Den sjätte februari drabbades den turkisk-syriska gränsen av en av århundradets dödligaste jordbävningar. Den följdes av hundratals efterskalv och har lett till förödande konsekvenser för Syrien. Läs mer för att förstå varför landet är en av de allra mest sårbara platserna i världen för en katastrof som denna.  

12 år av krig i Syrien har förstört landets sjukvårdssystem och orsakat en allvarlig ekonomisk kollaps. Även om konfliktnivåerna har varit lägre under 2022 jämfört med när kriget började, så har striderna ökat sedan slutet på 2021 och visar inga tecken på att avta.  

RESCUE har arbetat i Syrien sedan 2012, med mer än 1000 medarbetare på plats som tillgodoser människor med livräddade stöd. Sedan jordbävningarna har vi utökat vår insats och hjälper människor i både Turkiet och Syrien, i ett nära samarbete med lokala organisationer. Läs mer om situationen och vårt arbete nedan. 

Ekonomisk kris, ökade matpriser och en bristande sjukvård

Värdet på det syriska pundet har sjunkit till följd av krisen i Libanon och ekonomiska kriser både globalt och i regionen. Detta har lett till ökade matpriser och bidragit till att hälsovårdssystemet går på knäna. Ovanpå på allt annat har Syrien också nyligen drabbats av ett omfattande utbrott av kolera.  

Befolkningen i nordvästra delarna av landet är helt beroende av bistånd - och det biståndet har bara haft en väg in i området, via en enda gränspassage mellan Turkiet och Syrien, framförhandlad av FN. Efter jordbävningen har FN förhandlat med den syriska regimen om att öppna två gränsövergångar till. För att hjälpa människor drabbade av den förödande jordbävningen behövs ökat stöd från omvärlden och fler vägar in i regionen.  

Krig och jordbävning i Syrien: Liten flicka står framför sitt förstörda hem i nordvästra Syrien.
Tio år gamla Aisha* står framför ruinerna av hennes familjehem i nordvästra Syrien, efter att det träffats av en flygattack. Aishas pappa deltog i ett av RESCUE:s program som idag bidragit till att han fått arbete.
Foto: Abdullah Hammam för RESCUE

Hur hjälper RESCUE Syrien?  

Som nämnt så har RESCUE funnits på plats i Syrien sedan 2012, med humanitär hjälp i landets nordvästra och nordöstra delar. Vi fokuserar på ekonomisk återhämtning med yrkesutbildning, lärlingsplatser och stöd till småföretag. Våra team stödjer verksamheter för småbarn och skapar trygga platser för kvinnor och flickor, framför allt för de som utsatts för våld.  

Vi stödjer hälsokliniker och mobila hälsovårdsteam som ger livräddande stöd till människor i Syrien. Vi har också en insats fokuserad på kolerautbrottet, som handlar om förebyggande, kontroll och behandling av kolera. Vi utbildar även sjukhuspersonal och sprider kunskap genom dörr-till-dörr-besök.  

Efter jordbävningskatastrofen

RESCUE stödjer människor i Syrien - bild på medarbetare tillsammans med ett barn.
En ung pojke i Nordvästa Syrien får matvaror av en av RESCUEs medarbetare, efter jordbävningen 2023.

Foto: Frontline in Focus för RESCUE

Efter jordbävningen lanserade vi en integrerad katastrofinsats för drabbade människor i Syrien och Turkiet. Insatsen omfattar omedelbara kontantinsatser, hushållspaket, hygienartiklar som tvål och tandborstar samt mensskydd. Vi har också stärkt hälso- och sjukvården i de områden som drabbats av jordbävningen, och satt upp säkra platser för kvinnor och barn att vistas i.  

Kontantstöd 

Kontantstöd är ett av de mest effektiva sätten för att hjälpa människor drabbade av kriser. Det underlättar möjligheten för människor att tillgodose sina grundläggande behov. Våra team har delat ut kontanter till familjer sedan jordbävningskatastrofen, ett arbete som fortfarande pågår för fullt idag.  

Arbetare för RESCUE arbetar för att hjälpa människor  i norra Syrien som drabbats av jordbävningen 6 februari 2023.
Den 8 Mars hade RESCUE delat ut kontantstöd till 7 200 hushåll i Syrien – vilket motsvarar runt 43 200 människor.
Foto: Frontline in Focus för RESCUE

Den 16 Mars hade RESCUE delat ut kontantstöd till 7 200  hushåll i Syrien – vilket motsvarar runt 43 200 människor.  

Hälsovård  

Mobila hälsokliniker

Dania, en 25årig mamma till fem barn, är en av alla drabbade som fått stöd genom RESCUEs mobila hälsoteam. Hennes familj var lantbrukare och jordbävningen förstörde deras fält och därmed inkomst. Dania var mycket orolig över hur det skulle gå för hennes son, som kämpar med astma. Tack vare det mobila hälsoteamet så kunde hennes son få de mediciner som han behövde.  

