Den humanitära organisationen International Rescue Committee (RESCUE) varnar för att civila fortsätter att utsättas för Rysslands våld i Ukraina när konflikten passerar hundra dagar. Samtidigt leder kriget till en akut hungerkris för miljontals människor i på Afrikas horn, i Sahel, Afghanistan och Jemen. 

"När det gått hundra dagar sedan kriget i Ukraina bröt ut är det dags att sörja dem som förlorat sina liv, fördöma de brott som begåtts och inse farorna med en långvarig konflikt. Invasionen och det efterföljande kriget har blivit en symbol för straffrihetens tidsålder. Det faktum att hundra miljoner människor är på flykt i världen i dag visar att Ukraina är långt ifrån ett undantag,” säger David Miliband, global chef för International Rescue Committee. 

Nästan 9 000 civila har dödats eller skadats sedan den 24 februari, och över 200 attacker mot hälsovårdscentraler har genomförts under bara tre månaders krig. Konflikten i Ukraina har haft ett chockerande och förödande pris på befolkningen och kriget har genomförts med ett uppenbart åsidosättande av den internationella humanitära rätten. De humanitära behoven i den östra delen av landet är fortfarande akuta. Säker tillgång till humanitärt stöd för civila, även i ryskkontrollerade områden, är fortfarande en hög prioritering.

”Belägring av städer, riktade attacker mot civil infrastruktur, våldtäkt som krigsvapen, nekad tillgång till bistånd och hot mot biståndsarbetare har alla blivit kännetecken för denna straffrihetens tidsålder, från Etiopien till Jemen och Afghanistan. De senaste hundra dagarna har varit en chockerande anklagelse mot människans förmåga till omänsklighet. Vi kan inte låta de kommande hundra dagarna passera utan att påtala straffriheten och göra något för att stoppa den”, säger David Miliband.

En av International Rescue Committees partnerorganisationer i Ukraina rapporterar att familjer som kommer till deras kontor känner sig helt utan hopp, oförmögna att se en framtid eller planera för de kommande dagarna. 

Samtidigt beräknas ytterligare 47 miljoner människor i världen drabbas av akut hunger i år, eftersom kriget leder till brist på vete, spannmål och gödningsmedel. Länder som Jemen, som brukar importera 46 procent av sitt spannmål från Ryssland och Ukraina och där 19 miljoner människor redan befinner sig på gränsen till svält - eller Somalia, som importerar 92 procent av sina leveranser från regionen. Dessa länder beräknas få se en försämring av ett redan katastrofalt läge under de kommande hundra dagarna. 

"De globala konsekvenserna av kriget är fruktansvärda. Eftersom Ryssland och Ukraina producerar en fjärdedel av världens vete- och spannmålsleveranser kommer den globala bristen att få en katastrofal inverkan på livsmedelsosäkerheten i krisdrabbade regioner och länder som Afrikas horn, Sahel, Afghanistan och Jemen.”

International Rescue Committee inledde en akut insats i Ukraina i februari 2022 och har arbetat direkt och tillsammans med lokala partner för att nå de mest behövande. Vi är på plats i Polen, Ukraina och Moldavien och levererar bland annat kontantbistånd, stöd till psykisk hälsa, medicinska förnödenheter och utrustning samt specialiserat stöd och skydd för kvinnor, barn och överlevare av våld. Vi arbetar också i Afghanistan, Jemen, på Afrikas horn och i Sahel för att lindra den akuta hungerkrisen som förvärrats drastiskt som en följd av kriget i Ukraina. 

För mer information eller för att boka in intervjuer, vänligen kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld: Tel: 076-858 42 99 eller
[email protected]