Ett år sedan kriget i Ukraina eskalerade visar en ny undersökning från International Rescue Committee (RESCUE) att majoriteten av de intervjuade ukrainska familjerna inte klarar att tillgodose sina grundläggande behov, som mat och värme. Hela 58 procent uppger att de lider av psykologiska trauman, stress och ångest.
Efter ett år av krig är 17,6 miljoner människor i Ukraina i behov av humanitärt bistånd. I en nyligen genomförd undersökning av International Rescue Committee i sex regioner i Ukraina, har organisationen intervjuat 610 familjer om deras humanitära situation. Resultaten är nedslående och visar att den ökande osäkerheten och nya socioekonomiska faktorer, som minskade inkomster, har fått nästan alla respondenter (99 procent) att ta till desperata åtgärder för att klara sig.  

Över 60 procent av familjerna uppger att de har tvingats tömma sina besparingar, 51 procent har minskat sina utgifter för mat och 30 procent har varit tvungna att skära ner på kostnader för sjukvård. Familjerna uppger att de inte har råd att köpa mediciner eller täcka transportkostnader för att ta sig till närmaste sjukhus.  

"Vår undersökning visar vilken förödande inverkan konflikten har haft på Ukrainas befolkning. Med tanke på att landet har upplevt en bittert kall vinter berättade 27 procent av de människor vi talade med att de inte hade tillräcklig uppvärmning. 93 procent sade att de inte kunde tillgodose sina grundläggande behov. Vad familjerna i Ukraina behöver just nu är skydd, säkerhet och värme, tillgång till humanitärt bistånd och stärkta ekonomiska resurser så att de kan göra självständiga val om sin framtid,”

säger Marysia Zapasnik, chef för International Rescue Committees insats i Ukraina.  

Pengar, hälsovård och mat hör till det familjerna prioriterar högst, medan 93 procent av familjerna saknar ekonomiska resurser för att tillgodose sina grundläggande hushållsbehov.  

Nu under de kalla vintermånaderna saknar internflyktingar som intervjuats ved, varma kläder och filtar, elvärmare och generatorer samt kontanter.  

"Hittills har International Rescue Committee tillsammans med våra lokala partners nått över en halv miljon människor med kritiskt humanitärt bistånd. Vi ger stöd direkt till familjer på flykt, så att de kan köpa mat, barnkläder, nödvändiga artiklar och betala sina räkningar. Vi arbetar med äldre människor som inte kan ta sig till vårdcentraler och de som kämpar för att värma upp sina hem. Våra team arbetar också med de mindre synliga, men inte mindre skadliga, psykologiska effekterna av kriget genom att hjälpa kvinnor och barn att hantera akut ångest, stress och trauma,”

säger Marysia Zapasnik.

I nästan ett år har International Rescue Committee tillsammans med lokala partnerorganisationer gett stöd till drabbade ukrainare genom att erbjuda kontanter, skydd, juridisk hjälp och förnödenheter till familjer på flykt eller som lever nära frontlinjerna. I hela Europa och i USA arbetar vi för att stödja dem som flyr från våldet och försöker bygga upp sina liv igen.  

Vi uppmanar givare att fortsätta att ge humanitär finansiering för att stödja insatserna i Ukraina och i hela regionen. Samtidigt som varningarna om nya attacker tornar upp sig måste det internationella samfundet öka de diplomatiska ansträngningarna för att undvika ytterligare lidande för civilbefolkningen.  

"Ett år senare får världen inte glömma Ukraina. Det är viktigt att givarna ökar de humanitära insatserna för att stödja de som behöver hjälp i Ukraina - och de som tvingats på flykt utanför landets gränser,"

säger Marysia Zapasnik
 

Om International Rescue Committees undersökning av familjer i Ukraina 

Ett år av RESCUE:s hjälpinsats (siffror från 21 februari)