (t.ex. rullning och klick) och metoder som används för att bläddra bort från sidan.

 

Vi samlar också in och använder din personliga information genom att använda kakor på vår webbplats - se vår Cookie-policy.

I allmänhet kan vi kombinera din personliga information från dessa olika källor för de syften som anges här.

2. Vilken personlig information använder vi?

Vi kan samla in, lagra och på annat sätt behandla följande typer av personlig information:

 • Ditt namn och kontaktuppgifter (inklusive nödkontakter), inklusive postadress, telefonnummer, e-postadress och, i förekommande fall, identitet på sociala medier;
 • Ditt födelsedatum och kön;
 • Din ekonomiska information, till exempel bankuppgifter och / eller kredit- / betalkortsinformation, kontoinnehavarens namn, sorteringskod och kontonummer;
 • information om din dator / mobilenhet och dina besök på och användning av denna webbplats, till exempel din IP-adress och geografiska plats;
 • personliga beskrivningar och fotografier;
 • detaljer om dina kvalifikationer / erfarenheter;
 • information om invandring / utvandring;
 • information om våra tjänster som du använder / som vi anser kan vara av intresse för dig; och / eller
 • all annan personlig information som du väljer att dela med oss ​​enligt klausul 1

Behandlar vi speciella datakategorier?

EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) erkänner vissa kategorier av personlig information som känslig och kräver därför mer skydd, till exempel information om din hälsa, etnicitet och politiska åsikter.

I vissa situationer kan RESCUE samla in och / eller använda dessa speciella kategorier av data (till exempel för att tillhandahålla våra tjänster till dig om du är en förmånstagare eftersom vi behöver veta din hälsoupplysning). Vi kommer bara att behandla dessa speciella kategorier av data om det finns ett giltigt skäl för det och där GDPR tillåter oss att göra det.

3. Hur och varför kommer vi att använda dina personliga uppgifter?

Din personliga information, kommer att användas för de syften som anges i denna policyn. I synnerhet kan vi använda din personliga information:

 • att förse dig med tjänster, produkter eller information du har begärt;
 • att tillhandahålla tjänster till våra förmånstagare;
 • att ge ytterligare information om vårt arbete, tjänster, aktiviteter eller produkter (vid behov och endast om du har gett ditt samtycke till att få sådan information);
 • att bearbeta dina donationer;
 • att svara på dina frågor / förfrågningar och kommunicera med dig i allmänhet;
 • att hantera relationer med våra supportrar och förmånstagare;
 • att främja våra välgörenhetsmål i allmänhet, inklusive för insamlingsaktiviteter;
 • att analysera och förbättra vårt arbete, tjänster, aktiviteter, produkter eller information (inklusive vår webbplats) eller för våra interna poster;
 • att rapportera om effekterna och effektiviteten av vårt arbete;
 • att köra / administrera vår webbplats, hålla den säker och se till att innehållet presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din enhet;
 • att registrera, administrera och anpassa onlinekonton;
 • att registrera och administrera ditt deltagande i evenemang;
 • att behandla din ansökan om ett jobb eller en volontärroll hos oss när du ansöker via vår karriärsida;
 • att hantera din anställning / andra arbetsförhållanden med oss ​​(till exempel för att betala din lön);
 • att ge referenser, till exempel hyresvärdar och nya arbetsgivare;
 • för utbildning och / eller kvalitetskontroll;
 • att granska och / eller administrera våra konton;
 • att uppfylla juridiska skyldigheter som är bindande för oss, till exempel i förhållande till myndigheter och / eller brottsbekämpande organ som vi kan arbeta med (till exempel krav som rör betalning av skatt eller penningtvätt);
 • för att förebygga bedrägerier eller missbruk av tjänster; och / eller
 • för upprättande, försvar och / eller verkställighet av juridiska fordringar.
4. Lagliga grunder

GDPR kräver att vi använder en eller flera lagliga grunder för att använda din personliga information. Vi anser att skälen nedan är relevanta:

 • Där du har gett ditt samtycke för att vi ska använda din personliga information på ett visst sätt (till exempel kommer vi att be om ditt samtycke för att använda din personliga information för att skicka dig insamlingsmaterial via e-post, och vi kan begära ditt uttryckliga samtycke till att samla in specialkategorier av din personliga information).
 • Vid behov så att vi kan uppfylla en juridisk skyldighet som vi är föremål för (till exempel där vi är skyldiga att dela din personliga information med tillsynsorgan som styr vårt arbete och tjänster).
 • Om det är nödvändigt för utförandet av ett kontrakt som du är del av eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett kontrakt (till exempel om du ansöker om att arbeta för / volontär med oss).
 • Där det ligger i din / någon annans viktiga intresse (till exempel i fall av medicinsk nödsituation som en mottagare lidit).
 • Där det finns ett legitimt intresse för oss att göra det.

