• Världens ledare måste omedelbart se till att de medel som avsatts når fram till organisationer på plats redo att rädda liv.   

  • Fyra säsonger av otillräckligt regn har lamslagit försörjning och tillgång till mat för närmare 36 miljoner människor i Östafrika..

Tusentals människor har redan förlorat sina liv och miljoner människors liv står på spel i hela Östafrika, där fyra säsonger av otillräckligt regn har lamslagit försörjning och tillgången till mat för närmare 36 miljoner människor. Redan nu förutspås att den femte och sjätte regnperioden också kommer att utebli, vilket innebär att människor kommer att hungra även nästa år - med långsiktiga, förödande konsekvenser för nästa generation. 

 “Våra team ser hur situationen förvärras snabbare än vad uppgifterna kan visa. Det kommer att vara för sent att utropa svält - människor är redan döende. Under den senaste svältkatastrofen i Somalia 2011 inträffade hälften av alla dödsfall innan svält hade utropats officiellt,” säger David Miliband, global ordförande och vd för den humanitära organisationen International Rescue Committee.  
 

Det internationella samfundet lovade att "aldrig mer" tillåta svält i Somalia eller vänta så länge med att agera som man gjorde då, men nu upprepar man samma misstag. Världens ledare måste agera nu och inte vänta på att svält officiellt ska utropas i Somalia.  
 
“Vi för en kamp för att rädda liv - en kamp mot klockan som det internationella samfundet för närvarande förlorar. En svältkatastrof kan helt och hållet förebyggas - vi vet redan att det förutspås att den femte och sjätte regnperioden inte kommer, vilket innebär att människor kommer att hungra under även nästa år,” säger David Miliband och fortsätter:   
 
“Det är nu upp till världsledarna att snabbt förhindra en svältkatastrof genom att se till att de anslagna medlen snabbt går till aktörer på plats och ökar den direkta finansieringen till organisationer som står redo att rädda liv.” 

Under hungersnöden i Somalia 2011 dog över 260 000 människor - varav hälften var barn under fem år. Barn med allvarlig undernäring blir avmagrade, svaga och mer sårbara för andra sjukdomar. De får ofta diarré och deras muskler förtvinar. Risken för död är tio gånger högre än för andra barn. Utöver de fysiska symptomen drar dessa barn sig känslomässigt tillbaka och blir okontaktbara. På längre sikt kan undernäring leda till nedsatt immunitet mot allvarliga infektioner, hämmad tillväxt och begränsad inlärningsförmåga. 

“Det är ett moraliskt ansvar att förhindra att hundratusentals barn dör och att en hel generation drabbas av livslånga skador,” säger David Miliband. 

International Rescue Committee i Östafrika  
International Rescue Committee har arbetat i Somalia i över 40 år, Kenya i 30 år och Etiopien i 20 år. I dag har organistaionen över 2 000 anställda i regionen som arbetar för att rädda liv och stödja människor som är drabbade av extrem torka och matbrist.   


För mer information eller för att boka intervjuer, vänligen kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld:  
[email protected] eller 0768- 58 42 99.