Kriget i Ukraina har gjort att antalet människor som idag är på flykt från konflikter, våld och förföljelse i världen är över 100 miljoner.

Enligt FNs flyktingorgan UNHCR var 89,3 miljoner människor redan på flykt i världen i slutet av 2021. Utöver kriget i Ukraina ökar antalet människor på flykt i världen också till följd av nya vågor av våld eller utdragna konflikter och kriser i länder som Burkina Faso, Myanmar, Jemen, Venezuela, Etiopien, Afghanistan och Demokratiska republiken Kongo.

Totalt sett har antalet människor på flykt mer än fördubblats bara under de senaste tio åren. 100 miljoner människor motsvarar 1% av världens befolkning och är nästan lika många som Storbritanniens och Kanadas befolkning tillsammans. Antalet inkluderar flyktingar och asylsökande samt de 53,2 miljoner människor som är på flykt inom sina egna länder (internflyktingar).

Maria och hennes barn vid gränsen mellan Ukraina och Polen
Maria* väntar på transport med sin dotter Daryna och sin hund Tyson utanför en stormarknad i Polen, bara några hundra meter från den ukrainska gränsen. "Det var dags att åka", säger hon. "Jag var orolig för mitt barn. Jag ville att hon skulle hålla sig vid liv, att inga bomber skulle falla över oss."
Foto: Andrew Oberstadt för RESCUE

Vad är definitionen av en flykting?

De över 100 miljoner som är på flykt idag inkluderar flyktingar, asylsökande och internflyktingar.

En flykting är någon som har tvingats fly från sitt hem och som korsat en internationell gräns på grund av krig, våld eller förföljelse, ofta utan förvarning. De kan inte återvända hem tills förhållandena i deras hemland är säkra för dem igen.

Ett lands regering eller FNs flyktingorgan UNHCR avgör om en person som söker internationellt skydd uppfyller definitionen av en flykting.

De som får flyktingstatus ges skydd enligt internationella lagar och konventioner samt livräddande stöd från hjälporganisationer som RESCUE. Vissa kan vara berättigade till vidarebosättning i ett tredje land som till exempel Sverige.

Wahid och hennes son Hafton karams utanför deras hem i flyktinglägret.
Wahid* och hennes son Hafton* flydde från Etiopien efter att deras hem brändes ner. Hafton var mycket på RESCUEs säkra platser för barn i flyktinglägret Tunaydbah i östra Sudan.
Foto: Khalid Alarabi för RESCUE

Vad är en asylsökande?

En asylsökande är någon som också söker internationellt skydd mot faror i sitt hemland, men vars anspråk på flyktingstatus inte har fastställts rent juridiskt.

Asylsökande måste söka om skydd i destinationslandet, vilket innebär att de måste anlända till eller passera en gräns för att kunna ansöka. Då måste de kunna bevisa för myndigheter där att de uppfyller kriterierna för att omfattas av flyktingskydd. Långt ifrån varje asylsökande kommer att erkännas som flykting.

Idag tvingas många familjer som flyr undan våld och förstörelse i Guatemala, Honduras, El Salvador, Haiti, Venezuela, Kuba, Nicaragua att ge sig ut på en farlig resa för att överhuvudtaget kunna söka säkerhet vid gränsen mellan USA och Mexiko. Det är viktigt att veta att det är lagligt att passera en gräns för att söka asyl och det skyddas av internationell rätt. Människor som söker asyl har ofta redan försökt hitta trygghet i sitt hemland, men har stött på olika saker som gjort att de tvingats fly.

Vad är en internflykting?

En internflykting är någon som har tvingats fly från sitt hem på grund av krig, våld eller förföljelse, men som inte har passerat en internationell gräns. Istället tvingas de fly till en annan plats i sitt eget land för att söka säkerhet.

