Den humanitära organisationen International Rescue Committee (RESCUE) oroas över hungerkrisen i Sahelområdet i Västafrika där 40 miljoner människor riskerar att drabbas av akut hunger i juni. Krisen förvärras av ökade spannmålsspriser och minskat bistånd, i spåren av kriget i Ukraina. På fredag kommer representanter från Mali, Niger och Burkina Faso till Stockholm för att diskutera nödläget med UD och Sida.

“Krisen har nått en kritisk punkt - och mer måste göras för att stödja människor som upplever extrem hunger och nöd.  Redan nu är miljontals människor i akut behov av humanitärt bistånd, där kvinnor och barn drabbas värst. Vi har inte råd att situationen ignoreras eller att biståndsbudgetar leds bort från regionen,” säger Hannah Gibbin, biträdande regionchef för International Rescue Committee i Västafrika. 

Den här veckan besöker representanter från International Rescue Committee i Sahelområdet flera europeiska huvudstäder som Bryssel, London och Stockholm för att slå larm om det rekordstora antalet människor som lider av extrem hunger i Mali, Niger och Burkina Faso.  

Hungerkrisen i Sahel är den värsta på 20 år. Mellan 2015 och 2022 har antalet människor i området som är i behov av akut livsmedelsbistånd nästan fyrdubblats, från 7 till över 30 miljoner. Nu förväntas antalet stiga till över 40 miljoner människor mellan juni och september i år. 6,3 miljoner barn mellan 6 månader och 5 år kommer lida av akut undernäring i Sahelområdet. 70 procent av dem bor i Mali, Niger eller Burkina Faso.

Orsakerna till det förvärrade läget är flera: Konflikter, ekonomiska kriser och klimatförändringar har drivit människor på flykt från sina hem under flera år. Skördarna förra året förstördes av torka. Dessutom påverkar de ökade spannmålspriserna länder i Sahel, som är beroende av import av vete från Ryssland och Ukraina. Men i stället för ökat stöd så skärs bistånd ner eller dirigeras om till följd av kriget i Ukraina.

I Mali är över 7,5 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd och sanktioner mot landet har allvarligt lamslagit tillgången till social service, som människor så väl behöver.

“Möjligheterna till försörjning för de mest utsatta hushållen har påverkats av dåliga skördesäsonger och bristande tillgång till marknader på grund av det osäkra läget. Det är viktigt att vi samarbetar med biståndsgivare för att ta itu med de humanitära behov som befolkningen nu står inför,” säger Franck Vannetelle, chef för International Rescue Committee i Mali.

I Niger har åratal av konflikter, klimatchocker och dålig tillgång till grundläggande social service tvingat ett rekordstort antal människor att fly från sina hem.

“Utan insatser kommer ytterligare miljoner människor att drabbas av svår hunger under de kommande månaderna. Med minskad tillgång till åkrar och begränsad tillgång till utsäde växer vår oro för nästa jordbrukssäsong. Befolkningen i Sahel kommer att behöva minst två år för att återhämta sig från den pågående hungerkrisen, och om ingenting görs kommer behoven att öka än mer,” säger Paolo Cernuschi, chef för International Rescue Committee i Niger.

I Burkina Faso har nästan två miljoner människor tvingats på flykt inom landet till följd av konflikter, och över 90 procent av dem har inte kunnat få tillgång till mark för den pågående odlingssäsongen.

“Priserna på spannmål var höga redan tidigare i vinter med en årlig förändring på 33 procent. Krisen i Ukraina hotar att driva upp livsmedelspriserna ytterligare, vilket innebär att ännu fler människor inte kommer att kunna tillgodose sina grundläggande livsmedelsbehov,” säger Alain Cavenaile, International Rescue Committees chef i Burkina Faso.

International Rescue Committee har arbetat i centrala Sahel sedan 2012 och har nått ut till samhällen i Mali, Niger och Burkina Faso med vatten och sanitet, utbildning, hälsovård, ekonomisk försörjning, mekanismer för snabba insatser, katastrofstöd och skydd. 

För mer information eller för att boka in intervjuer, vänligen kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld: Tel: 076-858 42 99 eller
[email protected]