International Rescue Committee (RESCUE) uppmanar EU och dess medlemsländer att skyndsamt utreda förra månadens dödliga skeppsbrott utanför Greklands kust som krävt mer än 500 liv - särskilt vad gäller medlemsländernas roll och Frontex inblandning.

"Det är djupt skamligt att hundratals har omkommit i ett av de dödligaste skeppsbrotten någonsin i Medelhavet, men - en månad senare - har vi ännu inte sett en fullständig, transparent utredning av händelsen. Det är dags att ta konkreta steg mot ansvarsutkrävande och att äntligen sätta stopp för dessa onödiga dödsfall som är möjliga att undvika”, säger Harlem Désir, Europachef för International Rescue Committee (RESCUE).

En månad efter den förödande båtolyckan utanför den grekiska kusten, som sannolikt har krävt mer än 500 människors liv– en av de dödligaste som någonsin inträffat i Medelhavet – har fortfarande inga ansträngningar gjorts för att utreda olyckan, trots uppmaningar från icke-statliga organisationer och ledamöter av Europaparlamentet.

RESCUE oroas över att dessa båtolyckor blir alltmer normaliserade. Under den månad som gått sedan denna katastrof har det inträffat minst 22 andra incidenter i centrala Medelhavet (inklusive kroppar som spolats i land vid Libyens kust) med mer än 50 döda eller saknade, enligt Internationella organisationen för migration.

Fnan*, en 26-årig man från Eritrea, var en av dem som försökte ta sig över från Libyen till Europa förra månaden, men hans båt stoppades av den EU-finansierade libyska kustbevakningen och han skickades tillbaka till sitt hemland. Han berättade:

"Jag var rädd när de tog oss från vår båt mitt ute på havet, men när jag visste att vi skulle tillbaka till Libyen kom jag ihåg alla dåliga saker som hände mig i förvaret, så jag hoppade i vattnet ... Jag kan inte åka tillbaka dit." (*namnet fingerat).

I avsaknad av en intern överenskommelse om hur man bättre ska dela ansvaret för nyanlända försöker de europeiska ledarna samtidigt få till stånd nya migrationsavtal med länder utanför EU. Dessa avtal är oproportionerligt inriktade på att avskräcka flyktingar och andra migranter från Europa, snarare än att stödja utsatta människor på flykt och ta itu med de grundläggande orsakerna till varför människor flyr och söker sig till EU. De nya avtalen riskerar att ytterligare undergräva människors rättigheter, utsätta dem för övergrepp och utnyttjande, och driva dem till att riskera sina liv på ännu farligare vägar.

Tom Garofalo, International Rescue Committees chef i Libyen, följer situationen på nära håll:

"De hundratals människor som omkom i detta skeppsbrott gick ombord på båten i Libyen - ett land de var desperata att lämna, även om det innebar att de riskerade sina liv på ett sjöodugligt fartyg. Libyen är inte ett säkert land för migranter och människor som söker skydd, som varje dag vet att de kan bli bortförda, godtyckligt frihetsberövade eller utsatta för våld och övergrepp.”

 "EU:s strategi, som går ut på att till varje pris avskräcka människor från att nå Europa, fungerar inte - varken för staterna vid EU:s södra gränser eller för de tusentals människor som har dött eller försvunnit som ett direkt resultat av denna grymma politik. Att utöka denna strategi genom att sluta fler avtal med länder utanför EU kommer bara att leda till att människor utsätts för större risker och att de tvingas ut på allt farligare vägar i jakt på skydd. EU:s strategi bör vara fast förankrad i upprätthållandet av människors grundläggande rättigheter. Om man misslyckas med att uppnå detta kommer Medelhavet att fortsätta vara en kyrkogård för människor som söker skydd."

Så kan situationen för flyktingar och migranter över Medelhavet förbättras

RESCUE arbetar för att stödja människor på flykt över Medelhavet, i Libyen, Italien och Grekland, och har på nära håll bevittnat den desperata situation som människor som tvingas ut på dessa livsfarliga resor står inför. Våra team i Libyen tillhandahåller akutsjukvård och skydds till överlevande som har återvänt från havet.

RESCUE uppmanar EU att förbättra rättigheterna och villkoren för människor på flykt genom att stärka sök- och räddningsinsatser, tillhandahålla information till människor på flykt och upprätthålla den lagliga rätten för alla att söka asyl i Europa.

EU och dess medlemsländer måste snarast utvidga säkra, reguljära vägar för människor på flykt, bland annat genom att åta sig att vidarebosätta minst 44 000 flyktingar under 2024.

Status utredning av båtolyckan i Grekland

EU:s gränsbyrå Frontex har lanserat en "rapport om allvarliga incidenter" för att identifiera potentiella brott mot de mänskliga rättigheterna. Detta gör det möjligt att samla in alla detaljer kring händelsen, som kan delas med andra utredningsorgan. Frontex har inte själva möjlighet att utreda incidenter.

Den grekiska regeringen har inlett en utredning som leds av den allmänna åklagaren, men allvarliga farhågor har uttryckts om dess oberoende och öppenhet.

EU:s kommissionär för inrikes frågor, Ylva Johansson, sade att kommissionen inte har befogenhet att inleda en utredning och att detta är medlemsländernas ansvar.

För mer information eller intervjuer, kontakta vår kommunikations- och presschef:

Sofia Klemming Nordenskiöld
Tel: +46 76 858 42 99
Mejl: [email protected]