Att angripa civila är ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt. International Rescue Committee (RESCUE) uppmanar alla parter att upprätthålla den internationella humanitära rätten och skydda civila, inklusive utsatta grupper som kvinnor och barn.

"International Rescue Committee är bestörta över rapporterna om en attack mot en skola i Merefa i Ukraina i dag. Under nattens flygattacker i staden dödades över 20 personer och 25 personer har skadats. Civil infrastruktur som skolor och sjukhus har ofta utsatts för attacker under den här konflikten, vilket har dödat, skadat och hotat livet för hundratusentals människor. Att angripa civila är ett allvarligt brott mot internationell humanitär rätt. International Rescue Committee uppmanar alla parter att upprätthålla den internationella humanitära rätten och skydda civila, inklusive utsatta grupper som kvinnor och barn," säger Nora Love, teamledare för International Rescue Committee i Ukraina.

Utöver den överhängande risken för attacker, så hotas människors liv i Ukraina av bristen på värme, elektricitet, mat, rent vatten och kontanter. Familjer tvingas bo i utkylda hus och källare och har svårt att ta sig ut ur landet eller få tillgång till humanitär hjälp i de belägrade områdena.   

"Eftersom konflikten fortsätter att skada kritisk infrastruktur i Ukraina kan människor i belägrade områden inte få tillgång till viktiga tjänster som el, vatten och kontanter. Den aktiva konflikten i delar av Ukraina har också skurit av värmeförsörjningen till många städer och byar, vilket innebär att människor tvingas utstå iskalla temperaturer," säger Nora Love.

"Flyktingar som anländer till Polen från Ukraina har berättat att de är oroliga för sina familjemedlemmar som är kvar i Ukraina och att de vill hitta sätt att få ut pengar till dem, men avgifterna för Western Union är för höga och i vissa fall kan framför allt äldre familjemedlemmar inte ta sig till bankomater och banker genom spillror och skadade vägar. Det är viktigt att det förhandlas fram lokala vapenvilor så att humanitära organisationer kan nå människor som är i störst behov av hjälp."

För mer information eller för att boka intervjuer, vänligen kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld på [email protected], tel 076-858 42 99.

RESCUEs arbete

International Rescue Committee samarbetar med partners i Polen för att tillhandahålla informationstjänster genom en befintlig hotline, erbjuda juridisk rådgivning och psykologiskt stöd, och kommer att underlätta tillgången till service (genom socialarbetare, tolkar och kulturassistenter) för människor på flykt. Tillsammans med partners i Ukraina tillhandahåller organisationen också evakueringstjänster och förnödenheter som filtar, sovsäckar, varma kläder eller kontantstöd. Mer om vårt arbete här.