Den 9 juni är det EU-val. Hur bra koll har du på EU? Vad vet du om några av EU:s viktigaste områden, enligt RESCUE? Gör vårt quiz och testa dina kunskaper.

Vilken institution inom Europeiska unionen är det enda direkt folkvalda organet?
 • Europaparlamentet
 • Europeiska unionens råd
 • Europeiska kommissionen
Rätt svar!
Tyvärr! Det korrekta svaret är Europaparlamentet

När vi röstar i EU-valet den 9 juni väljer vi alltså vilka ledamöter som ska företräda oss i Europaparlamentet

Barn i Ukraina deltar i aktiviteter som RECUE:s team anordnar.
EU utgör en stark internationell röst som har både medel och inflytande för att ta itu med några av vår tids främsta globala utmaningar, såsom klimat, migration, mänskliga rättigheter och bistånd.
Foto: Oleksandr Rupeta för RESCUE
Hur många länder är medlemmar i EU?
 • 25
 • 26
 • 27
Rätt svar!
Tyvärr! Det korrekta svaret är 27 medlemsländer

27 medlemsländer.  Kroatien är EU:s nyaste medlemsland, sedan 2013. Sverige gick med i EU 1995.  

Hur många ledamöter har Europaparlamentet just nu?
 • 502
 • 705
 • 903
Rätt svar!
Tyvärr! Det korrekta svaret är 705 ledamöter

705 ledamöter. Efter valet 2024 ökar platserna till 720. Antalet platser fördelas utifrån varje lands folkmängd. Sverige har 21 ledamöter i Europaparlamentet.

Kvinna i Somalia talar i en megafon
Inför EU-valet 2024 efterlyser RESCUE ett EU som kan möta ett ökat humanitärt behov och eskalerande kriser i världen.
Foto: Martha Tadesse för RESCUE
Endast tre EU-länder levde upp till åtagandet att ge minst 0,7 procent av BNI i internationellt bistånd under 2022. Vilka?
 • Sverige, Tyskland och Luxemburg
 • Sverige, Danmark och Finland
 • Tyskland, Frankrike och Belgien
Rätt svar!
Tyvärr! Det korrekta svaret är Sverige, Tyskland och Luxemburg

Sverige, Tyskland och Luxemburg nådde målet under 2022. Om alla EU:s medlemsstater uppfyllde åtagandet på 0,7 % av BNI skulle biståndet öka med 25,3 miljarder euro. 

Sedan det förra EU-valet har antalet människor i behov av humanitärt stöd (i världen):
 • Minskat med 10%
 • Ökat med drygt 50%
 • Ökat med drygt 100%
Rätt svar!
Tyvärr! Det korrekta svaret är att det ökat med 40%

Ökat med drygt 100 %. Antalet människor i behov av humanitärt stöd i världen har mer än fördubblats till nästan 300 miljoner sedan förra EU-valet 2019. Det beror bland annat på konsekvenser av kriget i Ukraina, klimatkriser i Östafrika och kriget i Gaza.

Hur många människor är på flykt i världen?
 • 80 miljoner människor
 • 90 miljoner människor
 • 110 miljoner människor
Rätt svar!
Tyvärr! Det korrekta svaret är 110 miljoner människor

Mer än 110 miljoner människorbefinner sig nu på flykt världen över. Antalet människor som tvingats på flykt har ökat med nästan 40% sedan förra EU-valet.

 

En liten flicka går bland tälten på flyktinglägret i Lesbos, Grekland.
EU:s nya migrations- och asylpakt som antogs under våren 2024 riskerar att förvärra snarare än hantera Europas utmaningar inom migration och asyl.
Foto: Louisa Gouliamaki för RESCUE
Klimatförändringarna försvårar tillgången till mat och livsmedel. Sedan förra EU-valet har matosäkerheten i världen:
 • Ökat med 80 %
 • Ökat med 160 %
 • Ökat med 300 %
Rätt svar!
Tyvärr! Det korrekta svaret är att det ökat med 160%

Nästan 350 miljoner människor lever med akut matosäkerhet, en ökning med 160 % sedan förra EU-valet.

Tack för att vi fick quizza med dig! Vill du lära dig mer? Läs mer här om du är nyfiken på de viktigaste frågorna inför EU-valet enligt oss.