De 53,2 miljoner människor som i dagsläget är på flykt inom sina länder inkluderar 6,9 miljoner människor på flykt inom Syrien och 3,6 miljoner människor på grund av kriget i Jemen. Det inkluderar också 23,7 miljoner personer som fördrivits av väderrelaterade händelser som översvämningar, stormar och cykloner, särskilt runt Stillahavsområdet i Asien. I juni 2022 var mer än 7 miljoner människor även på flykt inom Ukraina.

Var kommer de flesta flyktingar, asylsökande och internflyktingar från?

Under 2022 tvingade kriget i Ukraina över 7 miljoner människor inom landet på flykt och över 6 miljoner att lämna landet.

Årtionden av våldsamma konflikter och naturkatastrofer i Afghanistan har skapat en av världens största flyktingpopulationer – och de humanitära behoven har bara skjutit i höjden sedan maktskiftet 2021. Över 681 000 människor tvingades på flykt inom Afghanistan bara förra året.

En familj utanför sitt provisoriska boende i Afghanistan under vintern.
Mohammad Wali och hans döttrar står utanför familjens provisoriska hem i Kabul, Afghanistan, som drabbades av en brutal vinter 2022.
Foto: Kiana Hayeri för RESCUE

Sedan konflikten tog fart i Syrien 2011 har miljontals människor flytt sina hem. År 2021 fanns det 6,7 miljoner flyktingar och asylsökanden från Syrien runt om i världen - fler än från något annat land.

Jemen har också varit indraget i ett långt bittert krig som har lämnat 80 procent av befolkningen i behov av humanitärt stöd - och 3,6 miljoner människor är på flykt inom landet.

Somalia har plågats av pågående konflikter och livshotande torka i decennier, medan klimatförändringar och konflikter har fördrivit miljoner i Etiopien. Båda länderna står för närvarande inför en förödande hungerkris som intensifierats av torka, pågående konflikter, svärmar av ökengräshoppor och stigande matpriser på grund av kriget i Ukraina.

En kvinna hämtar vatten vid en brunn i Somalia
Fadumos* samhälle i Somalia drabbades av allvarlig vattenbrist under torkan och människor riskerade att dö av törst. RESCUE borrade en brunn som gav dem vatten under Somalias värsta torka på fyrtio år.
Foto: RESCUE

Försämrade levnadsvillkor, inklusive ökad hunger, ekonomisk instabilitet och eskalerande konflikter har tvingat miljoner på flykt från Venezuela. En kombination av könsbaserat våld, klimatförändringar, covid-19 och våld utövat av icke-statliga beväpnade aktörer tvingar familjer från norra centralamerika att söka säkerhet vid den amerikanska gränsen.

Många av de som korsar den amerikanska gränsen från centralamerikanska länder som El Salvador, Guatemala och Honduras kallas ofta för migranter, men i själva verket är de asylsökande. De har en välgrundad rädsla för förföljelse om de skulle återvända hem.

År av konflikter har också tvingat nästan 5 miljoner människor i Sydsudan, 1,7 miljoner i Myanmar och 5,5 miljoner i Demokratiska republiken Kongo på flykt.

Var tar de flesta flyktingarna vägen?

De allra flesta flyktingar riskerar att hamna i limbo. Mindre än 4% av alla de människor på flykt under 2020 kunde återvända hem. Många saknar tillgång till grundläggande förnödenheter och får inte arbeta.

Mindre än 4% av alla de människor på flykt under 2020 kunde återvända hem.

Låg- och medelinkomstländer tar emot den stora majoriteten av världens flyktingar: länder som står för bara 1,3 procent av den globala BNP (bruttonationalprodukt) tar emot 40 procent av alla flyktingar. Många av dessa länder upplever själva civila oroligheter.

Före kriget i Ukraina tog tre länder - Turkiet, Colombia och Pakistan – emot nästan en fjärdedel av världens flyktingar. Konflikter och kriser i grannländer, inklusive Syrien, Venezuela och Afghanistan, har tvingat miljoner människor att ta sig in i dessa länder för att söka säkerhet.

Hur hjälper RESCUE till?

