Endast en knapp vecka innan den internationella flyktingdagen är fler människor än någonsin på flykt. UNHCRs senaste rapport visar att det finns rekordmånga - 110 miljoner - på flykt världen över.

Kriget i Ukraina, klimatchockerna i Östafrika och det ökande våldet i Latinamerika bidrar till att göra världen mer instabil – samtidigt som flera länder försöker att begränsa rätten att söka asyl eller få uppehållstillstånd.

I fjol översteg antalet flyktingar för första gången 100 miljoner människor. Samtidigt går utvecklingen i mottagandet bakåt, då många regeringar och politiker begränsar möjligheten att söka sig till trygghet. Detta innebär att fler människosmugglare kan försätta fler människor i ännu större fara. 

Läs allt du behöver veta om den humanitära krisen:

Bistra Abdullahi bor i flyktinglägret Tortorow  för internflyktingar i Somalia.
Bistra Abdullahi bor i flyktinglägret för internflyktingar i somaliska orten Tortorow. "Jag gav mig av på grund av torkan", säger hon. "Jag har bott här i lägret i ett år. Det är ont om mat och vatten."
Foto: Martha Tadesse för RESCUE

Vad är skillnaden på asylsökande och flyktingar?

De 110 miljoner människor på flykt inkluderar flyktingar, asylsökande och internflyktingar.  

Flyktingar är personer som har tvingats fly från sina hem och som korsat en internationell gräns på grund av krig, våld eller förföljelse, ofta utan förvarning. De kan inte återvända hem tills förhållandena i deras hemland är säkra för dem igen.

Ett lands regering eller FNs flyktingorgan UNHCR avgör om en person får flyktingstatus, och de som tilldelas flyktingstatus får skydd av internationella lagar och konventioner, samt livräddande stöd från hjälporganisationer som till exempel RESCUE (International Rescue Committee). Vissa kan vara berättigade till vidarebosättning i ett tredje land, som till exempel Sverige.

Asylsökande är personer som i ett annat land söker skydd från faror i hemlandet men som inte har getts flyktingstatus. Asylsökande behöver ansöka om skydd i det land de flyr till, vilket innebär att de antingen måste korsa eller ta sig till landets gräns för att kunna ansöka.

Internflyktingar (ibland kallade IDP:er efter engelskans ”Internally Displaced Persons”) är personer som tvingats fly sina hem på grund av krig, våldsamheter eller förföljelse, men som inte har passerat  en internationell gräns. Vid 2022 års slut var över 62,5 miljoner människor internflyktingar, däribland 6,8 miljoner i Syrien och 5,9 miljoner i Ukraina. Den senaste siffran från IMO (23 januari) visar dock att siffran på internflyktingar minskat i Ukraina, till 5,4 miljoner. 

Läs även om kvotflyktingar och vidarebosättning.

Lyubov, flykting från Ukraina, håller i en filt från RESCUE.
Lyubov får en filt av RESCUE vid flyktingcentrumet i ukrainska Dnipro. Hon, hennes svärdotter och barnbarn flydde sina hem i Krematorsk i östra Ukraina dagen då kriget bröt ut för fullt.
Foto: Diana Zeyneb Alhindawi för RESCUE

Var kommer de flesta flyktingar och asylsökande från?

Vid slutet av 2022 var över hälften av alla flyktingar (52%), inklusive andra i behov av internationellt skydd, från Syrien, Ukraina och Afghanistan. 

Efter 11 år av krig är Syrien fortfarande världens största flyktingkris. Över 6,8 miljoner syrier har sedan 2011 tvingats fly sitt hemland, och ytterligare 6,8 miljoner människor är fortfarande internflyktingar. 

I Venezuela är över 7 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd och majoriteten kan inte tillgodose sina grundläggande behov. 

Situationen i Venezuela har haft effekter även utanför landets gränser och lett till en historisk flyktingström i Latinamerika. Över 7,2 miljoner människor har lämnat landet sedan 2015, och runt 6 av 10 personer har försökt att bosätta sig i Colombia, Ecuador och Peru.

