De enorma skadorna på infrastruktur försvårar arbetet för att hjälpa människor som drabbats av jordbävningarna. Obehindrat humanitärt tillträde till de drabbade är nu helt avgörande för att rädda liv, enligt International Rescue Committee, som inleder en omfattande insats i båda länderna. 

"Katastrofens omfattning är förödande. Vi befinner oss fortfarande i de första 36 timmarna efter en av de största jordbävningar som drabbat regionen under detta århundrade. Flera jordbävningar och efterskalv i går och i dag har skadat vägar, gränsövergångar och viktig infrastruktur, vilket allvarligt försvårar biståndsinsatserna”,

säger Tanya Evans, chef för International Rescue Committee i Syrien

International Rescue Committee inleder en integrerad insats för de drabbade befolkningarna i både Turkiet och Syrien. Det svåra vintervädret försvårar räddningsarbetet med att hitta överlevande men även att nå fram med livräddande bistånd.  
 
När den fulla omfattningen av katastrofen i Syrien och Turkiet blir uppenbar efter gårdagens förödande jordbävningar, varnar International Rescue Committee för katastrofala humanitära behov som snabbt ökar i båda länderna. 

"International Rescue Committees främsta prioritet är att hitta säkra platser för vår personal att arbeta från i Gaziantep och i hela nordvästra Syrien - så att vi kan hjälpa drabbade. Många byggnader har skadats allvarligt i jordbävningen, däribland minst ett av våra fältkontor i nordvästra Syrien. Det är nästan omöjligt att veta den fulla omfattningen av katastrofen just nu, men allt vi hör från våra team tyder på att den verkligen är katastrofal.” 

"Elektriciteten i hela det drabbade området är fortfarande opålitlig. I Turkiet har vi sett förbättringar sedan jordbävningen, men i norra Syrien finns det fortfarande många områden som inte är anslutna till elnätet. Detta inkluderar även mobil och internetavbrott, vilket gör det ännu svårare för oss att respondera och samordna. Även gastillgången, som många är beroende av för att värma upp sina hem, har också drabbats hårt, vilket innebär att även om människor kan återvända till sina hem måste de klara sig i iskalla temperaturer.” 

säger Tanya Evans. 

Det humanitära behovet är skriande. Vägar och infrastruktur, till exempel broar, har skadats, vilket innebär att det sannolikt kommer att bli svårt att få fram förnödenheter till dem som behöver dem mest. Redan före jordbävningen var det humanitära behovet enormt i Syrien med över 15 miljoner människor i behov av humanitärt stöd. Det humanitära tillträdet för biståndsorganisationer har varit begränsat i nordvästra Syrien, där det mesta av hjälpen kommit in via en enda övergångspunkt med Turkiet. Nu när behoven ökar är det viktigt att även biståndsnivåerna vid gränsövergångarna ökar i samma takt så hjälp når fram i tid.  

International Rescue Committees insats vid jordbävningen kommer att ske både i Turkiet och norra Syrien och kommer att omfatta omedelbar kontanthjälp, hushållsutrustning, mensskydd för kvinnor och flickor och hygienartiklar. Genom partners kommer organisationen att stödja grundläggande hälsovård i jordbävningsdrabbade områden och inrätta säkra platser för kvinnor och barn som drabbats av krisen. 

Mot bakgrund av de katastrofala humanitära behoven uppmanar International Rescue Committee det internationella samfundet att omedelbart öka finansieringen till både Syrien och Turkiet för att se till att de som drabbas av jordbävningen får det livräddande stöd de behöver innan det är för sent. 

Fakta International Rescue Committee i Syrien  
International Rescue Committee har arbetat i nordvästra och nordöstra Syrien sedan 2012. Vi främjar ekonomisk återhämtning med arbetsträning, lärlingsplatser och stöd till småföretag. Våra team ger rådgivning och skydd för kvinnor och barn, särskilt för överlevande från våld. Vi stödjer hälsovårdsinrättningar och mobila hälsoteam med kritisk traumavård samt inom primär-, reproduktiv- och psykisk hälsa. Vi har en stor insats för att stoppa kolerautbrottet i Syrien. Vi stödjer också syriska flyktingar i grannländerna Libanon och Jordanien.