• Somalia: Fyra miljoner somalier beräknas drabbas av akut hunger i juni i år och FN:s humanitära insatsplan för landet är hittills bara finansierad till 3,35 procent.

  • Syrien: Förra året fick FN in mindre än hälften (46,5 procent) av den humanitära insatsplanen efter elva års konflikt..

  • Jemen: I år kommer man att få mindre än 30 procent av den finansiering som krävs efter sju års konflikt.

”Med mer än fem miljoner människor på flykt till följd av kriget i Ukraina är den internationella uppmärksamhet och finansiering som riktas mot krisen berättigad och nödvändig, men den belyser samtidigt var uppmärksamheten och finansieringen har avtagit på andra håll. I Afghanistan, där över hälften av befolkningen lider av extrem hunger, har endast 13 procent av den humanitära insatsplanen finansierats. Medan Jemen, som nu går in på sitt åttonde år av konflikt, får mindre än 30 procent av de totala medel som krävs för humanitärt bistånd, vilket är helt otillräckligt och kommer att kosta liv,” säger Bob Kitchen, global chef för akuta humanitära insatser för RESCUE.

Afghanistan, Jemen och Sahel, som alla lider av akut livsmedelsbrist, kommer att drabbas hårt av globala spannmålsminskningar och prisökningar. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, har ett index som mäter de globala livsmedelspriserna och det är nu uppe på sin högsta nivå någonsin på grund av kriget i Ukraina. Länder i Östafrika, däribland Somalia, Etiopien och Kenya, som redan står inför den värsta torkan på flera decennier, importerar över 90 procent av sitt vete från Ryssland och Ukraina.

"Fyra på varandra följande säsonger utan tillräcklig nederbörd har allvarligt påverkat skördarna som miljontals människor i Östafrika är beroende av. Minst fyra miljoner somalier beräknas drabbas av akut hunger i juni i år," säger Bob Kitchen.

Jemen, som fortfarande är kroniskt underfinansierat, förlitar sig på Ukraina och Ryssland för drygt en femtedel av sin veteförbrukning, vilket ger en dyster bild av vad familjer i hela regionen kan drabbas av om situationen inte åtgärdas. Även i Sahelregionen är situationen allvarlig, med nästan 30 miljoner människor som är i behov av akut humanitärt bistånd. Sårbarheten och behoven förvärras i takt med att klimatchocker, konflikter och Covid-19 fortsätter att orsaka förödelse i regionen.

"Människor som lever i Afghanistan, Jemen, Nigeria, Syrien, som lider av stora och allt värre humanitära behov, får inte lämnas åt sitt öde," säger Bob Kitchen.

För mer information eller för att boka in intervjuer vänligen kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld på [email protected], tel 076-858 42 99.