• RESCUE ser en dramatisk ökning av antalet undernärda barn på sina kliniker i Somalia.

  • Hundratusentals människor lever på så lite mat att de lider av fysisk smärta, deras barns tillväxt har hämmats och de tvingas fly sina hem i jakt på mat.

  • Under hungersnöden 2011 dog över 250 000 människor av hunger - varav hälften var barn.

"Vi är extremt oroade. Antalet barn på våra nutritionskliniker har ökat exponentiellt sedan början av året. Människor som vi träffar på klinikerna berättar om nära och kära som dör av hunger när de flyr sina hem i jakt på mat, vatten och betesmark. Vi ser tydligt att en svältkatastrof hotar”, säger Abukar Mohamud, RESCUEs biträdande programchef i Somalia. 

En av organisationens kliniker i Mogadishu noterade en åttafaldig ökning av antalet allvarliga fall av undernäring från februari till juni i år. International Rescue Committee uppmanar det internationella samfundet, inklusive världsledare och givare, att omedelbart öka finansieringen och uppmärksamheten till hungerkrisen i Östafrika.  

"Somalia är det land som är värst drabbat, men i hela Östafrika står människor inför den värsta torkan på 40 år. Fram till februari kan upp till 26 miljoner människor drabbas av extrem hunger om hjälpen inte ökar drastiskt”, säger Abukar Mohamud. 

Människor dör inte bara på grund av brist på mat. Hungern innebär att deras försvagade kroppar inte kan bekämpa sjukdomar som diarré, mässling eller malaria, vilket gör att dödstalen blir höga. Barn är särskilt utsatta och dör dubbelt så ofta som vuxna. De som överlever kommer att vara drabbade av hälsoproblem resten av livet. Under hungersnöden 2011 dog över 250 000 människor av hunger - varav hälften var barn.  

"Vi måste vara tydliga - om svält utropas kommer det att vara försent för hundratusentals människor som redan lever på så lite mat att de lider av fysisk smärta, deras barns tillväxt har hämmats och de lämnar sina hem i jakt på mat”, säger Abukar Mohamud. 

"Vi måste agera nu för att få den humanitära insatsen att utökas och rädda liv. Givarna bör snarast ge pengar till de organisationer som är på plats och kan nå de mest behövande, Det behövs brådskande matinsatser, rent vatten, hälsoprogram och kontantbistånd. Varje dag av fördröjning kommer att leda till att lidandet ökar."  

RESCUE har arbetat i Östafrika i decennier med verksamhet i Somalia i över 40 år, Kenya i 30 år och Etiopien i 20 år. I dag har organistaionen över 2 000 anställda i regionen som är i färd med att utöka program för att hantera den extrema torkan och den ökande livsmedelsosäkerheten, bland annat genom att expandera till nya områden för att tillgodose allvarliga humanitära behov. 

För mer information eller intervjuer, vänligen kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld: [email protected] eller 076-858 42 99.