Den 20 juni är det Internationella flyktingdagen och antalet människor på flykt ökar för varje år. Vad vet du om flyktingar i världen? Gör vårt quiz och testa dina kunskaper.

Hur många människor i världen är på flykt, enligt FN:s senaste siffror?
 • 100 miljoner
 • 115 miljoner
 • 120 miljoner
Rätt svar.
Tyvärr. Det korrekta svaret är 120 miljoner.

120 miljoner människor är på flykt i världen. Det motsvarar ungefär befolkningsmängden i hela Japan, världens tolfte största land.

Tre syskon i flyktingläger i Libanon
Mohammad och hans syskon har flytt från Syrien, nu bor de i ett provisoriskt flyktingläger i Libanon.
Foto: Jean Hatem för RESCUE
Hur många procent av de som tvingas fly är barn?
 • 25 procent
 • 40 procent
 • 60 procent
Rätt svar.
Tyvärr. Det korrekta svaret är 40 procent.

40 procent av de som tvingas fly är barn under 18 år. Av den totala befolkningen i världen är 30 procent barn.

Vilket land i världen står just nu inför världens största interna flyktingkris?
 • Sudan
 • Syrien
 • Myanmar
Rätt svar.
Tyvärr. Det korrekta svaret är Sudan.

Sudan. I slutet av 2023 var 10,8 miljoner sudaneser på flykt inom landet.

Man på flykt från Suda går i solnedgången.
Ali lämnade sitt hem i konfliktdrabbade Sudan tillsammans med sin familj. Det enda de fick med sig var kläderna de hade på sig när de flydde. 
Foto: Fahmo Mohammed för RESCUE
I Gaza har många människor tvingats fly flera gånger sedan oktober 2023. Hur stor del av befolkningen har tvingats lämna sina hem?
 • 55 procent
 • 65 procent
 • 75 procent
Rätt svar.
Tyvärr. Det korrekta svaret är 75 procent.

75 procent. Mellan oktober och december 2023 uppskattar UNRWA att 1,7 miljoner människor tvingats fly minst en gång i Gaza.

Från vilka tre länder kommer de flesta flyktingar från?
 • Sudan, Sydsudan och Afghanistan
 • Afghanistan, Syrien och Venezuela
 • Ukraina, Sudan och Etiopien 
Rätt svar.
Tyvärr. Det korrekta svaret är Afghanistan, Syrien och Venezuela.

Afghanistan och Syrien, med 6,4 miljoner människor per land. Därefter Venezuela, 6,1 miljoner. 

Hur många av de som flyr söker skydd i låg- eller medelinkomstländer?
 • 45 procent
 • 65 procent
 • 75 procent
Rätt svar.
Tyvärr. Det korrekta svaret är 75 procent.

75 procent flyr till låg- eller medelinkomstländer. Bara en liten del av de som lämnat sina hemländer kommer till Europa eller USA. De allra flesta stannar i ett grannland till landet de flytt från. 

Kvinna i Gaza med ett barn i famnen.
Många palestinier i Gaza har flytt till Deir al-Balah och bor i provisoriska tältläger.
Foto: Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images
Under 2022 fattade Sveriges regering beslut om att minska antalet kvotflyktingar per år, från 5 000 personer till – hur många?
 • 3 000 personer
 • 900 personer
 • 200 personer
Rätt svar.
Tyvärr. Det korrekta svaret är 900 personer.

900 personer. Sverige möter därmed inte sina åtaganden för vidarebosättning, samtidigt som behoven har ökat drastiskt de senaste åren.

Hur många människor nåddes av RESCUE:s insatser under förra året?
 • 27 miljoner människor
 • 34 miljoner människor
 • 39 miljoner människor
Rätt svar.
Tyvärr. Det korrekta svaret är 34 miljoner människor.

RESCUE nådde 34,5 miljoner människor som drabbats av kris, konflikt och klimatförändringar under 2023. 

Med ditt stöd kan vi nå ännu fler i år. Ge en gåva för att stötta RESCUE:s arbete i över 40 länder i världen. 

Bra jobbat – nu vet du lite mer om människor på flykt. 

Vill du lära dig mer? Läs vår artikel Flykting, asylsökande, internflykting och migrant: Vad är skillnaden?