Varje år släpper RESCUE rapporten Emergency Watchlist som listar de länder som löper störst risk för förvärrade humanitära kriser. I år toppas rapporten av Sudan, till följd av ökade konflikter, massflykt, ekonomisk kris och ett sjukvårdssystem som står inför total kollaps.

Det är nu över ett år sedan våldsamma strider bröt ut mellan Sudans militär och den paramilitära gruppen Rapid Support Forces (RSF). Sedan dess har våldet i Sudan eskalerat. Minst 15 500 människor har dödats, enligt andra beräkningar är dödstalet så högt som 150 000. 

Människors behov av humanitärt bistånd har ökat enormt. I dag är över hälften av befolkningen, hela 25 miljoner människor, i behov av humanitärt stöd. Samtidigt rapporterar människorättsorganisationer om massmord och tvångsförflyttning på etnisk grund. Det humanitära tillträdet är kraftigt begränsat och det är svårt att nå de som drabbas värst. Det finns i nuläget inget slut i sikte för krisen i Sudan.

Läs RESCUE:s senaste rapport om krisen i Sudan: Watchlist Crisis Alert Sudan.  

En familj i Sudan står vid sin bostad som saknar tak.
Altuma och hennes barn tvingades lämna sitt hem i Khartoum på grund av kriget. Sedan dess har de flytt flera gånger och bor nu i Al Gadarif i ett provisoriskt hem med begränsat skydd mot vädret.
Foto: Noory Taha för RESCUE

Vad händer i Sudan?

Redan innan konflikten bröt ut i april 2023 led Sudan av en humanitär kris. Landet kämpade sedan länge med politisk instabilitet och dålig ekonomi. Även extremväder och ökade matpriser drev allt fler människor in i fattigdom och hunger. 

 Krig i Sudan

Konflikten mellan militären och RSF bröt ut den 15 april 2023. Sedan dess har striderna främst ägt rum i Sudans huvudstad Khartoum, men andra delar av landet har också drabbats. Framför allt i regionen Darfur, där massmord och fördrivning lett till rapporter om etnisk rensning. 

Det pågående kriget har orsakat enormt lidande för befolkningen och över 15 500 människor har dödats.

Över 12 miljoner människor har tvingats på flykt sedan april 2023. Av dessa är majoriteten, 10 miljoner människor, på flykt inom landet vilket har resulterat i den största nu pågående interna flyktingkrisen i världen. Hälften av den fördrivna befolkningen är barn, och det är dem som drabbas hårdast. Krisen medför allvarliga konsekvenser för deras hälsa och utbildning. 

I takt med att konflikten i Sudan sprider sig begränsas det humanitära tillträdet allt mer. Detta gör att den humanitära hjälpen inte når fram till områden där behoven är som störst. ACAPS har klassat det begränsande humanitära tillträdet som extremt allvarligt (5 av 5 på skalan). 

Vidare har konflikten spridit sig till viktiga jordbruksområden i landet, såsom Al Jazirah. Detta driver på matosäkerheten ännu mer, en situation som redan påverkas allvarligt av att butiker, marknader och lagerlokaler med förnödenheter plundras.

Hittills har inga diplomatiska ansträngningar varit tillräckliga för att lösa konflikten. 

Människor på Tunaydbah flyktingläger i östra Sudan sitter på en bänk.
Politisk osäkerhet har drivit människor på flykt till platser såsom Tunaydbah flyktingläger i östra Sudan.
Foto: Khalid Alarabi för RESCUE

Ett sjukvårdssystem på gränsen till kollaps

Konflikten i Sudan har decimerat landets infrastruktur, inklusive sjukvården. Det råder en akut brist på personal, finansiering och utrustning till sjukhusen. Vårdlokaler och sjukhus har även blivit attackerade, plundrade och i vissa fall ockuperade. Idag är över 70 procent av alla vårdcentraler i konfliktdrabbade områden ur funktion.

Vården påfrestas även av det stora antalet flyktingar och bristen på rent vatten, sanitet och hygien. Utbredd undernäring och bristfällig vaccinering leder till sjukdomsutbrott med förödande konsekvenser, i synnerhet för barn.  Landet brottas med ett allvarligt kolerautbrott och ett utbrott av mässling har krävt över 1000 barns liv.

Ett barn i Sudan undersöks av en läkare från RESCUE:s team.
Hälften av den fördrivna befolkningen är barn, och krisen medför allvarliga konsekvenser för deras hälsa. RESCUE:s hälsoprogram i Sudan finansieras med hjälp av EU och innefattar bland annat hälsokliniker i flyktingläger.
Foto: Noory Taha för RESCUE

Den ekonomiska krisen förvärrar redan utbredd fattigdom

Sudans ekonomi har länge präglats av skenande inflation och brister på grundläggande förnödenheter. Nästan halva Sudans befolkning står utan arbete och den lokala valutan har förlorat minst halva sitt värde. I Khartoum har fabriker, banker, butiker och marknader förstörts och i vissa fall plundrats, vilket försämrat läget ytterligare. 

