Medan de förödande konsekvenserna av måndagens jordbävning blir allt tydligare i Turkiet och Syrien varnar International Rescue Committee för att människors hälsa i nordvästra Syrien är hotad.    

"Det har varit förödande - hälsovårdssystemet kämpade redan under tyngden av mer än tolv års konflikt och flera folkhälsokriser, som COVID, och på senare tid ett utbrott av kolera. Över ett decennium av konflikt har allvarligt påverkat tillgången till kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal, medicinska förnödenheter och vårdinrättningar i Syrien,”

säger Dr Jasem, hälsokoordinator för International Rescue Committee i Syrien.  

Enligt lokala myndigheter har mer än 2 000 dödsfall och 5 000 skadade rapporterats i nordvästra delen av Syrien efter jordbävningen. Med tanke på att antalet skadade förväntas öka ytterligare finns det oro för att områdets hälso- och sjukvårdssystem inte kommer att klara av den här katastrofen, som slog till mitt i en redan pågående kris.  

Redan före jordbävningen var en tredjedel av alla sjukhus och nästan hälften av primärvårdscentralerna i Syrien inte funktionsdugliga. Hela hälsovårdssystemet går på knäna efter tolv års konflikt och ett nytt kolerautbrott som plågat alla provinser den senaste tiden.  

“De vårdkliniker som finns är ofta oförmögna att hantera den omfattning och typ av skador som vi nu ser. Många människor har inte ens möjlighet att ta sig till vårdcentraler för att få behandling på grund av skador på vägar och byggnader. Antalet sjuka kommer bara att bli värre när de som har överlevt denna katastrof lämnas ute i iskalla temperaturer på grund av att deras hem förstörts. Om vi inte snarast får mer finansiering, förnödenheter och obegränsat humanitärt tillträde kan resultatet bli katastrofalt”,

säger Dr Jasem. 

Det är fortfarande oklart hur många sjukvårdsinrättningar som har skadats i katastrofen och i vilken omfattning. Men med mer än 2 000 byggnader i nordvästra Syrien som rapporterats vara helt förstörda och många fler allvarligt skadade, är den sannolika effekten på hälso- och sjukvårdssystemet i landet allvarlig. 

FN:s koordinerade hälsokluster rapporterar att det nu råder brist på kritiska medicinska förnödenheter som serum, gasbindor, smärtstillande medel, plåster och blodpåsar. Andra brådskande behov är bränsle till generatorer och begravningssäckar. Minst tjugo sjukhus har registrerat en begäran om blodenheter efter katastrofen, medan minst två sjukhus rapporteras vara ur funktion i provinsen Idlib, ett område där cirka tre miljoner människor tros vara direkt påverkade av jordbävningen. 

International Rescue Committee inleder en katastrofinsats för att stödja hälsovården i nordvästra Syrien, som drabbats av jordbävningen. Vi kommer att hjälpa till med återuppbyggnaden av skadade vårdinrättningar och arbeta för att säkra nödvändiga medicinska förnödenheter.  

Läs mer om vår insats efter jordbävningen


För mer information eller intervjuer, kontakta vår kommunikations- och presschef: 

Sofia Klemming Nordenskiöld 
Tel: +46 76 858 42 99 
Mejl: [email protected] 

 

Fakta International Rescue Committee i Syrien  
International Rescue Committee har arbetat i nordvästra och nordöstra Syrien sedan 2012. Vi främjar ekonomisk återhämtning med arbetsträning, lärlingsplatser och stöd till småföretag. Våra team ger rådgivning och skydd för kvinnor och barn, särskilt för överlevande från våld. Vi stödjer hälsovårdsinrättningar och mobila hälsoteam med kritisk traumavård samt inom primär-, reproduktiv- och psykisk hälsa. Vi har en stor insats för att stoppa kolerautbrottet i Syrien. Vi stödjer också syriska flyktingar i grannländerna Libanon och Jordanien.   

Stöd vårt arbete genom att swisha en gåva till 1230521989 och hjälp oss rädda liv. Tack!