• I veckan stod mer än sju miljoner ukrainare utan tillgång till el.

  • Allra mest oroande är situationen för de närmare 18 miljoner människor som är i behov av humanitärt bistånd i landet när temperaturen sjunker kraftigt.

"Den senaste tidens intensifiering av konflikten har orsakat betydande skador på den offentliga infrastrukturen i många delar av Ukraina, vilket gör att civila över hela landet saknar tillgång till gas, el eller centraliserade värmesystem. Nu när vintern är här bor många ukrainare i skadade hem utan isolering eller tillgång till el eller uppvärmning, eller i byggnader som inte skyddar dem mot det hårda vintervädret med låga temperaturer,” säger Marysia Zapasnik, chef på International Rescue Committee (RESCUE) i Ukraina.

RESCUEs team rapporterar att den senaste våldsvågen tillsammans med rapporter om en sträng vinter, hotar att driva ännu fler människor på flykt, vilket intensifierar krisen och förvärrar de redan allvarliga humanitära behoven. Beskjutning har förstört viktig infrastruktur, och Ukrainas elnät och elförsörjning har drabbats av betydande skador.

Mot denna bakgrund upprepar RESCUE att civila och civil infrastruktur inte är måltavlor. Humanitära organisationer kämpar för att tillgodose kritiska behov och rädda liv under en korseld av missilattacker.

"Som svar på de kommande vinterbehoven i landet har RESCUE tillsammans med våra lokala partnerorganisationer börjat distribuera viktiga vinterartiklar, som filtar och värmare,” säger Marysia Zapasnik.

Om International Rescue Committee (RESCUE) i Ukraina

RESCUE inledde en insats i Ukraina i februari 2022 och arbetar direkt och tillsammans med lokala partners för att nå de mest behövande. I Ukraina fokuserar insatsen på de konfliktdrabbade områdena i öst och sydöst. Organisationen distribuerar viktiga varor, ger kontantstöd till de mest utsatta hushållen, förbättrar tillgången till hälsovård och skydd från våld, inklusive säkra platser för kvinnor och barn. International Rescue Committee har också program för att stödja människor som flyr från Ukraina i Polen, Moldavien, Rumänien, Ungern, Slovakien, Tjeckien och Bulgarien, Tyskland, Italien, Grekland och Storbritannien.

För frågor eller intervjuer, vänligen kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld
+46 76 858 42 99
[email protected]