Efter decennier av krig och konflikter i Irak är många av landets skolor delvis eller totalt raserade och många lärare och elever har tvingats fly från sina hem. Många av de barn som har vuxit upp under IS styre har inte gått i skolan på flera år. Sabah, en 10-åring i dagens Irak vägrar dock att ge upp på sin skolgång.

Flicka som står med en ryggsäck

Sabah* var bara fem år när hennes hem nära Sinjar i den irakiska provinsen Ninawa blev attackerat av IS på grund av att hennes familj är yazidier. Yazidierna är ett av Iraks äldsta minoritetsfolk. Attacken föregicks av hatisk propaganda mot Iraks religiösa minoriteter och resulterade i att IS i augusti 2014 dödade yazidiska män och kidnappade yazidiska kvinnor och flickor. Sabahs familj lyckades fly och hamnade i ett flyktingläger utanför staden. Där bodde de sedan i fyra år.

En flicks borstar tänderna

Många av barnen som levt under IS stränga regim har missat flera år av skolan, en del så många som tre år. Sabah har nu börjat i en kommunal skola som får stöd av RESCUE. Där hjälper vi barnen att komma ikapp i skolan genom läs- och matematikundervisning, samt förser lärarna med undervisningsmaterial som höjer utbildningskvaliteten i de irakiska klassrummen.

En flicka organiserar sin skolväska

Sabah tycker extra mycket om att skriva och måla och packar gärna med färgpennor och pysselböcker i skolväskan. Hennes favoritämne i skolan är engelska och hon älskar sina lärare.

Barn går till skolan

Vägen till skolan är för många flickor i världen så farlig att deras familjer känner sig tvingade att prioritera deras säkerhet framför sina döttrars utbildning. Sabah tar sällskap den korta vägen till skolan med vänner eller sina syskon då hennes föräldrar anser att det är dotterns utbildning som kommer ge henne möjligheter. “Vi önskar henne en bättre framtid,“ säger Sabahs mamma Nazdar.

Flickor sjunger i ett klassrum

Stora delar av Sinjar ligger fortfarande i ruiner. Bomber och minor från IS finns fortfarande utspridda i staden. Miljoner människor har tvingats lämna sina hem och är i desperat behov av säkerhet, mat, vatten och utbildning. RESCUE arbetar med att återuppbygga ett flertal skolor i norra Ninawa för att se till att barnen där har en trygg plats att vara på för att lära sig och utvecklas.

Sabah utanför sin skola i Sinjar, Irak

Det är vanligt att barn i Sinjar har traumatiska minnen från kriget och från att behöva fly sina hem. På de skolor RESCUE arbetar fokuserar vi därför även på att hjälpa barnen att förstå och hantera sina känslor, hitta vänner, lösa konflikter fredligt och tillgodogöra sig andra kunskaper för att kunna vara anpassningsbara och hantera motgångar.

Sabah har stora drömmar.  “Jag vill bli läkare. Om någon behöver min hjälp vill jag kunna hjälpa till. “

Sabahs mamma säger att hennes barn tycker om skolan och att studera. Sabah håller med om det.

“Vi går i skolan för att det kommer hjälpa oss.”

 

*Sabah är inte hennes riktiga namn

Barn räcker upp sina händer i ett klassrum

 

Mer om vårt arbete i Irak

RESCUE tillhandahåller utbildning i Erbil, Dahuk, Sulaymaniyah och norra Ninawa. Vårt fokus ligger på läskunnighet, matematik och psykosocialt stöd för barn mellan sex och 14 år. Förra året nådde vi mer än 21 000 barn, 3 400 lärare och 200 vårdnadsgivare med våra utbildningar.