De första rapporterna från International Rescue Committees personal på plats visar att effekterna har varit förödande i områden där hälsovården var hårt belastad sedan tidigare och där ett stort antal människor befinner sig på flykt. 

"Denna jordbävning är ännu ett förödande slag mot utsatta människor som redan kämpar efter åratal av konflikt. Temperaturen sjunker till minusgrader och tusentals människor är drabbade. Kvinnor och barn kommer att vara särskilt utsatta för exploatering och övergrepp om de återigen tvingas på flykt”,

säger Tanya Evans, chef för International Rescue Committee i Syrien, och fortsätter:

“Människor i nordvästra Syrien har förflyttats upp till 20 gånger och med sjukvårdsinrättningar som är överbelastade har många inte haft tillgång till den sjukvård som de är i behov av, redan innan jordbävningen. International Rescue Committee:s team är på plats och arbetar outtröttligt för att garantera säkerheten och välbefinnandet för de drabbade, vår personal och våra lokala partners."  

Jordbävningen, med en magnitud på 7,8, skedde tidigt i morse och hade sitt epicentrum i södra Turkiet. Chockvågorna spreds över norra Syrien och delar av Libanon och lämnade stor förödelse efter sig.  

De första rapporterna från International Rescue Committee:s personal på plats visar att effekterna har varit förödande i områden där det redan fanns ett stort antal människor på flykt. Jordbävningen inträffade strax efter det att landet drabbats av en snöstorm som lett till att temperaturen sjunkit kraftigt. Tusentals människor har utsatts för extrem kyla och många är nu utan tak över huvudet.  
 
Byggnader rasade samman medan människor sov och man befarar att hundratals personer fortfarande är fast under rasmassorna i södra Turkiet och i det krigshärjade Syrien. Sök- och räddningsinsatser pågår, och hittills har det kommit obekräftade rapporter om minst 650 döda och tusentals skadade.  

Eftersom antalet skadade fortsätter att öka finns det en stor oro för om det redan hårt påverkade hälsovårdssystemet kan klara av att hantera situationen. Efter år av konflikt är sjukhusen i norra Syrien överbelastade då de kämpar mot ett nyligen inträffat kolerautbrott. 

För närvarande är Syriens plan för humanitära insatser (2022-2023) kraftigt underfinansierad med mindre än 50 procent av de nödvändiga 4 miljarder dollar som behövs. Jordbävningen kommer att öka de humanitära behoven på plats.  

International Rescue Committee uppmanar det internationella samfundet att så snart som möjligt öka den kritiska finansieringen för att se till att de som drabbas av jordbävningen i ett redan mycket svårt läge, får det stöd de behöver. 

Fakta International Rescue Committee i Syrien  

International Rescue Committee har arbetat i Syrien sedan 2012, främst i nordvästra och nordöstra Syrien. RESCUE främjar ekonomisk återhämtning med arbetsträning, lärlingsplatser och stöd till småföretag. Våra team ger rådgivning och skydd för kvinnor och barn, särskilt för överlevande från våld. Vi stödjer hälsovårdsinrättningar och mobila hälsoteam med kritiska traumatjänster samt inom primär-, reproduktiv- och psykisk hälsa. Vi har en stor insats för att stoppa kolerautbrottet i Syrien. Vi stödjer också syriska flyktingar i grannländerna Libanon och Jordanien.  

Läs mer om International Rescue Committee:s insatser i Syrien.