GDPR tillåter oss att samla in och behandla din personliga information om det är rimligt och  nödvändigt för att uppnå våra eller andras legitima intressen (så länge behandlingen är rättvis, balanserad och inte påverkar dina rättigheter i onödan).

Detta betyder att våra "legitima intressen" intressen för att driva RESCUE som en välgörenhetsenhet och eftersträva våra mål och ideal; till exempel att tillhandahålla information om aktuella humanitära kriser, bearbeta donationer, administrera evenemang och ta ansökningar om volontärer.

När vi behandlar din personliga information för att uppnå sådana legitima intressen, överväger och balanserar vi eventuella påverkan på dig (både positiva och negativa) och dina rättigheter enligt lagar om dataskydd. Vi kommer inte att använda din personliga information för aktiviteter där våra intressen åsidosätts av påverkan på dig, till exempel där användning skulle vara alltför påträngande (såvida vi till exempel inte krävs eller tillåts enligt lag).

5. Supporterforskning

Vi kan också analysera din personliga information för att skapa ett register över dina intressen och preferenser. Detta gör att vi kan se till att kommunikationen är relevant och i rätt tid, att vi kontaktar dig på det mest lämpliga och relevanta sättet och i allmänhet för att ge dig en förbättrad användarupplevelse. Det hjälper oss också att förstå bakgrunden för våra supportrar så att vi kan göra lämpliga förfrågningar till dem som kan vara villiga och kunna ge mer än de redan gör, vilket gör att vi kan samla in pengar och hjälpa mottagarna snabbare och mer kostnadseffektivt.

Om du föredrar att vi inte använder din personliga information för supporterforskning, vänligen meddela oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

6. Kommunikation för marknadsföring/ insamling

Vi kan använda dina kontaktuppgifter för att ge dig information om vårt arbete, evenemang, tjänster och / eller produkter som vi anser kan vara av intresse för dig (till exempel om tjänster du tidigare använt, eller uppdateringar om insamlingskampanjer och / eller frivilligarbetes möjligheter via vårt nyhetsbrev).

Där vi gör detta via e-post, SMS eller telefon, så kommer vi inte att göra det utan ditt förhandsgodkännande (om inte tillåtet att göra det genom tillämplig lag).

Om du har gett oss ditt samtycke tidigare men inte vill bli kontaktad av oss om våra projekt och / eller tjänster i framtiden, vänligen meddela oss via e-post till [email protected]. Du kan välja att sluta ta emot e-postmeddelanden från RESCUE när som helst genom att klicka på länken "avsluta prenumerationen" längst ner i våra e-postmeddelanden.

7. Donationer

När du använder vår säkra donationssida online kommer du att bli skickad vidare till en specialistleverantör av betalningstjänster som kommer att samla in din ekonomiska information för att behandla transaktionen. Vi kommer att tillhandahålla din personliga information till leverantören av betaltjänster endast i den utsträckning som är nödvändig för att behandla din donation.

För att bli månadsgivare på donate.rescue.org så levererar Billecta tjänsten för att hämta kontouppgifter. Genom att använda tjänsten godkänner du Användarvillkoren och Integritetspolicyn. Du kan läsa mer om hur vi använder dina ekonomiska uppgifter här.

8. Barns personliga information

När vi behandlar barns personliga information, om så krävs, kommer vi inte att göra det utan deras samtycke eller, om så krävs, medgivande från en förälder/vårdnadshavare. Vi kommer alltid att ha lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att barns personliga information hanteras med omsorg.

