Ett halvår efter de förödande översvämningarna i Pakistan har matbrist och undernäring ökat i hela landet och 14,6 miljoner människor är i behov av matbistånd. International Rescue Committee uppmanar världens ledare att ta krafttag mot klimatförändringarnas effekter i sårbara länder.

"Översvämningarna i juli har ändrat kursen för Pakistans framtid, och de senaste sex månaderna har visat sig vara oerhört utmanande. Sedan översvämningarna började har familjer över hela landet kämpat för att få pengarna att räcka till, eftersom landets jordbruksmark har skadats av regnen.”

säger Shabnam Baloch, chef för International Rescue Commitee i Pakistan

International Rescue Committee varnar för att uppskattningsvis 14,6 miljoner människor är i behov av livsmedelsbistånd i Pakistan. Av dem upplever 8,6 miljoner människor en extrem nivå av osäker livsmedelsförsörjning och tvingas fatta omöjliga beslut för att klara sig, som att hoppa över måltider eller sälja sina tillgångar. Eftersom jordbruksmarker fortfarande är översvämmade kan familjer inte odla mat eller skaffa sig en inkomst. Kvinnor och barn riskerar att utsättas för utnyttjande och övergrepp. 

När vintern tar vid och temperaturen sjunker till minusgrader står drabbade samhällen inför utmaningen att klara kylan utan bostäder, mat, rent vatten eller bränsle för uppvärmning.  

Sedan översvämningarna inleddes i juli 2022 har International Rescue Committee utökat sin katastrofinsats och finns nu i 20 distrikt, där man ger livräddande hjälp till nästan en miljon människor, bland annat genom att ge skydd, hälsovård, kontantbistånd, kit för vinteranpassning samt säkert dricksvatten. Vår insats inkluderar över 230 000 kvinnor och flickor, som löper särskild risk att utsättas för våld och exploatering, och som har fått stöd med medicinsk vård och särskilda trygga platser för kvinnor.  

International Rescue Committee uppmanar världens ledare att ta itu med den orättvisa som klimatförändringarna innebär för länder som bidrar väldigt lite till klimatkrisen, men drabbas desto hårdare av den. Pakistan står exempelvis för mindre än 1 procent av de globala utsläppen. 

"Världen kan inte fortsätta att titta bort från dessa katastrofala händelser som drabbar de mest utsatta länderna, varav många har ett litet ansvar för klimatkrisen men tvingas uppleva alla dess konsekvenser, som hunger, undernäring, brist på säkert dricksvatten och förlust av försörjningsmöjligheter.” 

säger Shabnam Baloch

Pakistan är mycket sårbart för klimatchocker men har liten egen kapacitet att investera i förebyggande infrastruktur. Den särskilda fond för förluster och skador, som inrättades vid COP27, är ett starkt första steg och alla utlovade medel måste betalas ut utan ytterligare dröjsmål. Dessutom måste mer göras för att humanitära organisationer och organisationer i det civila samhället kan navigera i de komplexa processer som finns för att få tillgång till klimatfinansiering.

"Från översvämningarna i Pakistan till torkan i Östafrika blir extrema väderhändelser en global norm, vilket gör att människor och samhällen får allt mindre tid, resurser och förmåga att anpassa sig, återhämta sig eller bygga upp motståndskraft. Om vi får en liknande cykel av ökade temperaturer och regn i år, kommer det att drabba länder som redan kämpar för att få upp huvudet över vattenytan, och fördjupa de humanitära behoven." 

säger Shabnam Baloch

International Rescue Committee i Pakistan 
International Rescue Committee inledde sin verksamhet i Pakistan 1980, som svar på det växande antalet afghanska flyktingar. Sedan dess hjälper organisationen nu en stor grupp marginaliserade, sårbara och fattiga grupper i hela landet med hälsovård, utbildning, att bygga motståndskraftiga samhällen som bättre klarar klimatchocker och ökar människors försörjningsmöjligheter.