Vad är skillnaden mellan flyktingar, asylsökande, internflyktingar och migranter?

Varje dag tvingas många människor runt om i världen att lämna sina hem på jakt efter trygghet och ett bättre liv.

För närvarande är över 100 miljoner människor på flykt i världen. Det inkluderar både flyktingar, asylsökande och internflyktingar.

Det förekommer ofta förvirring om användningen av dessa begrepp. Här är en närmre titt på vad de betyder och skillnaderna mellan att vara en flykting, asylsökande, invandrare eller migrant.

 Vem är flykting?

En flykting är någon som har tvingats fly från sitt hem och som korsat en internationell gräns på grund av krig, våld eller förföljelse, ofta utan förvarning. De kan inte återvända hem tills förhållandena i deras hemland är säkra för dem igen.

Ett lands regering eller FNs flyktingorgan UNHCR avgör om en person som söker internationellt skydd uppfyller definitionen av en flykting. Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU-regler är du flykting om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religion, politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

De som får flyktingstatus ges skydd enligt internationella lagar och konventioner samt livräddande stöd från hjälporganisationer som RESCUE. Vissa kan vara berättigade till vidarebosättning i ett tredje land som till exempel Sverige.

Vem är en asylsökande?

En asylsökande är någon som också söker internationellt skydd mot faror i sitt hemland, men vars anspråk på flyktingstatus inte har fastställts rent juridiskt.

Asylsökande måste söka om skydd i destinationslandet, vilket innebär att de måste anlända till eller passera en gräns för att kunna ansöka. Då måste de kunna bevisa för myndigheter där att de uppfyller kriterierna för att omfattas av flyktingskydd. Långt ifrån varje asylsökande kommer att erkännas som flykting.

Idag tvingas många familjer som flyr undan våld och förstörelse i Guatemala, Honduras, El Salvador, Haiti, Venezuela, Kuba, Nicaragua att ge sig ut på en farlig resa för att överhuvudtaget kunna söka säkerhet vid gränsen mellan USA och Mexiko. Det är lagligt att passera en gräns för att söka asyl och det skyddas av internationell rätt. Människor som söker asyl har ofta redan försökt hitta trygghet i sitt hemland, men har stött på olika saker som gjort att de tvingats fly.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte är olagligt att söka asyl i Sverige. Att söka asyl är en mänsklig rättighet.

Vem är internflykting?

En internflykting är någon som har tvingats fly från sitt hem på grund av krig, våld eller förföljelse, men som inte har passerat en internationell gräns. Istället tvingas de fly till en annan plats i sitt eget land för att söka säkerhet.

De 53,2 miljoner människor som i dagsläget är på flykt inom sina länder inkluderar 6,9 miljoner människor på flykt inom Syrien och 3,6 miljoner människor på grund av kriget i Jemen. Det inkluderar också 23,7 miljoner personer som fördrivits av väderrelaterade händelser som översvämningar, stormar och cykloner, särskilt runt Stillahavsområdet i Asien. I juni 2022 var mer än 7 miljoner människor även på flykt inom Ukraina.

Vem är migrant?

En migrant är någon som vistas utanför sitt hemland, som inte är asylsökande eller flykting.

Det kan istället vara för att få ett bättre liv genom att hitta arbete eller för att få en utbildning, återförenas med sin familj eller av andra skäl.

Många av de som passerar USAs gräns från Centralamerikanska länder som El Salvador, Guatemala och Honduras är faktiskt asylsökande, inte migranter. De har en välgrundad rädsla för förföljelse om de skulle återvända hem.

Läs mer om de 110 miljoner människor som är på flykt i världen idag