Kvinna och hennes barn framför deras tält i Syrien.
Dania* och två av hennes barn står framför deras tält i nordvästra Syrien, där de har bott sedan jordbävningen. En av RESCUEs mobila hälsokliniker har hjälpt Dania med hennes sons sjukvård.
Foto: Frontline in Focus för RESCUE

Genom de mobila hälsoklinikerna kan vi på RESCUE nå de som överlevt jordbävningskatastrofen och idag kämpar med dess konsekvenser. Vi når runt 300 personer om dagen och har därmed nått ut till över 4000 människor (siffror från den 7 Mars).  

Psykologiskt stöd

Jordbävningskatastrofen och dess efterskalv som gjorde att byggnader kollapsade medans människor sov, har gjort många rädda för att vara inomhus. Genom lokala organisationer så stödjer vi 18 hälsokliniker som också jobbar med mental hälsa, för att hjälpa människor som lider av trauman.  

Bland annat så inkluderar detta stödsamtal för kvinnor, barn och vårdgivare. Vi hjälper också till att skapa trygga platser för dem.  

"Mental hälsa och psykologiskt stöd är otroligt viktigt för människor som har överlevt jordbävningen, med tanke på hur vanligt det är med trauma och ångest,”

säger Tanya Evans, chef för International Rescue Committee (RESCUE) i Syrien.   

Ung pojke får hjälp av en doktor på en av RESCUEs mobila hälsokliniker.
En liten pojke som drabbats av vattkoppor får hjälp på en av RESCUEs mobila hälsokliniker i nordvästra Syrien.


Foto: Fronline in Focus för RESCUE

Humanitära risker under 2023  

Förlängt krig i Syrien

Trots ett eldupphör i de nordvästra delarna av landet, så har flygattacker och skjutningar ökat sedan början av 2022. Civilbefolkningen fortsätter att vara de som är mest berörda av kriget. Ytterligare upptrappningar skulle kunna leda till att ännu fler människor flyr från sina hem. Även de som redan har flytt skulle kunna tvingas på flykt ytterligare en gång till.  

I november drabbades flera läger med internflyktingar av konflikten, vilket skadade 27 personer och dödade minst sju, varav fyra var barn. Den möjliga upptrappningen av den turkiska militären i nordöstra Syrien kan också komma att öka de humanitära behoven och antalet internflyktingar i regionen.

Ekonomisk kris 

Syrien står inför en allvarlig ekonomisk kris som har tvingat 90 procent av landets befolkning under fattigdomsgränsen. Över 75 procent av invånarna kan inte tillgodose sina grundläggande behov och de stigande matpriserna har gjort det allt svårare att få pengarna att räcka till. Det syriska pundet förlorade också 25 procent av sitt värde under 2022, vilket ökade priserna på råvaror och importerade livsmedel.  

Krig och jordbävning i Syrien: En syrisk mamma sitter med hennes fem små barn på en madrass.
En syrisk mamma med sina barn. Hon hoppas att hon en dag ska kunna återvända till sitt hem i Aleppo och inte längre behöva leva som flykting i sitt eget land.
Foto: Abdullah Hammam för RESCUE

Kolera utbrott  

Mer än ett decennium av konflikt och vissa direkta attacker har gjort att en tredjedel av alla sjukhus och nästan hälften av alla vårdcentraler inte fungerar. Kriget har också skadat Syriens vatten och avloppssystem, vilket har gjort att nära hälften av befolkningen tvingas förlita sig på oreglerade och ofta osäkra vattentillgångar.   

De svåra förhållandena bidrog till att ett kolera utbrott snabbt kunde sprida sig över landet i fjol. Det upptäcktes i augusti 2022 och var uppe i hela 46 000 misstänkta fall i november 2022. Utbrottet har överbelastat hälso- och sjukvården och gör det omöjligt för vården att kunna hantera alla skadade efter jordbävningen. 

Humanitärt bistånd i fara  

Sedan 2014 så har FN:s säkerhetsråd (UNSC) godkänt att olika FN-organ kan leverera bistånd från grannländer in i Syrien, vilket bidrar till en kritisk samordning och förnödenheter för humanitära organisationer som RESCUE. En oenighet mellan medlemmarna i FN:s säkerhetsråd äventyrar dock leveransen av bistånd till 2,4 miljoner människor i nordvästra Syrien.

I juli 2022 enades FN:s säkerhetsråd om att endast förlänga öppnandet av en enda humanitär gränsövergång med sex månader, vilket förlängdes med ytterligare sex månader i januari 2023. Den 13 februari, en vecka efter jordbävningen, gick Syriens president med på att öppna två nya gränsövergångar till Turkiet för att möjliggöra för internationell hjälp att nå de rebellkontrollerade delarna av nordvästra Syrien. 

Hur kan jag hjälpa de drabbade i Syrien och Turkiet?  

Ge en gåva idag för att stödja RESCUE:s livräddande arbete i Syrien och över hela världen.  

*pseudonym