9. Hur länge håller vi din personliga information?

I allmänhet tar vi bort din personliga information från våra system senast tio (10) år efter det att den samlades in för att kunna upprätta, utöva och försvara mot juridiska fordringar. Men om det före detta datum (i) din personliga information inte längre krävs i samband med sådana ändamål, (ii) inte längre har lagligen rätt att behandla den eller (iii) du utövar din rätt att radera (se avsnitt 13 nedan), kommer vi att ta bort det från våra system vid relevant tidpunkt.

Om du begär att du inte vill få någon ytterligare kontakt från oss kommer vi att behålla grundläggande information om dig på vår supression-lista för att följa din begäran och undvika att skicka oönskat material i framtiden.

10. Kommer vi att dela din personliga information?

Vi säljer eller hyr inte din personliga information till tredje part för marknadsföringsändamål. Men i allmänhet kan vi avslöja din personliga information till utvalda tredje parter för att uppnå de syften som anges i denna policyn.

Icke uttömmande kan dessa parter inkludera:

 • RESCUE och dess RESCUE-dotterbolag, t.ex. International Rescue Committee Inc, International Rescue Committee Deutschland;
 • sjukvårdspersonal och organisationer som är involverade i tillhandahållande av vård, anläggningar och / eller leveranser;
 • leverantörer och underleverantörer för utförandet av alla kontrakt vi ingår med dem, till exempel leverantörer av IT-tjänster som webbhotell eller leverantör av cloud-lagring;
 • parter som administrerar våra förmånsbetalningar, belöningsprogram och pensionsavgifter;
 • försäkringsbolag;
 • finansiella företag som Paypal och WorldPay som samlar in eller behandlar donationer för våra räkning;
 • professionella tjänsteleverantörer såsom revisorer och advokater;
 • parter som hjälper oss med forskning för att övervaka effekterna / effektiviteten av våra tjänster;
 • externa insamlingsenheter / plattformar;
 • nyhetsmedier;
 • plattformar för sociala medier (vissa online-identifierare, t.ex. IP-adress)
 • tillsynsmyndigheter, såsom skattemyndigheter;
 • annonsörer och annonsnätverk (vissa online-identifierare, t.ex. IP-adress); och / eller
 • leverantörer av analys- och sökmotorer (vissa online-identifierare, t.ex. IP-adress).


I synnerhet förbehåller vi oss rätten att lämna ut din personliga information till tredje parter:

 • i händelse av att vi säljer eller köper företag eller tillgångar, i vilket fall kommer vi att lämna ut din personliga information till (blivande) säljare eller köpare av sådant företag eller tillgångar;
 • om väsentligen alla våra tillgångar förvärvas av en tredje part kan personlig information som innehas av oss vara en av de överförda tillgångarna;
 • om vi har någon laglig eller lagstadgad skyldighet att göra det; och / eller
 • att skydda RESCUEs egendom och säkerhet av dess personal, användare, besökare och andra.
11. Säkerhet / lagring av och åtkomst till din personliga information

RESCUE har åtagit sig att hålla din personliga information säker och vi har lämpliga och proportionerliga säkerhetspolicyer och organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda din information.

Din personliga information är endast tillgänglig av lämpligt utbildad personal, volontärer och entreprenörer och lagras på säkra servrar med funktioner som är antagna för att förhindra obehörig åtkomst.

12. Internationella dataöverföringar

Med tanke på att vi är en del av en internationell organisation och eftersom vi använder byråer och / eller leverantörer för att behandla personlig information för vår räkning är det möjligt att personlig information vi samlar in från dig kommer att överföras till och lagras på en plats utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), till exempel USA och Storbritannien.

Observera att vissa länder utanför EES har en lägre standard för skydd av personlig information, inklusive lägre säkerhetskrav och färre rättigheter för individer. Om din personliga information överförs, lagras och / eller på annat sätt behandlas utanför EES i ett land som inte erbjuder en motsvarande standard för skydd till EES, kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder som krävs för att säkerställa att mottagaren genomför lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. genom att ingå standardavtalsklausuler) utformade för att skydda din personliga information och för att säkerställa att din personliga information behandlas säkert och i enlighet med denna policyn. Om du har några frågor om överföring av din personliga information, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen nedan.

