“Migration är komplext och det gamla systemet fungerar inte längre”, sa EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, för tre år sedan. Hon föreslog en ny pakt mellan medlemsländerna - en stor och ovanlig reform av EU:s system för asyl och migration. 

Men trots att det gått flera år har länderna ännu inte kommit överens om några av de viktigaste delarna i pakten. RESCUE anser att Europa har stora möjligheter att hantera migration och asyl på ett både mer rättvist och mer medmänskligt sätt. Det går att föra en politik som fungerar för både nyanlända och de samhällen som tar emot dem. Men det kvarstår arbete för att pakten ska kunna nå dessa mål och ta steg framåt, istället för steg i fel riktning. 

Läs vidare för att förstå varför pakten är viktig och hur RESCUE försöker påverka den. Vad behövs för att den ska resultera i ett migrations- och asylsystem som fungerar för Europas framtid?

Ett barn går bland tält på flyktinglägret i Lesbos, Grekland.
En liten flicka går bland tälten på flyktinglägret i Lesbos, Grekland.
Foto: Louisa Gouliamaki för RESCUE

Vad är EU:s migrations- och asylpakt?

EU har haft gemensamma grundregler för migration och asyl under en lång period. Bland annat handlar de om att flyktingar ska söka asyl i det EU-land som de först anländer till. Men den gemensamma politiken höll inte och länderna hamnade i ett politiskt dödläge kring flyktingkrisen 2016. Därför presenterades den nya migrations- och asylpakten i september 2020. 

Pakten är ett paket med politiska förslag och rekommendationer inom migration, asyl, integration och gränsförvaltning. Den är komplex men otroligt viktig, då den kommer att bestämma riktningen för EU:s asyl- och migrationspolitik i många år framöver.

Under hösten 2023 går förhandlingarna om pakten in i sitt slutskede. EU-kommissionen, Europeiska rådet och Europaparlamentet  vill nå en överenskommelse om reformerna före EU-valet i juni 2024.

Varför är EU:s pakt viktig?

I september 2023 var hela 114 miljoner människor i världen på flykt från sina hemett dystert rekord till följd av förvärrade klimatförändringar, ekonomiskt kaos och väpnade konflikter.

Majoriteten av människor som har tvingats lämna sina hem bor kvar i sin hemregion. I dagsläget bor 76 procent av världens flyktingar i medel- eller låginkomstländer och många av dessa kan inte tillgodose deras behov.

Endast en bråkdel försöker nå Europa. Men EU:s medlemsländer har gång på gång misslyckats med att komma överens kring hur man ska hantera människor som tar sig hit. Detta har resulterat i ökad politisk polarisering och att medlemsländer frångått internationella och av EU stiftade lagar. Det har också lett till fler brott mot mänskliga rättigheter vid Europas gränser och ett enormt lidande för flyktingar och asylsökande.

EU:s nya pakt är en chans till en nystart – en chans för EU:s medlemsländer att äntligen enas om ett medmänskligt, hållbart och förutsägbart sätt att hantera asyl och migration. Detta skulle gynna samtliga parter genom att ge en livlina till många migranter och asylsökande samt skapa solidaritet för länder som tagit emot många människor. Dessutom skapas en möjlighet till ett ordnat sätt för medlemsländerna att bemöta nyanlända. Men mer behöver göras för att den slutgiltiga paketen ska nå dessa mål.

Vad måste göras rätt i EU:s migrations- och asylpakt?

I sin nuvarande form riskerar några av de föreslagna ändringarna av EU:s migrationspolitik att förvärra snarare än lösa befintliga problem. Våldet vid gränserna måste få ett slut samtidigt som pressen på länderna där den första inresan gjordes behöver minskas. Dessutom behöver det skapas ett gemensamt europeiskt system för asyl med tydliga regler och bestämmelser.

Om pakten antas utan ändringar kommer ansvaret för att ta emot flyktingar i stort att fortsätta ligga hos länderna längs EU:s yttre gränser. Då kommer avvisningarna och våldet vid gränserna sannolikt att öka. Man riskerar även att många nyanlända – inklusive barn och familjer – hålls kvar länge vid de yttre gränserna under dessa länders asylprocesser. Samtidigt, om man låter länder ignorera eller kringgå reglerna när en ”kris” uppstår så underminerar man idén om ett gemensamt svar på migration. Detta resulterar i mindre solidaritet och mer oordning.

En mamma och hennes två söner tittar ut över Medelhavet i Grekland.
Wahida, från Iran, tittar ut över Medelhavet tillsammans med sina två söner, Puria, 15, och Neema, 10, på ön Lesbos i Grekland.
Foto: Euan Robinson för RESCUE

RESCUE har, precis som många andra flyktingorganisationer, advokater, akademiker och politiker, varnat om riskerna med ett för stort fokus på att hindra människor från att nå Europa. Ett sådant fokus kan göra flyktingar mer utsatta och motverka försök att åtgärda drivkrafterna bakom migrationen.

Ett mer medmänskligt system är fortfarande möjligt – men för att lyckas med detta måste avgörande garantier upprätthållas, särskilt för barn och andra utsatta personer. Det behövs bra och helt oberoende bevakning av gränserna för att begränsa avvisningar och se till att brott mot mänskliga rättigheter bestraffas. Det krävs också att säkra vägar skalas upp och används i mycket större skala än i dagsläget.

Den nya paktens förslag 

Detta är några ändringar som föreslås i den nya pakten:

Vad står på spel i förhandlingarna om EU:s nya migrations- och asylpakt?

  1. Granskning och andra processer vid gränserna riskerar att leda till en ökning av antalet personer som hålls kvar i fängelseliknande anläggningar.
  2. Bristen på effektiv gränsövervakning kan leda till fler brott mot mänskliga rättigheter vid Europas gränser.
  3. Pakten, i sin nuvarande utformning, riskerar att öka, istället för att minska, pressen på de länder i EU dit flyktingar kommer först. 
  4. Ändringar i definitionen av vad som utgör ett ”säkert land” kan utsätta migranter och asylsökande för ännu större risker.
  5. Att bryta mot EU:s lagar riskerar att bli det "nya normala".
  6. Unionsramen för vidarebosättning är en chans att bygga ut de säkra vägarna till Europa.

Läs mer om vidarebosättning och kvotflyktingar och EU:s nya pakt