En ny rapport visar att Mali, Burkina Faso och Niger upplever oöverträffade nivåer av humanitära behov med 16 miljoner människor i behov av akut bistånd. 5,4 miljoner saknar mat för dagen och antalet undernärda barn ökar.  Flickor och kvinnor drabbas oproportionerligt hårt av den pågående krisen.

International Rescue Committees (RESCUEs) rapport, Watchlist Insight: Climate and Humanitarian Crisis in the Central Sahel visar hur klimatkrisen och utdragna väpnade konflikter bidrar till stora humanitära behov i Mali, Burkina Faso och Niger, med särskilt allvarliga konsekvenser för flickor och kvinnor.   

Vad händer i centrala Sahel? 

  1. Oöverträffade nivåer av humanitära behov i centrala Sahel - mer än 16 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd och skydd i centrala Sahel, en ökning med 172 procent jämfört med 2016. Regionen står för mindre än 1 procent av världens befolkning men 5 procent av världens humanitära behov. 
  2. Akut matkris - omkring 5,4 miljoner människor i centrala Sahel lever med livsmedelsosäkerhet på krisnivå, en ökning med 532 procent sedan 2014. Matkrisen är klassad som fas 3 på IPC:s skala där fas 5 är svältkatastrof. På dessa nivåer saknar familjer tillräckligt med mat för att tillgodose sina behov, ett växande antal barn är undernärda och sjukdomar sprids.  
  3. Rekordstort antal människor på flykt i centrala Sahel - nästan 3 miljoner människor är tvångsförflyttade, vilket motsvarar 4 procent av befolkningen i centrala Sahel. Antalet internflyktingar har ökat med 2 446 procent sedan 2014, och majoriteten av denna ökning har skett sedan 2018. 
  4. Oproportionerlig inverkan på flickor och kvinnor - 78 procent av flyktingarna och de asylsökande 2021 i Mali, Burkina Faso, Mauretanien och Niger var kvinnor och barn. Klimatkrisen tvingar flickor och kvinnor att resa långt för att hämta vatten och ved, vilket utsätter dem för risker för våld och utnyttjande. Flickor tvingas in i barnäktenskap och hoppar av skolan i utbyte mot pengar när familjer kämpar för sin överlevnad. 

Ett exempel är att centrala Sahel, mer än andra regioner, är nästan helt beroende av jordbruk för sin försörjning. 78 procent av arbetskraften finns inom jordbruket, som inte har anpassats för att stå emot klimatförändringarna. Utdragna konflikter har hindrat långsiktiga investeringar i samhällsutveckling och viktig klimatanpassning.

När torka och översvämningar blir vanligare ökar instabiliteten på grund av människors inkomstbortfall, brist på mat och vatten samt tvångsförflyttningar. I denna miljö drabbas flickor och kvinnor hårdast genom ökad sårbarhet för fattigdom, våld, osäker livsmedelsförsörjning och begränsad tillgång till hälso- och sjukvård och utbildning. Barnäktenskap ökar och fler flickor avslutar sin utbildning. 

"De humanitära konsekvenser vi ser i Mali, Burkina Faso och Niger är inte en slump, utan ett resultat av historiska och aktuella politiska beslut som har lämnat samhällen oförberedda på att möta effekterna av klimatförändringarna. Flickor och kvinnor betalar ett högt pris,”

säger Modou Diaw, chef för International Rescue Committee i Västafrika
 
Rapporten bygger på insikter från International Rescue Committees arbete i centrala Sahel och lyfter fram lösningar som bryter fattigdomsspiralen och tar itu med den krisens grundorsaker. Det handlar både om att tillgodose akuta humanitära behov idag och investera i klimatanpassningar, skräddarsydda för centrala Sahels specifika utmaningar, som ökar motståndskraften på sikt. 

Om International Rescue Committee i Västafrika  

International Rescue Committee hjälper människor som drabbats av humanitära kriser att överleva, återhämta sig och återuppbygga sina liv. I Västafrika har man arbetat med program sedan 1991 i åtta länder: Burkina Faso, Kamerun, Tchad, Elfenbenskusten, Mali, Niger, Nigeria och Sierra Leone med ett regionalt kontor i Dakar, Senegal. 

För mer information eller intervjuer, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld:  
[email protected] eller 0768-584299.