• Idag, på den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, uppmanar International Rescue Committee (RESCUE) världens ledare och givare att sätta kvinnors skydd från våld i centrum för insatserna i Ukraina.

"Redan innan kriget bröt ut hade två tredjedelar av kvinnorna i Ukraina upplevt någon form av könsrelaterat våld under sin livstid. Flickor och kvinnor hör till de som drabbas allra hårdast av konflikten. I sitt humanitära stöd till Ukraina bör regeringar prioritera kvinnors och flickors behov på alla plan, så att de kan få det stöd och den vård de behöver," säger Barbara Araujo, chef för RESCUEs insatser för att skydda kvinnor från våld och stärka deras egenmakt.

Nio månader efter Rysslands invasion av Ukraina är hela 93 procent av de närmare en miljon ukrainska flyktingar som vistas i Polen kvinnor och barn. Som i alla humanitära kriser har det pågående kriget i Ukraina lett till ökade nivåer av våld som används som vapen i krigföringen, men också en ökning av våldet i hemmet. Kvinnor och flickor löper inte bara stor risk att utsättas för övergrepp medan de försöker ta sig i säkerhet, utan finner sällan det skydd de behöver när de väl anländer till sina destinationer i Europa. Därför måste humanitära organisationer, givare, regeringar och myndigheter samarbeta bättre för att minska de risker som kvinnor och flickor på flykt kan råka ut för, exempelvis människohandel, sexuellt våld eller diskriminerande hinder på arbetsmarknaden i deras nya värdländer. 

Trygga platser för kvinnor
Just i Polen förvärras situationen av att det sedan tidigare finns rättsliga hinder för att erbjuda sexuell- och reproduktiv hälsovård. Här samarbetar RESCUE med den lokala organisationen Feminoteka och har gemensamt upprättat en så kallad trygg plats i Warszawa för kvinnor som har flytt från Ukraina och upplevt våld. Här får kvinnorna en bekväm plats att bo på, erbjuds psykosocialt stöd och information, deltar i workshops om sina rättigheter och kan ta del av ett brett utbud av tjänster.

"Efter att ha gått igenom krigets fasor förtjänar kvinnor som flyr från Ukraina och som tar sig till Polen inget annat än vård och skydd. Vårt ställe är en säker plats där kvinnor och deras barn kan läka och komma på fötter igen. Vi ser att även om många av de kvinnor som drabbats av kriget i Ukraina har överlevt krigsrelaterat våld, har majoriteten av de kvinnor vi arbetar med också upplevt våld i hemmet. Överlevare av våld och trauma, som förvärrats av det pågående kriget, är i stort behov av specialiserad vård för att hjälpa dem att återhämta sig och utvecklas," säger Joanna Piotrkowska, chef för Feminoteka.

International Rescue Committees insatser sedan kriget i Ukraina
RESCUE inledde en insats i samband med kriget i Ukraina i februari 2022 och arbetar direkt och tillsammans med lokala partner för att nå de mest behövande. I Polen ger vi kontantstöd till de mest utsatta hushållen, förbättrar tillgången till juridisk hjälp och erbjuder säkra platser för kvinnor och barn. Tillsammans med Feminoteka ser vi till att kvinnor har en säker tillflyktsort i Warszawa för att återhämta sig från krigsupplevelsen och stå på egna ben. Feminoteka har lång erfarenhet av att stödja kvinnor som upplevt våld för att på bästa sätt tillgodose deras behov. RESCUE är verksamma inne i Ukraina och driver även verksamhet som riktar sig till ukrainska flyktingar i Moldavien, Rumänien, Ungern, Slovakien, Tjeckien och Bulgarien samt i Tyskland, Italien, Grekland och Storbritannien. 

För mer information eller intervjuer, kontakta: 

Sofia Klemming Nordenskiöld
+46 76 858 42 99
[email protected]