Reivid, Yosneida och deras familj
Reivid och Yosneida lämnade Venezuela för att söka efter jobb så att de kan försörja deras tre barn och Reivids sjuka mor. Efter en tre veckor lång resa över två berg kom familjen fram till Peru där RESCUE gav dem stöd.
Foto: Camila Montañez för RESCUE

Upptrappningen av kriget i Ukraina i februari 2022 ledde till den snabbaste tvångsförflyttningen av människor i Europa sedan andra världskriget. De första dagarna flydde så många som 200 000 människor om dagen till olika grannländer. I skrivande stund har över 8,3 miljoner människor flytt landet och ytterligare 5,4 miljoner är på flykt inuti Ukraina.

Sedan maktskiftet i Afghanistan har behovet av humanitärt bistånd ökat lavinartat och FN anser nu att landet är i allra störst behov av bistånd. Uppskattningsvis har 3,4 miljoner afghaner tvingats bli internflyktingar, och då landet drabbats av den värsta torkan på 27 år väntas denna siffra öka snabbt.

Vilka länder flyr människor till?

Den stora majoriteten av världens flyktingar (76 procent) befinner sig i medel- och låginkomstländer. Det är Turkiet, Iran och Colombia som tar hand om flest flyktingar idag. 

Maria and daughter Ashley sit at a table, facing the camera.
At a migrant shelter in Mexico, Maria*, 37, and her daughter Ashley, 9, make bracelets. The family lived in Juárez for five months after traveling from Honduras, where criminal gangs had forced them to pay extortion fees. At the shelter, Maria received psychological support in a women’s group supported by the IRC and funded by the European Union. She went on to become a group leader.
Foto: Paul Ratje for the IRC

Hur hjälper RESCUE flyktingar och asylsökande?

Med 110 miljoner människor på flykt i världen har behovet av humanitärt bistånd aldrig varit större.

Vi har kontor i över 40 länder världen över som hjälper människor på flykt. På våra center jobbar vi med lokala samarbetspartners för att tillhandahålla vatten, kläder, grundläggande vård och remisser till sjukhus, juridisk rådgivning och reshjälp, platser för barn, hygienartiklar, varma duschar och sovplatser.

Vi hjälper familjer som söker asyl vid gränsen mellan USA och Mexiko. Vi finns på plats i Latinamerika och hjälper människor i Colombia, Ecuador och Peru, samt i Venezuela genom lokala samarbetspartners. Vi hjälper utsatta personer i norra Centralamerika och längs de större migrationskorridorerna i Mexiko, som vid slutet av 2021 var ett av de tre länder som tagit emot flest asylsökande i hela världen. 

I februari 2022 inledde RESCUE även en nödinsats som svar på krisen i Ukraina och har arbetat direkt och i samarbete med lokala partners för att nå de som är i störst behov av hjälp. Vi finns på plats i Polen och Moldavien, samt i många andra länder i Europa, där vi tillhandahåller viktiga tjänster såsom kontantstöd, psykologiskt stöd, medicinsk utrustning och förnödenheter, samt specialiserad socialtjänst för barn och personer som utsatts för våld.

Vi har sedan 2012 arbetat i Syrien och hjälper människor som flyr från striderna. På senare tid har vi även hjälpt de som tvingats lämna sina hem till följd av jordbävningen i Turkiet och Syrien. Vi fokuserar på hälso- och sjukvård, på att skydda utsatta kvinnor och barn, barns utveckling under tidig barndom och ekonomisk återhämtning.

Aysha*, her husband, Nabeel*, and her child, Amjad*, in their tent.
Aysha*, hennes make Nabeel* och hennes barn Amjad* i tältet där de bott sedan jordbävningen i Turkiet och Syrien tidigare iår förstörde deas hem i norra Syrien. "Vi låg och sov och vaknade av fallande cement och byggnader. Vi tog tag ivår son och sprang ut” berättar Ayshia.
Foto: Frontline in Focus för RESCUE

Vad kan jag göra för att hjälpa flyktingar och asylsökande?

Hjälp oss att uppmärksamma den internationella flyktingdagen 2023, den 20 juni, för att sprida kunskap om den humanitära krisen i världen. 

Läs mer om hur du kan hjälpa flyktingar – idag och i framtiden.

*Pseudonym har använts för att skydda personernas integritet.