I morgon, onsdag, står Sverige och Schweiz värd för FN:s givarkonferens för Jemen. International Rescue Committee (RESCUE) ber världens givare att öka sina åtaganden för att rädda liv. De humanitära behoven har stadigt förvärrats och riskerar att bli ännu allvarligare till följd av kriget i Ukraina och de ökade vetepriserna. 

"År av krig, diplomatiska misslyckanden och ekonomiska chocker har förstört livet för miljontals människor i Jemen. Jemeniterna har inte råd att se ytterligare nedskärningar av livräddande stöd som matdistribution, dricksvatten, utbildningsprogram och hälsovård på grund av bristande finansiering. Krisen i Ukraina hotar att förvärra en redan allvarlig matbrist och humanitär nödsituation i Jemen,” säger Tamuna Sabadze, chef för International Rescue Committee i Jemen. 

Mer än 20 miljoner jemeniter är i behov av humanitärt bistånd efter sju år av konflikt. Många har inte råd med mat för att överleva och miljontals barn hotas av akut undernäring. År efter år har underfinansieringen av den humanitära insatsen lett till att livräddande program har skurits ned. Jemen är en av världens största och mest komplexa humanitära kriser där civila skador har orsakats av år av konflikt, förstörd infrastruktur och en kollapsad ekonomi. Ukrainakrisen hotar nu att förvärra livsmedelsosäkerheten i landet. 

International Rescue Committee välkomnar Sveriges humanitära stöd till krisen i Jemen och dess fokus på kvinnor och flickor samt det svenska ledarskapet för att ta itu med hindren för humanitärt tillträde. Det är också mycket positivt att Sverige upprätthåller en diplomatisk dialog på högsta nivå för att uppmuntra alla sidor att förbinda sig till ett eldupphör och delta på ett meningsfullt sätt i den fredsprocess som leds av Hans Grundberg. 

Samtidigt som finansieringen till Jemen skurits ned och den globala uppmärksamheten minskar fortsätter de humanitära behoven att öka kraftigt. Antalet civila offer från flygattacker nådde en toppnotering på 426 i januari 2022, den våldsammaste månaden i Jemen på fem år. 

Diplomatisk stagnation och upplösningen i oktober 2021 av den oberoende mekanismen som tidigare fanns för att övervaka kränkningar av internationell humanitär rätt, The Group of Eminent Experts (GEE), har gjort det omöjligt att utkräva ett minimum av ansvarsskyldighet i konflikten. Mot bakgrund av de pågående kränkningarna bör Sverige använda sitt diplomatiska engagemang i rådet för mänskliga rättigheter för att uppmuntra återinförandet av GEE för att återigen kunna övervaka kränkningar av internationell humanitär rätt. 

De svåra humanitära behoven riskerar nu att förvärras till följd av kriget i Ukraina, eftersom Jemen importerar 22 procent av sin veteförbrukning från landet. Även om Jemens beroende av livsmedel från utlandet inte är något nytt, riskerar avbrottet i den viktiga importen i kombination med minskad humanitär finansiering att driva upp livsmedelspriserna ännu högre. 

"Planen för humanitära insatser 2021 var bara finansierad till 61 procent. Som ett resultat av kronisk underfinansiering och lågt stöd från det internationella samfundet har FN:s världslivsmedelsprogram varnat för att 8 miljoner människor redan har börjat få minskade matransoner,” säger Tamuna Sabadze 

"Givarna måste reagera på den humanitära krisen i Jemen genom att åta sig att fullt ut finansiera den humanitära katastrofhjälpsplanen när de sammanträder den 16 mars. En välfinansierad insats kommer att göra det möjligt för humanitära aktörer som International Rescue Committee att fortsätta leverera bistånd och hjälp. När världens uppmärksamhet fångas av kriser först i Afghanistan och nu i Ukraina får givarna inte glömma Jemen." 

 

För mer information eller för att boka in intervjuer vänligen kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld på [email protected], tel 076-858 42 99. 

 

Bakgrund: Sveriges engagemang för att lösa konflikten i Jemen

År 2018 stod Sverige värd för FN-ledda samtal med parterna i konflikten som resulterade i det så kallade Stockholmsavtalet. Under 2021 besökte utrikesminister Ann Linde Jemen för att diskutera hur parterna kan nå en vapenvila och behovet av ökat internationellt humanitärt stöd till den jemenitiska befolkningen. I september 2021 besökte Jemens utrikesminister Stockholm för samtal om situationen i Jemen och Sveriges stöd till de internationella fredsinsatserna samt behovet av mer stöd till den jemenitiska befolkningen. Den 5 september tillträdde den svenske diplomaten Hans Grundberg som FNs särskilda sändebud för Jemen och leder nu FNs ansträngningar för att hitta en politisk lösning på konflikten. 

RESCUE i Jemen

International Rescue Committee (RESCUE) har arbetat i Jemen sedan 2012 och skalade snabbt upp vår insats under 2015 för att möta de större humanitära behoven till följd av konflikten. Även om den pågående konflikten skapar utmaningar för vår verksamhet har vi fortsatt nå hårt drabbade befolkningar och fortsätter att tillhandahålla livräddande hjälp, inklusive behandling av undernäring, hälsovård, vatten och sanitet, kontantbistånd samt case management-tjänster och utbildningsprogram.