Jordbävning Turkiet och Syrien - Tidigt på morgonen den 6 februari skakade en kraftig jordbävning Turkiet, nära gränsen mot Syrien. När de första hjälparbetarna var på plats för att rädda liv i förödelsen följde hundratals efterskalv.

Tiotusentals människor är drabbade i Turkiet, Syrien och grannlandet Libanon. De humanitära behoven i regionen var redan stora innan jordbävningarna. Många människor är på flykt på grund av den tolvåriga konflikten i Syrien och nu förvärras den svåra humanitära situationen ännu mer.   

Läs allt om jordbävningar

Lär dig mer om krisen och vad du kan göra för att hjälpa till:

 

Var inträffade jordbävningen i Turkiet och Syrien?

Jordbävningen inträffade på morgonen klockan 4:17 nära staden Gaziantep i Turkiet, som ligger ungefär 80 km norr om den syriska gränsen. Det kan vara den kraftigaste jordbävning Turkiet har upplevt sedan 1939, då ett skalv med samma magnitud orsakade 30.000 dödsfall.  

Medan räddningsinsatserna pågick så föjde hundratals efterskalv, den starkaste hade en magnitud på 7,5. Efterskalven har orsakat ytterligare förödelse, vilket utsatte sök- och räddningsarbetare för risker och påverkade samhällen i södra Turkiet, norra Syrien och delar av Libanon.  

Jordbävningen och efterskalven har skadat grundläggande infrastruktur såsom vägar och  gränsövergångar, vilket kraftigt försvårar räddningsarbetet.  

Vilka har drabbats? 

Denna förödande jordbävning i Turkiet och Syrien har lett till att tiotusentals människor har dött och många fler har skadats i hela regionen. Hjälparbetare fortsätter sökandet efter människor i spillrorna av hus och byggnader. 

Samtidigt kommer den förödelse som jordbävningen har lämnat efter sig att förvärra de pågående humanitära kriserna i Syrien och Libanon. Båda länderna finns med på RESCUE:s Emergency Watchlist 2023 över de 20 humanitära kriser som riskerar att förvärras mest under året.

 "På vilken plats som helst i världen så skulle detta innebära en akut kris", säger Mark Kaye, RESCUE:s chef för politik, påverkansarbete och kommunikation för Mellanöstern och Nordafrika.  

"I Syrien har vi en akut kris inom en redan existerande akut kris." 

säger Mark Kaye. 

Jordbävning Syrien 

RESCUE:s personal som är på plats i Syrien rapporterar att jordbävningen har drabbat områden där det finns många familjer som tvingats på flykt till följd av den pågående konflikten. Många av de drabbade har redan tvingats att fly sina hem över tjugo gånger.  

Den pågående konflikten har försvagat landets viktiga infrastruktur, med bland annat överbelastade sjukhus, vilket har minskat landets förmåga att hantera katastrofer som denna. Endast strax över hälften av sjukhusen i Syrien fungerar fullt ut.  

Elförsörjningen i hela det drabbade området är fortfarande oregelbunden och flera delar av norra Syrien står utan el. Mobilnätet och internet fungerar inte heller, vilket försvårar räddningsarbetet. Gasförsörjningen, som många är beroende av för att värma sina hem, har också påverkats hårt. Detta innebär att även om endel människor kan återvända till sina hem så har de ingen värme i hemmet, mitt i en iskall vinter.   

Redan innan jordbävningen saknade två miljoner människor lämpligt boende, samtidigt som de konfronterades med en iskall vinter. Detta inkluderade 800 000 människor - de flesta av dom barn - som bor i provisoriska skyddsrum utan tillräcklig tillgång till värme, el, rent vatten och grundläggande sanitet.  

Jordbävning Turkiet Syrien: Två unga män hjälper till att evakuera en äldre kvinna i rullstol.
Civila i Aleppo, Syrien, hjälper människor att evakuera efter att jordbävningarna skadade stora delar av staden.

Foto: Getty Images för RESCUE

"Temperaturen sjunker till minusgrader och tusentals människor är utsatta", säger Tanya Evans, RESCUE:s landschef för Syrien. 

"Kvinnor och barn kommer att vara särskilt utsatta för exploatering och övergrepp om de återigen tvingas på flykt", 

förklarar Tanya Evans. 

"Många i nordvästra Syrien har tvingats på flykt upp till tjugo gånger och med den redan överbelastade sjukvården är det nu många som inte får tillgång till den sjukvård de är i stort behov av."   

Vissa länder har uttalat sig kring katastrofen och planerar att bidra med akut stöd till Syrien. För närvarande är Syriens plan för humanitära insatser (2022-2023) dock kraftigt underfinansierad med mindre än hälften av de nödvändiga 4 miljarder dollar som behövs.  

Jordbävning Syrien: En liten flicka står framför hennes familjs tält i Syrien.
Farah, 7 år, och hennes familj, flydde från deras hem till norra Syrien. Idag bor de i ett provisoriskt tält som ofta kollapsar när det snöar.

Jordbävning Turkiet 

I Turkiet fokuserar räddningsarbetet på de familjer som bott i de nästan 3 500 byggnader som förstördes av jordbävningskatastrofen. Kraftiga efterskalv, bland annat det skalv med en magnitud på 7,5 som drabbade distriktet Elbistan, har försvårat hjälpinsatserna. Länder runt om i världen har erbjudit akut stöd till landet.  

Jordbävning Libanon 

Jordbävningen kändes även i Libanon, där den skakade människors hem i ungefär 40 sekunder. Många invånare i huvudstaden Beirut evakuerades till följd av rädslan för kollapsande byggnader.  

Hur har omvärlden reagerat?

Samtidigt som de första lokala insatsstyrkorna i Turkiet, Syrien och Libanon arbetar med att föra skadade till säkerhet så har EU mobiliserat sök-och räddningsgrupper för att bistå Turkiet i landets insatser, medan FN har inlett egna katastrofinsatser i området. USA, Storbritannien och andra länder har också skickat personal och bistånd för att stötta räddningsinsatserna I Turkiet.  

RESCUE uppmanar världens ledare att öka katastrofstödet till både Syrien och Turkiet, för att säkerställa att alla människor som har drabbats får det livräddande stöd de behöver, innan det är för sent.  

Hur reagerar RESCUE på jordbävningen i Turkiet och Syrien?   

RESCUE har över tusen medarbetare som arbetar outröttligt med livräddande stöd i Syrien. Vi har inlett en omfattande katastrofinsats i landet eftersom de humanitära behoven är enorma och ökar för var dag. Vi lanserar en insats i både Turkiet och Syrien som kommer att omfatta kontantinsatser, hushållsutrustning, mensskydd för kvinnor och flickor och andra hygienartiklar. RESCUE kommer också genom sina lokala partners att stödja grundläggande hälsovård i jordbävningsdrabbade områden och inrätta säkra platser för drabbade kvinnor och barn. 

Uppdatering 15 februari: Från och med den 13 februari började RESCUE leverera kontantbistånd i nordvästra Syrien, och vi kommer att nå 4 200 antal hushåll under de kommande två veckorna. I Syrien lanserar vi denna vecka två mobila hälsoteam som snabbt kommer att börja arbeta för att hjälpa de överlevande från jordbävningen med deras hälsobehov. 

Läs mer om RESCUE:s arbete i Syrien

Hur kan jag hjälpa till?   

Ge en gåva och stötta vårt livräddande arbete. Din gåva kommer att hjälpa RESCUE med nödhjälp till familjer i Syrien och Turkiet, och till flyktingfamiljer i länder runt om i världen.