Fler människor än någonsin tidigare är på flykt i världen. Antalet har stigit till 120 miljoner människor, enligt FN:s senaste rapport. Det är mer än dubbelt så många som för tio år sedan.  

Konflikter och kriser i världen tvingar människor att lämna sina hem i allt större utsträckning. En nyckelfaktor till de katastrofalt ökande siffrorna är den förödande konflikten i Sudan, enligt FN, något som RESCUE varnat för i vår rapport Emergency Watchlist 2024

Den humanitära krisen i Gaza har också bidragit till det ökade antalet människor på flykt, där 75 procent av befolkningen tvingats fly minst en gång sedan oktober 2023, enligt UNRWA. Även fortsatta klimatförändringar såsom torka och översvämningar tvingar människor runt om i världen att lämna sina hem. 

Salem är flykting från Gaza, han håller sin dotter i sina armar.
Salem är på flykt i Gaza tillsammans med sin fru och deras tvååriga dotter. Dottern föddes två dagar innan israeliska styrkor började att bomba Gaza, under de senaste månaderna har familjen tvingats på flykt flera gånger.

Världen blir allt mer instabil, samtidigt som rätten att söka asyl eller få uppehållstillstånd begränsas i flera länder. Valresultatet från det senaste EU-valet riskerar att ytterligare försvåra  en human asyl- och migrationspolitik. Detta innebär att fler människosmugglare kan försätta fler människor i ännu större fara.

Vad är skillnaden på asylsökande och flyktingar?

De 120 miljoner människor på flykt inkluderar flyktingar, asylsökande och internflyktingar.   

Flyktingar är personer som har tvingats fly från sina hem och som korsat en internationell gräns på grund av krig, våld eller förföljelse. 

Ett lands regering eller FN:s flyktingorgan UNHCR avgör om en person får flyktingstatus. De som tilldelas flyktingstatus får skydd av internationella lagar och konventioner, samt livräddande stöd från hjälporganisationer som RESCUE. Vissa kan ha rätt till vidarebosättning i ett tredje land, som till exempel Sverige. 

Asylsökande är personer som söker internationellt skydd mot faror i sitt hemland, däremot har de inte fått flyktingstatus rent juridiskt. Asylsökande måste anlända till eller passera en landsgräns för att ansöka om asyl.  

Internflyktingar är personer som tvingats fly sina hem på grund av krig, våld eller förföljelse, men som inte har passerat en internationell gräns. Över 68 miljoner människor i världen är nu internflyktingar enligt FN. Sudan står just nu inför världens största interna flyktingkris, med över 10 miljoner sudaneser på flykt inom landet.

Läs även om kvotflyktingar och vidarebosättning.

Altuma, 45, och hennes barn är internflyktingar i Sudan. De flydde från deras hem i Khartoum och har sedan dess tvingats på flykt flera gånger.
Altuma, 45, och hennes barn är internflyktingar i Sudan. De flydde från deras hem i Khartoum och har sedan dess tvingats på flykt flera gånger.
Foto: Noory Taha för RESCUE

Var kommer de flesta flyktingar och asylsökande från?

Majoriteten av världens flyktingar, 57,9 procent, kommer från endast fyra länder: Syrien, Afghanistan, Venezuela och Ukraina.  

Efter 13 år av krig är Syrien fortfarande den kris i världen som tvingat flest människor på flykt. Över 13 miljoner syrier har tvingats fly sedan 2011, varav 6,4 miljoner människor har lämnat landet.  

Sedan talibanernas maktövertagande i Afghanistan 2021 har behovet av humanitärt bistånd ökat lavinartat. Landet har dessutom drabbats av den värsta torkan på 27 år, vilket bidragit till att nästan hälften av befolkningen på över 40 miljoner människor i Afghanistan står inför akut matosäkerhet – och 6,4 miljoner afghaner har lämnat landet.  

Över 6 miljoner människor har flytt från krisdrabbade Venezuela och nästan lika många har lämnat Ukraina till följd av kriget. 

Nataliia, 39, och hennes barn står utanför ett av RESCUE:s hälsocenter i Ukraina.
Över 10 miljoner människor, lika många som bor i Sverige, har tvingats fly till följd av kriget i Ukraina. Nästan 4 miljoner av dem är internflyktingar, där Nataliia, 39, och hennes barn är några av dem.
Foto: Oleksandr Rupeta för RESCUE

Vilka länder flyr människor till?

De flesta människor som är på flykt stannar i sitt hemland och blir internflyktingar. Men av de 43 miljoner människor som har lämnat sina länder flyr 75 procent till låg- eller medelinkomstländer. Endast en liten del av de som tvingats på flykt flyr till Europa, samtidigt som 69 procent är bosatta i grannländer till det egna landet.  

Bland de låginkomstländer som tagit emot flest flyktingar finns Tchad, Demokratiska republiken Kongo och Etiopien.

Hur hjälper RESCUE flyktingar och asylsökande?

RESCUE arbetar runt om i världen för att människor som drabbas av kris, konflikt och katastrof ska överleva, återhämta sig och kunna bygga upp sina liv på nytt. Detta innebär att vi arbetar med både akuta och långsiktiga insatser. Dessutom arbetar vi med politisk påverkan för en human asyl- och migrationspolitik i exempelvis Sverige och EU. 

RESCUE:s medarbetare på Ambelia flyktingläger i östra Chad.
Betoloum Isabelle, 35, är en av RESCUE:s medarbetare på en av våra trygga platser för kvinnor i Ambelia flyktingläger i östra Tchad.
Foto: Jacob Zocherman för RESCUE

Fyra saker du kan göra för att hjälpa flyktingar och asylsökande

1. Bli månadsgivare för RESCUE och stötta vårt arbete i över 40 länder runt om i världen.

2. Hjälp oss att sprida kunskap om situationen för människor på flykt.

3. Engagera dig för en human asylpolitik.

4. Kontakta en lokal organisation som arbetar med att stötta nyanlända i Sverige, till exempel Röda Korset, Kompis Sverige eller Nya Kompisbyrån.