Barn är särskilt utsatta i Sudan och minst 10 400 skolor har stängts. Till följd av detta uppskattas runt 19 miljoner barn sakna utbildning i nuläget.

18 miljoner människor riskerar matosäkerhet 

Sudan står inför extrema nivåer av matosäkerhet,  som drabbar 18 miljoner människor som inte har tillräckligt med mat för dagen. Det gör Sudan till en av de värsta hungerkriserna i världen. Varje dag ställs föräldrar inför omöjliga val för att skaffa mat till sina familjer – många tvingas gå flera dagar utan att äta.

Den senaste beräkningen visar att 10 miljoner fler människor saknar tillräckligt med mat nu, jämfört med innan kriget startade. Mer än 700 000 barn lider av allvarlig undernäring.

Läs mer: Undernäring – så hjälper RESCUE barn som drabbas.

Barn leker tillsammans på Tunaydbah flyktingläger i Sudan.
10-åriga Mirkha spelar fotboll med sin bästa vän Hafton och några andra barn i flyktinglägret Tunaydbah i Sudan. Hafton och Mirkha är flyktingar från Tigray. Pojkarna har fått hjälp på RESCUE:s trygga platser för barn, som har finansierats med hjälp av EU.
Foto: Khalid Alarabi för RESCUE

Antalet internflyktingar ökar i hela Sudan 

Konflikten i Sudan har lett till en enorm flyktingkris. Hela 10 miljoner människor är i nuläget på flykt inom landet, vilket gör det till den största interna flyktingkrisen i världen (denna siffra inkluderar de som redan var på flykt den 15 april 2023). 

Vidare har över 2 miljoner människor, varav de flesta är kvinnor och barn, flytt till grannländerna. Sudans grannländer står nu inför en växande flyktingkris och det finns risk för att konflikten sprider sig i hela regionen.

Hur hjälper RESCUE till på plats i Sudan?

RESCUE har anpassat och skalat upp våra program i Sudan för att möta de ökande humanitära behoven. Vi fokuserar på akuta insatser för internflyktingar och skapar trygga platser för kvinnor och barn med stöd för de som blivit utsatta för könsbaserat våld. Vi arbetar också med att dela ut kontantstöd och program inom rent vatten, sanitet och hygien. Dessutom stödjer vi flickors utbildning.  

Ge en gåva för att stödja RESCUE:s arbete i Sudan och över 40 andra länder världen över.

Personal från RESCUE stödjer flyktingar från Sudan i Chad.
RESCUE i Tchad tillhandahåller vatten och mobila hälsokliniker till flyktingar från Sudan.
Foto: RESCUE

Hur hjälper RESCUE flyktingar från Sudan? 

Över 2 miljoner människor har sedan april 2023 sökt skydd i Sudans grannländer. RESCUE har expanderat våra insatser till stöd för sudanesiska flyktingar i Tchad, Uganda, Etiopien och Sydsudan. 

Över 600 000 personer har flytt till Tchad, som redan före konfliktens utbrott tagit emot ytterligare 400 000 sudanesiska flyktingar. 90 procent av de som flyr från Sudan är kvinnor och barn, och vart femte av dessa barn lider av akut undernäring. 

”Det faktum att kvinnor och barn utgör en så stor del av de nyanlända flyktingarna i Tchad är väldigt oroväckande då de oftast är särskilt sårbara vid konflikter”, förklarar Aleksandra Roulet-Cimpric, RESCUE:s landschef i Tchad. ”Kvinnor och barn löper större risk att utsättas för våld, exploatering och övergrepp. "De har det även svårare att få tillgång till grundläggande nödvändigheter som mat, vatten och sjukvård.”

I Tchad finns RESCUE på plats med mobila hälsokliniker och tillförsel av rent dricksvatten. Utöver det akuta stödet arbetar vi även med sanitet och hygien samt skydd av kvinnor och barn. 

En mamma i Sudan håller sitt barn.
Raouda* håller sitt nyfödda barn, Abdellrahim, på RESCUE:s hälsoklinik i flyktinglägret Gaga i Tchad. Raouda lämnade sitt hem på grund av kriget i Sudan och tvingades fly över gränsen medan hon var gravid i nionde månaden.
Foto: Chloé Leconte för RESCUE

Hur kan jag hjälpa till?

Ge en gåva nu för att stödja RESCUE:s livsviktiga arbete i Sudan och resten av världen. Vi finns vid frontlinjen i världens kriser och ger akut stöd till krisdrabbade människor i över 40 länder. Däribland flera länder i vår rapport Emergency Watchlist 2024.