Hittills i år har EU-länderna bara tagit emot 6 000 av de nära 16 000 kvotflyktingar som EU åtagit sig att vidarebosätta under 2023. Sverige hade i juli tagit emot 198 av de 900 kvotflyktingar man åtagit sig för i år. International Rescue Committee (RESCUE) uppmanar Sverige och EU att uppfylla sina åtaganden för 2023 och öka sina åtaganden för 2024 och 2025 innan tidsfristen löper ut på fredag.

I år uppskattar UNHCR att 2 miljoner flyktingar är i behov av vidarebosättning. Av dessa har EU åtagit sig att endast ta emot 15 897 kvotflyktingar, vilket motsvarar 0,008%. Men även det målet går trögt att uppfylla - hittills i år har endast 6 000 flyktingar fått skydd i något EU-land.

Under de första sju månaderna i år är det bara 11 EU-länder som har tagit emot kvotflyktingar, enligt uppgifter från UNHCR. Den stora majoriteten vidarebosattes av Tyskland (45%) och Frankrike (22%). Förra året tog Sverige emot en fjärdedel av alla flyktingar som vidarebosattes till EU, men hittills i år har Sverige bara tagit emot 3 procent av de 16 000 som EU åtagit sig att vidarebosätta. Majoriteten av EU-länderna hade inte lyckats vidarebosätta en enda flykting i slutet av juli.

Harlem Désir, Europachef för International Rescue Committee:

“För varje löfte som inte uppfylls går ytterligare en vidarebosättningsplats till spillo - människor blir kvar i limbo, i en evig väntan, i ett land som inte kan tillgodose deras behov. RESCUE och andra humanitära organisationer fortsätter att uppmana staterna att uppfylla sitt mål att vidarebosätta 15 897 flyktingar före slutet av detta år och därefter öka takten kommande år."

Vidarebosättning gör det möjligt för några av världens mest utsatta flyktingar att kunna ta sig till relativ säkerhet i ett annat land där de har en chans att återhämta sig och bygga upp sina liv på nytt. "När förhandlingarna fortsätter om EU:s föreslagna asyl- och migrationsreformer bör ledarna kunna enas om åtminstone en sak: vidarebosättning av flyktingar gynnar alla. Det är en desperat nödvändig livlina för några av världens mest utsatta flyktingar,” säger Harlem Désir och fortsätter:

“För de låg- och medelinkomstländer som tar emot 76 % av världens flyktingar är vidarebosättning ett värdefullt tecken på solidaritet. Och för mottagarländerna, inklusive EU-länderna, innebär det en human, strukturerad och ordnad metod för att ta emot människor i nöd.

EU-kommissionen har satt en tidsfrist till nu på fredag, den 15 september, för EU-ledarna att göra nya löften om hur många flyktingar de kommer att vidarebosätta under 2024 och 2025. International Rescue Committee (RESCUE) uppmanar Sverige och EU att:

  1. Öka takten för att hinna uppfylla sitt åtagande att vidarebosätta minst 15 897 flyktingar under 2023.
  2. Åta sig att vidarebosätta minst 44 000 flyktingar år 2024, vilket bör öka till 48 000 för år 2025, i syfte att uppnå en nivå som står mer i proportion till Europas välstånd och storlek.
  3. Anta EU:s vidarebosättningsram för att skapa en mer strukturerad, förutsägbar och långsiktig EU-politik för vidarebosättning.

Fakta vidarebosättning i EU:

  1. Under 2022 vidarebosatte EU-länderna endast 16 695 flyktingar - under målet på 20 000 och endast 1,1 procent av de globala behoven. Det motsvarar ett genomsnitt på bara 618 nyanlända via vidarebosättning per medlemsland.
  2. I år uppskattar UNHCR att 2 miljoner flyktingar är i behov av vidarebosättning. År 2024 förväntar de sig att denna siffra kommer att öka med 20 procent till 2,4 miljoner.
  3. EU-länder som inte hade vidarebosatt en enda flykting mellan 1 januari - 31 juli 2023: Österrike, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien.
  4. 63 % av de flyktingar som vidarebosattes i EU mellan 1 januari och 31 juli kommer från Syrien, som står inför sitt 12:e år av krig. De följdes av en liten andel nyanlända från Sudan (7 %) och Afghanistan (5 %), trots de allvarliga och växande humanitära katastrofer som pågår i dessa länder. Andra har flytt från Demokratiska republiken Kongo, Eritrea och Somalia (vardera 4 % av alla vidarebosatta flyktingar).