RESCUE har arbetat med en katastrofinsats i Ukraina sedan februari 2022 och har arbetat direkt med lokala partners för att nå de mest behövande. Vi är på plats i Polen och Moldavien för att leverera livsviktiga tjänster som kontantstöd, psykologiskt stöd, medicinsk utrustning och andra förnödenheter samt specialiserat socialstöd för barn och människor som har överlevt olika former av våld.

RESCUE och polska Röda Korset personal pratar med varandra i Polen
RESCUE samarbetar med det polska Röda korset för att se till att människor som är fast i Ukraina har tillgång till saker som första hjälpen-kit, bårar, filtar och bandage.
Foto: Andrew Oberstadt för RESCUE

I Syrien, Irak, Jordanien och Libanon har tusentals av RESCUEs medarbetare nått miljoner på flykt från våld med nödhjälp samt långsiktigt stöd. Vi fokuserar här på sjukvård, skydd av kvinnor och barn, utbildning, ekonomisk återhämtning samt utveckling.

RESCUE har arbetat i Afghanistan i nästan tre decennier och når för närvarande miljontals människor i tusentals samhällen, med fokus på samhällsdrivna återuppbyggnadsprojekt och utbildning. Vi stödjer över 60 hälsoinrättningar och tillhandahåller utbildningar och information om covid-19. Under de senaste åren har RESCUE blivit ledande inom kvinnors skydd och bemyndigande i Afghanistan.

I Jemen tillhandahåller vi livräddande nödhjälp, rent vatten, utbildning, kvinnoskydd och medicinsk vård till miljontals människor som drabbats av våldsamma konflikter och en växande hälsokris som har blivit ännu mer komplicerad av covid-19.

RESCUE når samhällen på Afrikas horn och centrala Sahel som är svårt drabbade av konflikter och torka med stöd som inkluderar vatten och sanitet, utbildning, hälsovård, ekonomisk försörjning, akut stöd och skydd.

Suzan bakar en tårta i Uganda
Suzan deltog i projektet Financial Integration in Displacement (FIND), vilket är ett RESCUE samarbete med Tufts University och Open Society Foundations som hjälper flyktingar och migranter att övervinna hinder för ekonomisk stabilitet. Programmet placerar deltagarna med lokala ugandiska företagare för fyra månaders handledning.
Foto: Nichole Sobecki för RESCUE

I Europa var RESCUE en av de första hjälporganisationerna som hjälpte tusentals flyktingar som anlände till Lesbos 2015. RESCUEs medarbetare fortsätter att arbeta dygnet runt i Grekland, Serbien och Italien för att tillhandahålla nödvändiga tjänster, inklusive rent vatten och sanitet åt familjer som lever under fruktansvärda förhållanden. Och vi hjälper även nyanlända att navigera den förvirrande transitprocessen och samtidigt hjälper vi dem att förstå deras lagliga rättigheter. I Tyskland och Storbritannien hjälper vi flyktingar att integreras i sina nya samhällen.

I USA har vi mer än 20 kontor över hela landet som vidarebosätter flyktingar. Vi hjälper också familjer som söker asyl vid den södra amerikanska gränsen. Vi ger omedelbar hjälp till flyktingar, inklusive mat och tak över huvudet samt tillgång till verktyg för självförsörjning i form av bostäder, utbildning, språklektioner, anställningsfärdigheter och arbetsförmedling. Vi bidrar även med kläder, läkarvård och samhällsorientering.

I Latinamerika hjälper RESCUE människor som drabbats av krisen i Venezuela i Colombia, Ecuador och Peru samt genom lokala partners i Venezuela. Vi stödjer människor i riskzonen i norra Centralamerika (Guatemala, Honduras och El Salvador) samt längs de viktigaste migrationskorridorerna i Mexiko.

Hur kan jag hjälpa flyktingar?

Genom att bli månadsgivare kan du stödja flyktingar och andra människor som drabbats av humanitära kriser. Din gåva kommer att hjälpa oss att tillhandahålla mat, medicinsk vård och akuta stödtjänster till familjer vars liv har krossats av konflikter i länder runt om i världen.