Dödstalen efter jordbävning i Afghanistan fortsätter att stiga. International Rescue Committee (RESCUE) har mobiliserat katastrofteam till de drabbade provinserna för att ge akutstöd till de tusentals människor som blivit strandsatta mitt i en humanitär katastrof.

Runt 1 000 människor har dödats och minst 1 800 hem har förstörts av jordbävningen, och ytterligare tusentals människor kommer tvingas på flykt. Under svåra väderförhållanden, inklusive kraftigt regn och jordskred, har RESCUE skickat två av våra mobila hälsokliniker till området för att tillhandahålla första hjälpen till de drabbade. RESCUEs team tillhandahåller även kontantstöd till familjer som förlorat sina hem och försörjningsmöjligheter till följd av jordbävningen.

"De konsekvenser som denna katastrof kommer att få för lokalsamhället i provinserna Paktia och Khost är katastrofala och konsekvenserna som jordbävningen kommer att få på den redan ansträngda humanitära insatsen i Afghanistan är en allvarlig anledning till oro", säger Adnan Junaid, som är RESCUEs vicechef i Asien, och fortsätter: 

"De mest drabbade områdena är några av de fattigaste och mest avlägsna regionerna i Afghanistan, som saknar infrastruktur för att klara av katastrofer som denna. Samtidigt kommer det redan ansträngda hälsovårdssystemet, inklusive det regionala sjukhuset för provinserna Khost, Logar, Paktia och Paktika att behöva ytterligare stöd för att klara av de behov som orsakats av jordbävningen. RESCUEs personal har rapporterat att de lokala sjukhusen, som redan kämpar för att kunna tillgodose behoven hos de samhällen som drabbats av undernäring och hunger, fylls med skadade. “

"Afghanistan befinner sig redan mitt i en humanitär kris som förvärras i takt med att den ekonomiska kollapsen fördjupar fattigdomen och hungern i landet. Organisationer som RESCUE har funnits på plats i mer än 30 år och tillhandahåller viktiga samhällstjänster för att stödja hälso- och sjukvårdssystemet och skolsystemet. Humanitära insatser kan dock inte ersätta en fungerande stat eller ta itu med orsakerna till krisen. Finansiering behövs nu för att rädda liv och stödja grundläggande behov, men det internationella samfundet måste gå längre och upprätta en handlingsplan med strategier för att återuppta utvecklingsbiståndet, ge tekniskt stöd till centralbanken och i slutändan frigöra Afghanistans valutareserver. Endast en strategi som tar itu med orsakerna till denna kris kommer att sätta stopp för den spiral av elände som befolkningen utsätts för."

RESCUEs arbete i Afghanistan

International Rescue Committee (RESCUE) inledde sitt arbete i Afghanistan 1988 och arbetar nu i tusentals byar i tio provinser. Afghaner utgör mer än 99% av RESCUEs personal i landet. Samtidigt som Afghanistan kämpar för att återhämta sig från pågående konflikter och naturkatastrofer arbetar RESCUE med lokalsamhällen för att de ska kunna identifiera, planera och förvalta sina egna utvecklingsprojekt. RESCUE tillhandahåller även trygga och säkra skolutrymmen på landsbygden, utbildning, kontantstöd, tak över huvudet, rent vatten, sanitet och andra grundläggande förnödenheter.

Läs mer om vårt arbete i Afghanistan