Världen har förändrats dramatiskt sedan det senaste EU-valet för fem år sedan. Antalet människor i behov av humanitärt stöd har mer än fördubblats och människor som lider av akut matosäkerhet uppgår nu till 350 miljoner. Inför EU-valet 2024 efterlyser RESCUE ett ledarskap i EU som kan möta ett ökat humanitärt behov och eskalerande kriser i världen.

Vad innebär EU-valet 2024? 

Vart femte år väljer EU:s medborgare sina ledamöter till Europaparlamentet. När vi röstar i EU-valet den 9 juni 2024 väljer vi alltså vilka politiker som ska företräda oss ett halvt decennium framöver. 

Europaparlamentet är EU:s enda direkt folkvalda organ. EU-parlamentet beslutar om lagar och budget tillsammans med ministerrådet, där ministrar från respektive EU-lands regeringar samlas.

Testa dina kunskaper i vårt quiz om EU-valet 2024.

Kvinna i Somalia talar i en megafon
Inför EU-valet 2024 efterlyser RESCUE ett EU som kan möta ett ökat humanitärt behov och eskalerande kriser i världen.
Foto: Martha Tadesse för RESCUE

Hur många svenskar sitter i EU-parlamentet?

Sverige har 21 ledamöter i Europaparlamentet. Efter valet 2024 kommer Europaparlamentet bestå av totalt 720 folkvalda ledamöter. Antalet platser per land fördelas utifrån folkmängden i respektive EU-medlemsland. 

EU består av 27 medlemsländer totalt. Sverige gick med i EU 1995. Kroatien är EU:s nyaste medlemsland, sedan 2013.

Varför är det viktigt att rösta i EU-valet 2024? 

Besluten från EU påverkar oss i vardagen, eftersom många av de lagar som stiftas i Sverige är ett resultat av beslut som fattats av EU. Att rösta i EU-valet 2024 innebär en möjlighet att påverka vilka intressen som Europaparlamentets ledamöter företräder på europeisk nivå.  

EU har både medel och inflytande för att ta itu med några av vår tids främsta globala utmaningar, såsom klimat, migration, mänskliga rättigheter och bistånd. Med sina 27 medlemsländer utgör EU en stark internationell röst. EU har till exempel relationer med statliga och icke-statliga aktörer, levererar internationellt bistånd och beslutar kring en mängd andra sakpolitiska frågor.  

Osäker på vad du ska rösta på?  

Ein Wasserhahn mit frischem Wasser, im Hintergrund die Logos von EU und IRC.
Die Europawahl 2024 bietet eine wichtige Gelegenheit, mitzubestimmen, welche Interessen die Abgeordneten des Europäischen Parlaments zukünftig auf europäischer Ebene vertreten.
Foto: Fahmo Mohammed/IRC

RESCUE:s huvudfrågor inför EU-valet 2024

Inför EU-valet 2024 efterlyser RESCUE ett EU som kan möta ökade humanitära behov och eskalerande kriser i världen. I vår rapport Raise the Bar ger RESCUE konkreta förslag på hur EU bör arbeta för att uppfylla sina ambitioner och nå fler människor i behov av humanitärt stöd.

En liten flicka går bland tälten på flyktinglägret i Lesbos, Grekland.
EU:s nya migrations- och asylpakt som antogs under våren 2024 riskerar att förvärra snarare än hantera Europas utmaningar inom migration och asyl.
Foto: Louisa Gouliamaki för RESCUE

Nedan kan du läsa om fyra av de viktigaste politiska områdena, enligt RESCUE, som EU verkar inom, samt våra förslag på handling från EU-nivå.

  Asylpolitik i EU

Antalet människor på flykt har ökat med nästan 40 % sedan förra EU-valet. Människor ska välkomnas med värdighet och respekt, där EU står för en säker och human asyl- och migrationspolitik. 

För att bedriva en human asylpolitik bör EU:  

Migranter från södra Afrika i en båt utanför Italien.
Antalet människor på flykt har ökat med nästan 40 % sedan förra EU-valet. Behovet av ett säkert och humant europeiskt svar på asyl- och migrationsfrågor har aldrig varit större.
Foto: Ximena Borrazas/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

EU:s respons på kriget i Ukraina visar att Europa har kapacitet att erbjuda människor på flykt säkra vägar, tillgång till utbildning, rådgivning och sjukvård. Detta måste vara normen – inte ett undantag. 

Klimatpolitik i EU 

EU måste satsa på innovativa lösningar för att motverka klimatkrisens effekter och bistå med klimatanpassning till särskilt sårbara länder.

Flera barn framöver det som tidigare var deras hem i  Pakistan.
Återkommande översvämningar i Pakistan leder bland annat till att familjer tvingas på flykt när deras hem förstörs. 
Foto: Mercury Transformations för RESCUE

För att bedriva en stark klimatpolitik bör EU:  

Det finns ingen ursäkt för passivitet. Om EU agerar nu kan miljoner människor skyddas från klimatkrisens förödande konsekvenser. 

Kvinna matar sitt barn med nötkräm, Tchad.
Achta, 30 år, ger sin son Brahim, 2 år, nötkräm, som RESCUE:s mobila hälsoteam i Tchad delat ut som behandling mot undernäring.
Foto: Jacob Zocherman för RESCUE

Humanitär rätt i EU 

Det oerhörda civila lidandet i bl.a. Gaza, Sudan och Ukraina måste få ett slut. Civila måste skyddas och livräddande hjälp måste kunna nå fram.  

För att upprätthålla den humanitära rätten krävs starka åtgärder från EU: 

Nästan 300 miljoner människor i världen är i behov av humanitärt stöd, mer än en fördubbling sedan förra EU-valet. EU bör agera för att skydda civila samt säkerställa humanitärt tillträde för att nå de mest utsatta i kriser och konflikter. 

I Gaza står en pojke bland förstörda hus.
Det civila lidandet i Gaza måste få ett slut. RESCUE uppmanar Israel att säkerställa obehindrat tillträde för humanitär hjälp till hela Gaza.
Foto: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Jämställt bistånd i EU

Bistånd ger större effekt när kvinnor är med och bestämmer hur det utformas och levereras. Kvinnor och flickor drabbas oproportionerligt hårt under humanitära kriser, då de bland annat löper större risk att utsättas för könsbaserat våld.

För att driva på för ett mer jämställt bistånd bör EU:  

Stödet till kvinnoledda organisationer måste öka, för att göra humanitär respons mer inkluderande och effektiv. EU kan visa hur ett starkt, feministiskt ledarskap ser ut. 

Kvinna skriver slagord för jämställdhet på ett plakat.
RESCUE arbetar med lokala kvinnorättsorganisationer och kvinnoledda organisationer runt om i världen, vilka spelar en avgörande roll i humanitära insatser.
Foto: Habiba Nowrose för RESCUE

Så röstar du i EU-valet 2024  

EU-valet äger rum söndagen den 9 juni 2024. Från och med den 22 maj 2024 går det att förtidsrösta.

Valmyndighetens hemsida finns information om hur du röstar. Där finns även en lista, som uppdateras löpande fram till valet, med de svenska partier och kandidater som ställer upp i valet.