Tyvärr kan ingen överföring av din personliga information över internet vara garanterad 100% säker - men när vi har fått din personliga information kommer vi dock att använda stränga procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

13. Utöva dina rättigheter

När vi har ditt samtycke till att använda din personliga information, har du rätten att återkalla det samtycket när som helst. Detta inkluderar rätten att be oss att sluta använda din personliga information för marknadsförings- eller insamlingsändamål eller att avsluta prenumerationen från vår e-postlista när som helst. Du har också följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång - du kan skriva till oss för att be om bekräftelse på vilken personlig information vi har om dig och för att begära en kopia av den personliga informationen. Under förutsättning att vi är nöjda med att du har rätt att se den begärda personliga informationen och vi har bekräftat din identitet, kommer vi att förse dig med din personliga information med eventuella undantag som gäller.
 • Rätt till radering - på din begäran tar vi bort din personliga information från våra register så långt vi är skyldiga att göra det. I många fall föreslår vi att undertrycka ytterligare kommunikation med dig, snarare än att ta bort den.
 •  Rätt till rättelse - om du anser att våra register över din personliga information är felaktiga har du rätt att begära att dessa uppdateringar uppdateras. Du kan också be oss om att kontrollera den personliga information som vi har om dig om du är osäker på om den är korrekt / aktuell.
 • Rätt att begränsa behandlingen - du har rätt att begära att behandlingen av din personliga information ska begränsas om det är oenighet om dess noggrannhet eller legitima användning.
 • Rätt att invända - du har rätt att invända mot behandling där vi (i) behandlar din personliga information på grundval av den berättigade intressegrunden, (ii) använder din personliga information för direkt marknadsföring eller (iii) använder din information för statistisk information syften.
 • Rätt till dataportabilitet - i den utsträckning som krävs av GDPR, där vi behandlar din personliga information (som du har tillhandahållit oss) antingen (i) genom att förlita dig på ditt samtycke eller (ii) eftersom sådan behandling är nödvändig för att utföra ett kontrakt som du är part i eller vidta åtgärder på din begäran innan du ingår i ett kontakt. I båda fallen behandlar vi uppgifterna automatiskt (dvs. utan mänskligt engagemang), du kan be oss att lämna den personliga informationen till dig - eller en annan tjänsteleverantör - i maskinläsbart format.
 • Rättigheter relaterade till automatiserat beslutsfattande - du har rätten att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling av din personliga information som ger lagliga eller liknande betydande effekter på dig, såvida inte ett sådant beslut (i) är nödvändigt för att ingå / utföra ett kontrakt mellan dig och oss / en annan organisation; (ii) är auktoriserat enligt EU-lagstiftning eller medlemsländer som RESCUE omfattas av (så länge den lagen ger dig tillräckligt skydd); eller (iii) är baserat på ditt uttryckliga medgivande.

Vi kan be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet och för säkerhetsändamål innan vi avslöjar personlig information som du begär.

Observera att vissa av dessa rättigheter endast gäller under begränsade omständigheter. För mer information föreslår vi att du kontaktar oss med hjälp av informationen nedan.

Du har vidare rätt att göra ett klagomål om oss eller hur vi har behandlat din personliga information till datatillsynsmyndigheten i ditt hemland. I Sverige är det Datainspektionen:  

Email: [email protected],
Adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00

För mer information om hur du utövar denna rättighet, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen nedan.

14. Ändringar av denna policyn

Vi kan uppdatera denna policyn då och då. Vi kommer att meddela dig om betydande förändringar genom att kontakta dig direkt där det är rimligt och möjligt för oss att göra det, genom att lägga upp ett uppdateringsmeddelande på vår webbplats. Denna policyn uppdaterades senast den 7 november 2019.

15. Länkar och tredje parter

Vi länkar vår webbplats direkt till andra webbplatser. Denna policyn täcker inte externa webbplatser och vi ansvarar inte för sekretesspraxis eller innehåll på dessa webbplatser. Vi uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyn för alla externa webbplatser du besöker via länkar på vår webbplats.

16. Hur du kontaktar oss

Låt oss veta om du har några frågor eller bekymmer med denna policyn eller om hur RESCUE behandlar din personliga information genom att kontakta oss på följande sätt:

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (8) 446 892 80

Postadress: The Park, Magnus Ladulåsgatan 3, 118 65 Stockholm