International Rescue Committee (RESCUE) varnar för att den fortsatta torkan på Afrikas horn kan komma att drabba minst 25 miljoner människor på Afrikas horn under våren. Nu behövs en snabb ökning av det humanitära biståndet för att undvika en humanitär katastrof. 

“I Somalia riskerar nästan 30 procent av befolkningen (4,6 miljoner människor) att drabbas av akut livsmedelsbrist redan i maj i år om det humanitära biståndet inte utökas. Och nära 1,4 miljoner människor kommer att tvingas flytta på grund av torkan. Spannmålspriserna har redan skjutit upp till samma nivåer som vi såg under hungersnöden i regionen 2011, då cirka 260 000 människor dog," säger Kurt Tjossem, International Rescue Committees regionala chef för Östafrika.

Bristen på regn flera säsonger i rad leder till enorma humanitära behov när människor i jordbrukssamhällen i Somalia, Kenya och Etiopien kämpar för att odla grödor och hålla sina boskap vid liv. I Kenya har situationen lett till att presidenten förklarat ett nationellt katastroftillstånd med 2,8 miljoner människor på svältgränsen. Där har lokala konflikter ökat i takt med att konkurrensen om boskap, vatten och gräsmark blir allt hårdare. RESCUE varnar för den ökade risken för konflikter om resurser i regionen, när människor tvingas flytta från sina samhällen för att leta efter mat och betesmark.

"I Etiopien upplever man de torraste förhållandena vi har sett på över 40 år. Tillsammans med ihållande konflikter förvärras den redan mycket svåra humanitära situationen. Fallen av undernäring har fördubblats och diarré rapporteras bland barn under fem år. I hela landet är 25,9 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd, vilket gör det till den näst största humanitära krisen i världen," säger Kurt Tjossem.

Torkan påverkar inte minst kvinnor och barn. När tillgången till dricksvatten minskar tvingas kvinnor och flickor gå allt längre sträckor för att hämta vatten, vilket ofta innebär att de riskerar att utsättas för våld på vägen. RESCUE vittnar också om att fler barn hoppar också av skolan på grund av torkan.

Somalia och Etiopien finns båda med på RESCUES analys 
Emergency Watchlist 2022 som två av de 20 länder som löper störst risk att drabbas av en förvärrad humanitär kris i år. RESCUE uppmanar globala ledare och givare att bidra till att öka det humanitära biståndet för att bygga upp motståndskraft och förbereda sig för ytterligare torka. 

RESCUE har arbetat för att stödja människor drabbade av torkan i Etiopiens Somali- och Oromiaregion samt i Kenya och Somalia och bidragit med grundläggande hjälp som näring, vatten och kontantstöd. Nu behövs ytterligare finansiering för att kunna möta det eskalerande behovet.

För mer information eller intervjuer, vänligen kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld: [email protected] tel: 0768-60 55 60