• Från COP27 behövs en global handlingsplan för att finansiera och skydda de mest utsatta länderna för klimatkrisens effekter, uppmanar International Rescue Committee (RESCUE).

  • Översvämningarna i Pakistan drabbade 33 miljoner människor, la en tredjedel av landet under vatten och de ekonomiska konsekvenserna uppgår till 30 miljarder dollar.

  • Den extrema torkan i Östafrika, med den femte säsongen utan regn - innebär att över 36 miljoner människor lider av extrem hunger och Somalia står på randen till svält.

Inför COP27 uppmanar International Rescue Committee världens ledare att besluta om tydliga, tidsbundna handlingsplaner för att förverkliga de ökade ambitionerna när det gäller utsläppsbegränsning, anpassning och finansiering för att hantera klimatkrisen, där människor i sårbara och konfliktdrabbade stater bör prioriteras.   

"Klimatkrisens risker är globala, men motståndskraften mot klimatförändringarna hanteras lokalt. De samhällen som är mest sårbara för de extrema effekterna klimatkrisen är de som redan har drabbats av konflikter, osäker livsmedelsförsörjning och ekonomisk kris – och allt har förvärrats av en global pandemi och kriget i Ukraina, säger David Miliband, global ordförande och vd för International Rescue Committee och fortsätter:  

"Det räcker inte att de rika länderna åtar sig att påskynda utsläppsminskningarna och lovar att hjälpa utvecklingsländerna med koldioxidsnål teknik och kapacitetsuppbyggnad. Det räcker inte att tillgodose behoven hos de mest utsatta människorna genom att koppla samman fattigdomsutrotning och uppbyggnad av motståndskraft. Istället måste alla dessa åtgärder vidtas samtidigt - samtidigt som man lyssnar in behoven från lokalsamhällen och från dem som historiskt sett har marginaliserats, till exempel kvinnor.” 

International Rescue Committee uppmanar världens ledare att vi nu behöver det starkast möjliga resultatet från COP27: En handlingsplan för att se avgörande framsteg när det gäller klimatfinansiering så att sårbara och konfliktdrabbade stater kan få tillgång till medel för att anpassa sig och ta hand om de förluster och skador som drabbat dem. 

Extrem torka och hunger i Östafrika
Shashwat Sharif, chef för International Rescue Committees humanitära insatser i Östafrika, lyfter fram det höga pris som människor just nu betalar i form av torka och hunger. Trots data och tidiga varningssignaler har den global passiviteten lett till att miljontals människor har drabbats av extrem hunger:  

"Länderna i Östafrika skapade inte klimatkrisen, men är mycket sårbara för dess effekter. Regionen går på knäna efter 24 månader av torka och höga temperaturer som är kopplade till klimatförändringarna. Vi upplever den längsta torkan på 40 år och situationen är katastrofal, med över 36 miljoner människor som lider av extrem hunger och har förlorat sin försörjning, sina inkomster och sina möjligheter att återhämta sig.”  

Bristen på rent vatten ökar dessutom hotet om kolera och andra sjukdomar i regionen:

 
“Det är oacceptabelt att vi, i denna "värld av överflöd", fortsätter att kämpa varje dag för att behandla mer än sju miljoner akut undernärda barn i Östafrika. Situationen fortsätter att försämras, och även den femte och sjätte regnsäsongen beräknas utebli,” säger Shashwat Sharif. 

Förödande översvämningar i Pakistan drabbade 33 miljoner 
Pakistan bidrar med mindre än en procent till de globala utsläppen men är ett av de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarnas konsekvenser.  80 procent av befolkningen är beroende av jordbruket för sin försörjning. Landet står också inför en ekonomisk kris med en historisk inflation. Dessa faktorer innebär en utmaning för människor att klara sig och återhämta sig.  
 
“Vid COP27 är det absolut nödvändigt att världen går samman för att ge humanitärt bistånd till de värst drabbade samhällena och för att planera utvecklingen med klimatförändringarna - och människorna i klimatkrisens frontlinje - i åtanke,” säger Shabnam Baloch, chef för International Rescue Committee i Pakistan.  
 
Det är viktigt att lyfta fram lösningarna och att det går att förhindra de enorma förlusterna vi ser runt om i världen. International Rescue Committee har valt att vara en del av lösningen i Pakistan och flera andra sårbara länder, genom att sätta in akuta insatser vid katastrofer och hjälpa samhällen att återhämta sig genom långsiktig utveckling och program för att bygga upp motståndskraft. Till exempel projekt som stöder klimatsmart vatten, sanitet och hygien, motståndskraftig infrastruktur, klimatsmart jordbruk samt flickors utbildning och klimatsmarta system på institutionell nivå och samhällsnivå. 

För mer information eller intervjuer, kontakta: 

Sofia Klemming Nordenskiöld
+46 76 858 42 99
[email protected]